งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
คณิตศาสตร์ (ค32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง เรื่อง จำนวนตรรกยะ สอนโดย ครูชนิดา ดวงแข

2 a b จำนวนตรรกยะ คือจำนวนที่เขียนแทน ได้ในรูปเศษส่วน เมื่อ a และ b เป็น

3 . . 0.236 ตัวอย่าง วิธีทำ ให้ N = 0.236 ดังนั้น N = 0.2363636… (1)
. . ดังนั้น N = … (1) คูณสมการ (1) ด้วย 1,000 จะได้ 1,000 N = … (2) คูณสมการ (1) ด้วย 10 จะได้ N = … (3)

4 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (3) จะได้ 1,000 N - 10 N
= ( …) - ( ) 990 N = 234 = 55 13 N = 990 234 นั่นคือ . . = 990 234 หรือ 55 13 ตอบ 55 13

5 วิธีทำ 0.236 . . 990 2 236 - = = 990 234 = 55 13 ตอบ 55 13

6 37 = 99 35 35 2+ 2 99 99 จงทำทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน 1) 0.37 . .
2) 2.35 . . = 99 35 2 = 99 35 2+

7 3) 0.63 . 90 6 63 - = = 90 57 = 30 19

8 4) 0.572 . 900 57 572 - = = 900 515 = 180 103

9 5) 0.572 . . 990 5 572 - = = 990 567 = 110 63

10 . 6) 90 34 - 3 = 1+ 90 31 = 1+ 90 31 = 1

11 .. 7) 990 = 3+ 990 529 = 3+ 990 529 = 3

12 มารู้จักจำนวนตรรกยะกันเถอะ

13 ได้ 1. เราสามารถเขียนแทนเศษส่วนด้วย จุดบนเส้นจำนวน ได้หรือไม่ -2 4
1. เราสามารถเขียนแทนเศษส่วนด้วย จุดบนเส้นจำนวน ได้หรือไม่ ได้

14 2. เราสามารถเขียนแทนทศนิยมซ้ำ ด้วยจุดบนเส้นจำนวน ได้หรือไม่ ได้
-2 2 1 4 2. เราสามารถเขียนแทนทศนิยมซ้ำ ด้วยจุดบนเส้นจำนวน ได้หรือไม่ ได้

15 3. เราสามารถเขียนแทนจำนวนตรรกยะ ด้วยจุดบนเส้นจำนวน ได้หรือไม่ ได้
-2 2 1 4 3. เราสามารถเขียนแทนจำนวนตรรกยะ ด้วยจุดบนเส้นจำนวน ได้หรือไม่ ได้

16 a 1 4. จำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกยะ หรือไม่ เพราะเหตุใด
-2 2 1 4 4. จำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกยะ หรือไม่ เพราะเหตุใด เป็น เพราะจำนวนเต็ม a ที่กำหนด ให้สามารถเขียนแทนได้ด้วย เศษส่วน 1 a

17 5. เราสามารถบอกได้หรือไม่ว่าระหว่าง -1 และ 2 มีจำนวนตรรกยะอยู่กี่จำนวน
-2 2 1 4 5. เราสามารถบอกได้หรือไม่ว่าระหว่าง -1 และ 2 มีจำนวนตรรกยะอยู่กี่จำนวน ไม่สามารถบอกได้

18 6. มีจำนวนตรรกยะบวกที่น้อยที่สุด หรือไม่ ไม่มี
-2 2 1 4 6. มีจำนวนตรรกยะบวกที่น้อยที่สุด หรือไม่ ไม่มี

19 7. มีจำนวนตรรกยะบวกที่มากที่สุด หรือไม่ ไม่มี
-2 2 1 4 7. มีจำนวนตรรกยะบวกที่มากที่สุด หรือไม่ ไม่มี

20 8. มีจำนวนตรรกยะลบที่มากที่สุด หรือไม่ ไม่มี
-2 2 1 4 8. มีจำนวนตรรกยะลบที่มากที่สุด หรือไม่ ไม่มี

21 9. มีจำนวนตรรกยะลบที่น้อยที่สุด หรือไม่ ไม่มี
-2 2 1 4 9. มีจำนวนตรรกยะลบที่น้อยที่สุด หรือไม่ ไม่มี

22 จำนวนตรรกยะ จำนวนเต็ม เศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวก ศูนย์
จำนวนเต็มลบ

23 ลองทำดู

24 จำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจำนวน
ตรรกยะหรือไม่ เพราะเหตุใด 1) เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะเท่ากับ 5.9 ซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ

25 2) × 1.5 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะเท่ากับ 4.2 ซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ

26 เพราะเท่ากับ - 4.90 ซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ
3) ÷ 1.1 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะเท่ากับ ซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ . .

27 5 2 3 1 + 4) เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะผลลัพธ์เป็นเศษส่วน ซึ่งเท่ากับ 15 11

28 4 1 3 2 - 5) เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะผลลัพธ์เป็นเศษส่วน ซึ่งเท่ากับ 4 1 -

29 6) ÷ 8 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะผลลัพธ์เท่ากับ 9 ซึ่งเขียนให้ อยู่ในรูปเศษส่วนได้

30 4. แม่ซื้อมะนาว 3 ผล 1 บาท แต่ป้า ซื้อได้ร้อยละ 33 บาท ใครซื้อมะนาว
ได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใด วิธีทำ แม่ซื้อมะนาว 3 ผล ราคา 1 บาท 3 1 ถ้าซื้อมะนาว 1 ผล ราคา บาท = บาท ดังนั้นแม่ซื้อมะนาวลูกละ บาท .

31 33 100 ป้าซื้อมะนาว 100 ผล ราคา 33 บาท ถ้าซื้อมะนาว 1 ผล ราคา บาท
ป้าซื้อมะนาว 100 ผล ราคา 33 บาท 100 33 ถ้าซื้อมะนาว 1 ผล ราคา บาท = บาท ดังนั้นป้าซื้อมะนาวลูกละ 0.33 บาท เนื่องจาก < 0.3 . นั่นคือป้าซื้อมะนาวได้ถูกกว่าแม่

32 5. คุณแม่และอ้อมไปห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่งเพื่อซื้อแปรงสีฟัน 5 อัน สำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านถ้าซื้อปลีก ราคาอันละ14.25 บาทแต่ถ้าซื้อครึ่งโหล จะได้ราคา 85 บาท คุณแม่และอ้อมควร ตัดสินใจซื้อแบบใดดีเพราะเหตุใด

33 วิธีทำ ซื้อปลีกราคาอันละ 14.25 บาท
ซื้อแปรงสีฟัน 5 อัน ราคา × 5 = บาท ซื้อแปรงสีฟัน 6 อัน ราคา × 6 = บาท แต่ถ้าซื้อครึ่งโหลหรือ 6 อัน จะได้ ราคา 85 บาท

34 คุณแม่กับอ้อมจะตัดสินใจซื้อแบบไหน ขึ้นอยู่กับเหตุผล เช่น
ราคาอันละ 85 ÷ 6 = บาท . คุณแม่กับอ้อมจะตัดสินใจซื้อแบบไหน ขึ้นอยู่กับเหตุผล เช่น 1) ถ้าตัดสินใจซื้อแปรงสีฟันครึ่งโหล ราคา 85 บาท เพราะราคาเฉลี่ยต่อ 1 อัน ถูกกว่า

35 2)ถ้าตัดสินใจซื้อแปรงสีฟันอันละ14.25
บาท 5 อันเป็นเงิน บาท ก็จะได้ ได้แปรงสีฟันครบทุกคนพอดี ถ้าซื้อ ครึ่งโหลจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 85 – = บาท และได้แปรงสีฟันเกินสมาชิก 1 อัน

36 6. แก้ว ก้อย และก้อง ร่วมกันซื้อ
ของขวัญวันเกิดให้เพื่อนเป็นเงิน 325 บาท จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1) แต่ละคนต้องจ่ายเงินจำนวน เท่าไร

37 325 3 วิธีทำ แก้ว ก้อย และก้อง ร่วมกันซื้อ ของขวัญเป็นเงิน 325 บาท
ของขวัญเป็นเงิน บาท 3 325 ถ้าคิด 1 คนต้องจ่ายเงิน บาท = บาท ดังนั้นต้องจ่ายเงินคนละ บาท .

38 2) ในทางปฎิบัติแต่ละคนจะจ่าย
เงินสดได้ตามจริงในข้อ 1)หรือ ไม่เพราะเหตุใด ไม่ได้ เพราะไม่มีเหรียญที่มีมูลค่าตาม ต้องการ

39 3) นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้า
เหรียญที่มีมูลค่าน้อยที่สุดที่ใช้แลก เปลี่ยนกันคือเหรียญ 25 สตางค์ ใช้วิธีการจับฉลาก จ่าย บาท 1 คน จ่าย บาท 2 คน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google