งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9 คำถามหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9 คำถามหลังเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9 คำถามหลังเรียน

2 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
10 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ได้นั้น เพราะเหตุใด ก. เพราะวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็น การแก้ปัญหาอย่างมีระบบและเหตุผล ข. เพราะประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยอยู่ เสมอ

3 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
11 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ได้นั้น เพราะเหตุใด ค. เพราะเหตุการณ์ปัจจุบันสืบเนื่องมา จากอดีต ง. เพราะวิธีการทางประวัติศาสตร์ไม่ ผูกพันกับมิติเวลา

4 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
12 1. นักเรียนคิดว่าวิธีการประวัติศาสตร์ จะนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ได้นั้น เพราะเหตุใด ก. เพราะวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็น การแก้ปัญหาอย่างมีระบบและเหตุผล ข. เพราะประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยอยู่ เสมอ

5 2. การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มา ใช้ในปัจจุบันกับกรณีใดบ้างต่อไปนี้
13 2. การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มา ใช้ในปัจจุบันกับกรณีใดบ้างต่อไปนี้ มากที่สุด ก. การวินิจฉัยโรคต่างๆ ของแพทย์ ข. การค้นคว้าวิถีทางไปสู่ดาวดวงใหม่ ค. คดีฆาตกรรมหรือคดีความต่างๆ ง. การจัดนิทรรศการทางวิชาการในร.ร.

6 3. หนังสือประวัติศาสตร์บางเล่มอธิบาย เรื่องราวผิดแยกแตกกันกับเล่มอื่นๆ
14 3. หนังสือประวัติศาสตร์บางเล่มอธิบาย เรื่องราวผิดแยกแตกกันกับเล่มอื่นๆ นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะยอมรับ ว่าเล่มใดถูกเล่มใดผิด

7 ก. พิจารณาจากชื่อผู้แต่งที่มีชื่อเสียง
15 ก. พิจารณาจากชื่อผู้แต่งที่มีชื่อเสียง ข. พิจารณาหนังสือที่พิมพ์ครั้งหลังสุด ค. ค้นคว้าข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จากหนังสือที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ง. ค้นคว้าหาหลักฐานด้านอื่นๆเพิ่ม เติมเป็นวิทยาศาสตร์ วรรณคดี เป็นต้น

8 4. นักประวัติศาสตร์รู้เรื่องราวในอดีต ได้โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติ-
16 4. นักประวัติศาสตร์รู้เรื่องราวในอดีต ได้โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติ- ศาสตร์ต่างๆ ถ้าเราต้องการให้ ชนรุ่นหลังรู้เรื่องราวยุคปัจจุบัน ควรทำอย่างไรบ้าง

9 ก. วาดภาพเรื่องราวต่างๆในปัจจุบัน ไว้ที่ผนังพระอุโบสถต่างๆ
17 ก. วาดภาพเรื่องราวต่างๆในปัจจุบัน ไว้ที่ผนังพระอุโบสถต่างๆ ข. บันทึกเรื่องราวต่างๆเป็นลาย- ลักษณ์อักษรแล้วเผยแพร่ให้มาก ที่สุด ค. จารึกบนแท่นหิน ง. เก็บเรื่องราวต่างๆในรูปข้อมูล คอมพิวเตอร์

10 5. นางสาวลักษณา เป็นครูสาวสวยของ โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีชายหนุ่มหลาย
18 5. นางสาวลักษณา เป็นครูสาวสวยของ โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีชายหนุ่มหลาย คนขอแต่งงาน ข้อความใดต่อไปนี้ที่ แสดงว่าเธอใช้วิธีการทางประวัติ- ศาสตร์ เพื่อตัดสินใจ

11 ก. ถามความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ข. เลือกชายหนุ่มตามอุดมคติ
19 ก. ถามความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ข. เลือกชายหนุ่มตามอุดมคติ ค. หาหมอดูทำนายดวงชะตาที่ เหมาะสมกัน ง. รวบรวมข้อมูลต่างๆของชายหนุ่ม แต่ละคนแล้วนำพิจารณา

12 6. ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษา ต่อระดับอุดมศึกษานักเรียนควรใช้
20 6. ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษา ต่อระดับอุดมศึกษานักเรียนควรใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างไรช่วย ในการตัดสินใจให้ประสบความ สำเร็จในชีวิต

13 ก. เลือกแนวทางที่เรียนจบง่าย ข. เลือกแนวทางที่สามารถนำไป
21 ก. เลือกแนวทางที่เรียนจบง่าย ข. เลือกแนวทางที่สามารถนำไป ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ค. เลือกตามความถนัดของตนเองและ ศึกษาแนวตลาดแรงงานตลอดจน ความก้าวหน้าของอาชีพนั้น ง. เลือกสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง

14 7. เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือ 2 เล่มและ
22 7. เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือ 2 เล่มและ กล่าวถึงเรื่องเดียวกันแต่แตกต่างกัน ในฐานะที่เรียนวิธีการทางประวัติ ศาสตร์นักเรียนจะทำตามข้อใด

15 ก. เชื่อว่าหนังสือทั้งสองเล่มนั้นใช้หลัก ฐานต่างกัน
23 ก. เชื่อว่าหนังสือทั้งสองเล่มนั้นใช้หลัก ฐานต่างกัน ข. ศึกษาดูพื้นฐานความรู้ของผู้เขียน เพื่อตัดสินความถูกต้อง ค. ศึกษาหลักฐานที่หนังสือทั้งสองเล่ม ใช้ เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นไปได้ ง. ดูว่าหนังสือเล่มไหนพิมพ์ใหม่ล่าสุด เป็นเล่มที่ถูกต้อง

16 8. เมื่อนักเรียนได้ยินข่าวลือว่ามีผู้พบ
24 8. เมื่อนักเรียนได้ยินข่าวลือว่ามีผู้พบ จระเข้ยักษ์โผล่ขึ้นที่สวนสาธารณะ 19ไร่ นักเรียนจะทำตามข้อใด

17 ก. เชื่อถือว่าข่าวนันเป็นจริง เพราะเคย มีผู้นำจรเข้ไปปล่อยไว้
25 ก. เชื่อถือว่าข่าวนันเป็นจริง เพราะเคย มีผู้นำจรเข้ไปปล่อยไว้ ข. ไม่เชื่อเพราะเป็นข่าวลือ ค. ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองหรือไป สัมภาษณ์ผู้พบเห็นจรเข้ยักษ์ ง. ยังไม่เชื่อจนกว่าจะมีหลักฐาน แน่นอน

18 9. นายมะนาว ถูกเพื่อนกล่าวหาว่าเป็น
26 9. นายมะนาว ถูกเพื่อนกล่าวหาว่าเป็น ผู้ที่ขโมยเงินของนายมะกรูด นักเรียน จะหาข้อมูลสรุปปัญหานี้ได้อย่างไร

19 ก. เชื่อว่า นายมะนาว เป็นผู้ขโมยเงิน นายมะกรูด จริง เพราะนายมะนาว
27 ก. เชื่อว่า นายมะนาว เป็นผู้ขโมยเงิน นายมะกรูด จริง เพราะนายมะนาว เคยขโมยเงินเพื่อนมาแล้ว ข. เชื่อว่า นายมะนาว ไม่ได้ขโมยเงิน เพราะบ้านนายมะนาวร่ำรวยมาก

20 ค. ไม่เชื่อ เพราะนายมะนาวไม่ยอมรับ และหาหลักฐานไม่ได้
28 ค. ไม่เชื่อ เพราะนายมะนาวไม่ยอมรับ และหาหลักฐานไม่ได้ ง. ไม่เชื่อว่านายมะนาว จะเป็นผู้ขโมย เพราะหลักฐานยังไม่เพียงพอ

21 พบกันใหม่ เรื่อง :การสร้างสรรค์ของบุคคล สำคัญด้านต่างๆ
29 พบกันใหม่ เรื่อง :การสร้างสรรค์ของบุคคล สำคัญด้านต่างๆ ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt 9 คำถามหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google