งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำมูล คือ คำดั้งเดิมมาแต่แรก เป็นคำเดียวโดด ๆ ซึ่งเจ้าของภาษานั้น ๆ คิดขึ้นเองหรือยืมมาจาก ภาษาอื่น คำมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำมูล คือ คำดั้งเดิมมาแต่แรก เป็นคำเดียวโดด ๆ ซึ่งเจ้าของภาษานั้น ๆ คิดขึ้นเองหรือยืมมาจาก ภาษาอื่น คำมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำมูล คือ คำดั้งเดิมมาแต่แรก เป็นคำเดียวโดด ๆ ซึ่งเจ้าของภาษานั้น ๆ คิดขึ้นเองหรือยืมมาจาก ภาษาอื่น คำมูล

2 คำมูลอาจเป็นคำพยางค์เดียวหรือคำหลายพยางค์ เป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้

3 ตัวอย่างคำมูล หมู ไปรษณีย์ ช้อน ไฟ บันได

4 คำประสม คือ คำที่เกิดจากการ นำคำมูล ๒ คำ มาประสมกัน ทำให้เกิดคำที่มี ความหมายใหม่ขึ้น

5 ตัวอย่างคำประสม ไฟฟ้า ต้นไม้ ท้องฟ้า รถไฟ

6 คำซ้อน คือคำที่เกิดจากคำมูล ตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป ซึ่งมีความหมายเหมือนกันหรือไปใน ทำนองเดียวกัน หรือมีความหมายต่างกันในลักษณะตรง ข้าม มารวมกัน ทำให้เกิดคำใหม่ขึ้นมา คำซ้อน

7 ตัวอย่างคำซ้อนเพื่อ ความหมาย เหลียวแล กักขัง ดูแล สูงต่ำ ดำ ขาว

8 คำซ้อน เพื่อเสียง ยู่ยี่ รุ่งริ่ง โลเล กรุ๋งกริ๋ง โมเม

9 คำซ้ำเกิดจากการสร้างคำขึ้นใหม่ โดยนำคำ มูล ซึ่งส่วนมาก เป็นคำพยางค์เดียวมาซ้ำกัน มีความหมาย เปลี่ยนแปลงไป อาจเน้นหนักขึ้น เบาลง หรือไม่ก็ เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ในการเขียนใช้ไม้ยมกแทนคำหลัง คำซ้ำ

10 ไว ๆ ดำ ๆ ขาว ๆ

11 นำคำซ้ำมาประกอบเป็นคำ ซ้อน เช่น เปรี้ยวๆ เค็มๆ นั่งๆ นอนๆ เราๆ ท่านๆ

12


ดาวน์โหลด ppt คำมูล คือ คำดั้งเดิมมาแต่แรก เป็นคำเดียวโดด ๆ ซึ่งเจ้าของภาษานั้น ๆ คิดขึ้นเองหรือยืมมาจาก ภาษาอื่น คำมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google