งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 จำนวนตรรกยะ คือจำนวนที่เขียนแทน ได้ในรูปเศษส่วน เมื่อ a และ b เป็น จำนวนเต็มที่ b ≠ 0 b a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 จำนวนตรรกยะ คือจำนวนที่เขียนแทน ได้ในรูปเศษส่วน เมื่อ a และ b เป็น จำนวนเต็มที่ b ≠ 0 b a."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 จำนวนตรรกยะ คือจำนวนที่เขียนแทน ได้ในรูปเศษส่วน เมื่อ a และ b เป็น จำนวนเต็มที่ b ≠ 0 b a

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 วิธีทำ ให้ N = 0.236. ดังนั้น N = 0.2363636… (1) คูณสมการ (1) ด้วย 1,000 จะได้ 1,000 N = 236.363636… (2) คูณสมการ (1) ด้วย 10 จะได้ 10 N = 2.363636… (3) ตัวอย่า ง. 0.236

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 สมการ (2) ลบด้วยสมการ (3) จะได้ 1,000 N - 10 N = (236.363636…) - (2.363636...) 990 N = 234 N = 990 234 = 55 13 นั่นคือ 0.236. = 990 234 หรือ = 55 13 ตอบ 55 13

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 = 990 234 990 2236 - = วิธีทำ 0.236. = 55 13 ตอบ 55 13

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 จงทำทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน 1) 0.37. 99 37 = 2) 2.35. = 99 35 2+ = 99 35 2

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 3) 0.63. 90 663 - = = 90 57 = 30 19

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 4) 0.572. 900 57572 - = = 900 515 = 180 103

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 5) 0.572. 990 5572 - = = 990 567 = 110 63

11 ครูชนิดา ดวงแข 10. 6) 1.34 90 34 - 3 = 1+ 90 31 = 1+ 90 31 = 1

12 ครูชนิดา ดวงแข 11.. 7) 3.534 990 534 - 5 = 3+ 990 529 = 3+ 990 529 = 3

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 มารู้จักจำนวนตรรกยะกันเถอะ

14 ครูชนิดา ดวงแข 13 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -2 2 1 1 4 1. เราสามารถเขียนแทนเศษส่วนด้วย จุดบนเส้นจำนวน ได้หรือไม่ ได้

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -2 2 1 1 4 2. เราสามารถเขียนแทนทศนิยมซ้ำ ด้วยจุดบนเส้นจำนวน ได้หรือไม่ ได้

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -2 2 1 1 4 3. เราสามารถเขียนแทนจำนวนตรรกยะ ด้วยจุดบนเส้นจำนวน ได้หรือไม่ ได้

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 4. จำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกยะ หรือไม่ เพราะเหตุใด เป็น เพราะจำนวนเต็ม a ที่กำหนด ให้สามารถเขียนแทนได้ด้วย เศษส่วน 1 a -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -2 2 1 1 4

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 5. เราสามารถบอกได้หรือไม่ว่าระหว่าง -1 และ 2 มีจำนวนตรรกยะอยู่กี่จำนวน ไม่สามารถบอกได้ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -2 2 1 1 4

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 6. มีจำนวนตรรกยะบวกที่น้อยที่สุด หรือไม่ ไม่มี -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -2 2 1 1 4

20 ครูชนิดา ดวงแข 19 7. มีจำนวนตรรกยะบวกที่มากที่สุด หรือไม่ ไม่มี -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -2 2 1 1 4

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 8. มีจำนวนตรรกยะลบที่มากที่สุด หรือไม่ ไม่มี -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -2 2 1 1 4

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 9. มีจำนวนตรรกยะลบที่น้อยที่สุด หรือไม่ ไม่มี -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -2 2 1 1 4

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 จำนวนตรรกยะ จำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบศูนย์ เศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม

24 ครูชนิดา ดวงแข 23

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 จำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจำนวน ตรรกยะหรือไม่ เพราะเหตุใด 1) 5.1 + 0.8 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะเท่ากับ 5.9 ซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 2) 2.8 × 1.5 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะเท่ากับ 4.2 ซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ

27 ครูชนิดา ดวงแข 26 3) - 5.4 ÷ 1.1 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะเท่ากับ - 4.90 ซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ.

28 ครูชนิดา ดวงแข 27 5 2 3 1 + 4) เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะผลลัพธ์เป็นเศษส่วน ซึ่งเท่ากับ 15 11

29 ครูชนิดา ดวงแข 28 4 1 32- 5) เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะผลลัพธ์เป็นเศษส่วน ซึ่งเท่ากับ 4 1 1-

30 ครูชนิดา ดวงแข 29 6) 72 ÷ 8 เป็นจำนวนตรรกยะ เพราะผลลัพธ์เท่ากับ 9 ซึ่งเขียนให้ อยู่ในรูปเศษส่วนได้

31 ครูชนิดา ดวงแข 30 4. แม่ซื้อมะนาว 3 ผล 1 บาท แต่ป้า ซื้อได้ร้อยละ 33 บาท ใครซื้อมะนาว ได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใด วิธีทำ แม่ซื้อมะนาว 3 ผล ราคา 1 บาท 3 1 ถ้าซื้อมะนาว 1 ผล ราคา บาท = 0.333... บาท ดังนั้นแม่ซื้อมะนาวลูกละ 0.3 บาท.

32 ครูชนิดา ดวงแข 31 ป้าซื้อมะนาว 100 ผล ราคา 33 บาท 100 33 ถ้าซื้อมะนาว 1 ผล ราคา บาท = 0.33 บาท ดังนั้นป้าซื้อมะนาวลูกละ 0.33 บาท เนื่องจาก 0.33 < 0.3. นั่นคือป้าซื้อมะนาวได้ถูกกว่าแม่

33 ครูชนิดา ดวงแข 32 5. คุณแม่และอ้อมไปห้างสรรพสินค้า แห่งหนึ่งเพื่อซื้อแปรงสีฟัน 5 อัน สำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านถ้าซื้อปลีก ราคาอันละ 14.25 บาทแต่ถ้าซื้อครึ่งโหล จะได้ราคา 85 บาท คุณแม่และอ้อมควร ตัดสินใจซื้อแบบใดดีเพราะเหตุใด

34 ครูชนิดา ดวงแข 33 วิธีทำ ซื้อปลีกราคาอันละ 14.25 บาท ซื้อแปรงสีฟัน 5 อัน ราคา 14.25 × 5 = 71.25 บาท แต่ถ้าซื้อครึ่งโหลหรือ 6 อัน จะได้ ซื้อแปรงสีฟัน 6 อัน ราคา 14.25 × 6 = 85.50 บาท ราคา 85 บาท

35 ครูชนิดา ดวงแข 34 คุณแม่กับอ้อมจะตัดสินใจซื้อแบบไหน ขึ้นอยู่กับเหตุผล เช่น 1) ถ้าตัดสินใจซื้อแปรงสีฟันครึ่งโหล ราคา 85 บาท เพราะราคาเฉลี่ยต่อ ราคาอันละ 85 ÷ 6 = 14.16 บาท. 1 อัน ถูกกว่า

36 ครูชนิดา ดวงแข 35 2) ถ้าตัดสินใจซื้อแปรงสีฟันอันละ 14.25 ได้แปรงสีฟันครบทุกคนพอดี ถ้าซื้อ ครึ่งโหลจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 85 – 71.25 = 13.75 บาท และได้แปรงสีฟันเกินสมาชิก 1 อัน บาท 5 อันเป็นเงิน 71.25 บาท ก็จะได้

37 ครูชนิดา ดวงแข 36 6. แก้ว ก้อย และก้อง ร่วมกันซื้อ ของขวัญวันเกิดให้เพื่อนเป็นเงิน 325 บาท จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1) แต่ละคนต้องจ่ายเงินจำนวน เท่าไร

38 ครูชนิดา ดวงแข 37 วิธีทำ แก้ว ก้อย และก้อง ร่วมกันซื้อ ของขวัญเป็นเงิน 325 บาท 3 325 ถ้าคิด 1 คนต้องจ่ายเงิน บาท = 108.333... บาท ดังนั้นต้องจ่ายเงินคนละ 108.3 บาท.

39 ครูชนิดา ดวงแข 38 2) ในทางปฎิบัติแต่ละคนจะจ่าย เงินสดได้ตามจริงในข้อ 1) หรือ ไม่เพราะเหตุใด ไม่ได้ เพราะไม่มีเหรียญที่มีมูลค่าตาม ต้องการ

40 ครูชนิดา ดวงแข 39 3) นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้า เหรียญที่มีมูลค่าน้อยที่สุดที่ใช้แลก เปลี่ยนกันคือเหรียญ 25 สตางค์ ใช้วิธีการจับฉลาก จ่าย 108.50 บาท 1 คน จ่าย 108.25 บาท 2 คน


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 จำนวนตรรกยะ คือจำนวนที่เขียนแทน ได้ในรูปเศษส่วน เมื่อ a และ b เป็น จำนวนเต็มที่ b ≠ 0 b a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google