งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ และเศษเหลือทิ้ง 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ผลพลอยได้ (By-Product) 3. ของเหลือ (Waste) ผลที่ได้จากอุตสาหกรรมเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ และเศษเหลือทิ้ง 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ผลพลอยได้ (By-Product) 3. ของเหลือ (Waste) ผลที่ได้จากอุตสาหกรรมเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ และเศษเหลือทิ้ง 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ผลพลอยได้ (By-Product) 3. ของเหลือ (Waste) ผลที่ได้จากอุตสาหกรรมเกษตร

2 ผลที่ได้จากอุตสาหกรรม เกษตร 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ผลพลอยได้ (By- Product) 3. ของเหลือ (Waste) ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดๆ ก็จะได้ผลทั้ง 3 อย่าง ซึ่งถ้าไม่มีการนำ ผลพลอยได้ และ ของเหลือมาใช้ประโยชน์จะทำให้เกิดการสูญ เปล่ามาก ดังนั้นจำเป็นมากที่จะต้องมีการนำ ผลพลอยได้และของเหลือมาใช้ประโยชน์ซึ่ง จะเพิ่มมูลค่าได้มากและยังช่วยรักษา สิ่งแวดล้อมเพราะถ้าไม่นำไปใช้ประโยชน์จะ เกิดขยะขึ้นมากมาย

3 การใช้ประโยชน์จากผลิตผล พลอยได้จากสัตว์ (Utilization of Animal By-Product) ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นควบคู่กับโรงชำแหละเนื้อ โดยอยู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ( อสร.) ผลพลอยได้และเศษเหลือจากสัตว์ของโรง ชำแหละเนื้อนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของโรงงานที่ ควรหาทางกำจัดหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มาก ที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้สภาวะแวดล้อมรอบ ๆ โรง ชำแหละเป็นพิษ และเกิดการสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่า ทางโภชนาการต่าง ๆ ไปโดยเปล่าประโยชน์

4 ผลพลอยได้จากสัตว์ส่วนใหญ่จะ นำไปใช้ในอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง แต่มีไม่น้อยที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์ เพราะแต่ ละประเทศจะมีประเพณีความเชื่อถือและ ความนิยมแตกต่างกันไป ผลิตผลพลอยได้ จากสัตว์ในประเทศหนึ่งอาจจะเป็นอาหารที่ ดีสำหรับประชากรประเทศอื่นก็ได้ ผลผลิตพลอยได้ที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องในสัตว์ เลือด กระดูก ไขมัน หนังหมู ต่อมและเนื้อเยื่อ

5 ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาลที่ใช้ อ้อยเป็นวัตถุดิบได้แก่ 1. กากอ้อย (bagasses) ได้จากขั้นการ หีบอ้อย - ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่อง Bolier ซึ่งไอ น้ำที่ได้จะนำไปเป็น แหล่ง พลังงานภายในโรงงาน ไอน้ำที่ได้ยัง สามารถนำไปปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าไฟ พลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้ในโรงงาน สามารถขายต่อให้การไฟฟ้าฝ้ายผลิตได้ - ใช้ทำกระดาษชานอ้อย - ใช้ทำทิชชู่ การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล

6 2. กากตะกอน (filter cake) - ทำปุ๋ย ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนสูงมาก 3. กากน้ำตาล (molasses) - ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกรดมะนาว - ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผงชูรส - ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำส้มสายชู

7 การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้ จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืช ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืชมี หลายชนิดแล้วแต่ว่าวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมัน พืชนั้นคืออะไร ถ้าในโรงงานใช้ถั่วเหลืองเป็น วัตถุดิบหลักจะมีผลพลอยได้ดังนี้ 1. กากถั่วเหลือง สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ได้ 2. กรดไขมันอิสระ สามารถนำไปทำสบู่ได้ 3. กัม กัมที่ได้จะเป็นเลซิทินเป็นส่วนมาก ซึ่ง สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย

8 สำหรับโรงงานที่ใช้ปาล์มน้ำมันเป็น วัตถุดิบจะมีผลพลอยได้ดังนี้ 1. ทางใบ นำมาใช้ในการลดการไหลบ่าของ น้ำ 2. ทะลายเปล่า ใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดต่าง และ คลุมดินรักษาความชื้นใน ดินให้เหมาะสม 3. ขี้เถ้าจากการเผาทะลายเปล่าปาล์ม มีธาตุ อาหารเช่น โพแทสเซียมไดออกไซด์ 4. ของเสียกากโรงงานที่ผ่านการกำจัดแล้ว มี ธาตุอาหารเช่น P, Mg, Fe, B ฯ 5. เส้นใย นำไปเลี้ยงสัตว์ ทำเชื้อเพลง 6. กะลา นำส่วนที่ไม่มีเมล็ดไปเผาทำเชื้อเพลิง ได้ 7. ใบและลำต้น นำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ 8. สกัดวิตามินอี

9 การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จาก อุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์ ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิต แอลกอฮอล์ได้แก่ 1. CO 2 - CO 2 ที่ได้สามารถนำไปผลิตน้ำโซดาได้ 2. Fusel oil - นำไปกลั่นลำดับส่วนเพื่อแยกสารแต่ละ ชนิดออกมา 3. Slop - นำไปทำปุ๋ย

10 การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จาก อุตสาหกรรมการผลิตกรดมะนาว ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมกรดมะนาวคือ ได้ยิปซัม ซึ่งนำไปใช้ในการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จาก อุตสาหกรรมการผลิตผงชูรส ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผงชูรส คือ แป้งหวาน หมายถึง ผลึกขนาดเล็กที่ได้จาก ขั้นตอนการทำแห้งผงชูรสซึ่งเมื่อผลึกผงชูรส กระทบกันอาจเกิดการแตกหัก สามารถใช้ในการ ปรุงอาหารได้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ และเศษเหลือทิ้ง 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ผลพลอยได้ (By-Product) 3. ของเหลือ (Waste) ผลที่ได้จากอุตสาหกรรมเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google