งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำมูล คำมูล คือ คำดั้งเดิมมาแต่แรกเป็นคำเดียวโดด ๆ ซึ่งเจ้าของภาษานั้น ๆ คิดขึ้นเองหรือยืมมาจาก ภาษาอื่น    

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำมูล คำมูล คือ คำดั้งเดิมมาแต่แรกเป็นคำเดียวโดด ๆ ซึ่งเจ้าของภาษานั้น ๆ คิดขึ้นเองหรือยืมมาจาก ภาษาอื่น    "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำมูล คำมูล คือ คำดั้งเดิมมาแต่แรกเป็นคำเดียวโดด ๆ ซึ่งเจ้าของภาษานั้น ๆ คิดขึ้นเองหรือยืมมาจาก ภาษาอื่น  

2 คำมูลอาจเป็นคำพยางค์เดียวหรือคำหลายพยางค์   เป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้

3 หมู ไปรษณีย์ ช้อน ไฟ บันได
ตัวอย่างคำมูล หมู ไปรษณีย์ ช้อน ไฟ บันได

4 คำประสม คือ คำที่เกิดจากการนำคำมูล ๒ คำ มาประสมกัน ทำให้เกิดคำที่มีความหมายใหม่ขึ้น      

5 ตัวอย่างคำประสม ไฟฟ้า ต้นไม้ ท้องฟ้า รถไฟ

6 คำซ้อน คำซ้อน    คือคำที่เกิดจากคำมูลตั้งแต่  ๒  คำขึ้นไป ซึ่งมีความหมายเหมือนกันหรือไปในทำนองเดียวกัน หรือมีความหมายต่างกันในลักษณะตรงข้าม มารวมกัน ทำให้เกิดคำใหม่ขึ้นมา

7 ตัวอย่างคำซ้อนเพื่อความหมาย
เหลียวแล กักขัง ดูแล สูงต่ำ ดำขาว

8 คำซ้อน เพื่อเสียง ยู่ยี่ รุ่งริ่ง โลเล กรุ๋งกริ๋ง โมเม

9 คำซ้ำ คำซ้ำเกิดจากการสร้างคำขึ้นใหม่  โดยนำคำมูล ซึ่งส่วนมาก เป็นคำพยางค์เดียวมาซ้ำกัน มีความหมายเปลี่ยนแปลงไป   อาจเน้นหนักขึ้น   เบาลง หรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ในการเขียนใช้ไม้ยมกแทนคำหลัง

10 คำซ้ำ ไว ๆ ดำ ๆ ขาว ๆ

11 นำคำซ้ำมาประกอบเป็นคำซ้อน เช่น เปรี้ยวๆ เค็มๆ นั่งๆ นอนๆ เราๆ ท่านๆ
นำคำซ้ำมาประกอบเป็นคำซ้อน  เช่น   เปรี้ยวๆ เค็มๆ นั่งๆ นอนๆ     เราๆ ท่านๆ 

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คำมูล คำมูล คือ คำดั้งเดิมมาแต่แรกเป็นคำเดียวโดด ๆ ซึ่งเจ้าของภาษานั้น ๆ คิดขึ้นเองหรือยืมมาจาก ภาษาอื่น    

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google