งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 4 พฤษภาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 4 พฤษภาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 4 พฤษภาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people

2 หัวข้อการนำเสนอ เรื่องสืบเนื่อง (การรายงานผลถนนไร้ฝุ่น ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเดือนที่ผ่านมา) รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

3 เรื่องสืบเนื่อง (การรายงานผลถนนไร้ฝุ่น ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเดือนที่ผ่านมา)

4 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนมีนาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการใน เดือนปัจจุบัน 1 สาย บ.ใหญ่ – สะพานวัดพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 เป็นความเสียหายที่ เพิ่มเข้ามาใหม่ ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1) 2 สายแยก ทล.3196 - บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 ตรวจสอบข้อขัดแย้ง กับผู้รับจ้างเรื่องความ เสียหายจากอุทกภัย เกิดความเสียหายจาก อุทกภัยและได้รับงบ ซ่อมแซมแล้ว อยู่ใน ขั้นตอนการจัดจ้าง (กลุ่ม 3.1) 3 สายแยก ทล.2340 - บ.ด่านไทร อ.โคก เจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 ตรวจสอบข้อขัดแย้ง กับผู้รับจ้างเรื่องความ เสียหายจากอุทกภัย ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1)

5 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนมีนาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการ ในเดือนปัจจุบัน 4 สายแยก ทล.1072 - บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ. นครสวรรค์ ผู้รับจ้างขาดสภาพ คล่อง ขอโอกาสครั้ง สุดท้ายก่อนโดนตัด สิทธิ์ ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1) 5 สายแยก ทล.1141 - บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่ 10 ผู้รับจ้างขาดสภาพ คล่อง แจ้ง Black List ครั้งที่ 1 แล้ว ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1) 6 สายแยก ทล.4151 - บ.สวนลุ่ม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 เดือนนี้ผู้รับจ้างยังไม่ เข้าซ่อม ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1)

6 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนมีนาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการใน เดือนปัจจุบัน 7 สาย บ.กะเปา - บ. ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซม แล้ว ซ่อมแซมเสร็จแล้ว และคืนค้ำประกัน สัญญาแล้ว (กลุ่ม 1) 8 สายแยก ทล.2266 - บ.ลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทชจ. อุดรธานี ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1) 9 สาย บ.วังแสง - บ.โนนสา อ. ประจักษ์ศิลปา คม จ.อุดรธานี ทชจ. อุดรธานี แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 แล้วซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1)

7 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนมีนาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการใน เดือนปัจจุบัน 10 สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง อ. ประจักษ์ศิลปา คม จ.อุดรธานี ทชจ. อุดรธานี แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 แล้วซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1) 11 สายแยก ทล.118 - โครงการหลวง ห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ทชจ. เชียงราย Side Slope เสียหาย เนื่องจากไม่สามารถ ออกแบบให้เป็น 1:1 ตามมาตรฐานได้ เพราะ ติดป่าไม้ (ไม่ใช่ความ บกพร่องของผู้รับจ้าง) กำลังดำเนินการ ซ่อมแซม (กลุ่ม 2) 12 สายแยก ทล.118 - บ.ใหม่หมอก จ๋าม (ตอนที่ 3) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช. 17 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซ่อมแซม น่าจะเสร็จ เดือนนี้ (สาเหตุจาก อุทกภัย) อยู่ระหว่างการรอ สสอ เข้าไปออกแบบแก้ไข (กลุ่ม 3)

8 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนมีนาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการใน เดือนปัจจุบัน 13 สายแยก ทล.4156 - บ. โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ. กระบี่ มีการประชุมร่วมกับ ผู้รับจ้างและบริษัทที่ ปรึกษา คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 เม.ย. ซ่อมแซมเสร็จแล้ว และคืนค้ำประกัน สัญญาแล้ว (กลุ่ม 1)

9 รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น

10 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 57 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 756 โครงการ (คืนค้ำประกันแล้ว 146 โครงการ) กลุ่ม 1 ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 26 โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 8 โครงการ กลุ่ม 3 22 โครงการ 3.1 อยู่ระหว่างการรองบซ่อมแซม 18 โครงการ 3.2 คืนค้ำประกันแล้วแต่ยังไม่ซ่อมแซม 4 โครงการ ความเสียหายจากอุทกภัย กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อม 1 โครงการ

11 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.305 - เลียบคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันออก อ.ลานสัก จ.ปทุมธานี ทชจ.ปทุมธานี 2 สาย บ.ใหญ่ – สะพานวัดพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 3 สายแยก ทล.2340 - บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 4 สายแยก ทล.1072 - บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 5 สายแยก ทล.3282 – น้ำตกกระเสียว อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 6 สายแยก ทล.3013 - บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี

12 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล.1141 - บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่10 8 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 9 สายแยก ทล.4016 - บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 10 สายแยก ทล.401 - บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 11 สายแยก ทล.4151 - บ.สวนลุ่ม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 12 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11

13 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 13 สายแยก ทล.4013 - บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช 14 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช 15 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช 16 สายแยก ทล.4265 - สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี 17 สายแยก ทล.3461 - บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่14 18 สายแยก ทล.2266 - บ.ลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี

14 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 19 สาย บ.วังแสง - บ.โนนสา อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 20 สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 21 สายแยก ทล.4156 - บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่ 22 สายแยก ทล.329 - บ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. 23 สายแยก ทล.222 - บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. 24 สายแยก ทล.201 - บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สบร.

15 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 25 สายแยก ทล.2289 - บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สกท. 26 สายแยก ทช.ชย.4020 - บ.หนองปล้อง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สกท.

16 สาย บ.ใหญ่ – สะพานวัดพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

17 สายแยก ทล.2340 - บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

18 สายแยก ทล.1072 - บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

19 สายแยก ทล.3282 – น้ำตกกระเสียว อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

20 สายแยก ทล.3013 - บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

21 สายแยก ทล.1141 - บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่ 10 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

22 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่ 11 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

23 สายแยก ทล.4016 - บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่ 11 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

24 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่ 11 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

25 สายแยก ทล.401 - บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่ 11 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

26 สายแยก ทล.4013 - บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

27 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

28 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

29 สายแยก ทล.4265 - สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฏร์ธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

30 สายแยก ทล.3461 - บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่ 14 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

31 สายแยก ทล.2266 - บ.ลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

32 สาย บ.วังแสง - บ.โนนสา อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

33 สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

34 สายแยก ทล.4156 - บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

35 สายแยก ทล.222 - บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

36 สายแยก ทล.201 - บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

37 สายแยก ทล.2289 - บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สกท. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

38 สายแยก ทช.ชย.4020 - บ.หนองปล้อง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สกท. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

39 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.9 - บ.คลองกำนันจิตร (ตอนที่ 1) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี 2 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 3 สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 4 สายแยก ทล.1280 – บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร 5 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 6 สายแยก ทล.118 - โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่17

40 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล.3211 - บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. 8 สายแยก ทล.4116 - บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท.

41 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

42 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

43 สายแยก ทล.1280 – บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

44 แยก ทล.4208 บ้านหนองชุมแสง (ตอนที่ 2) อ.ควนเนียง จ.สงขลา ทชจ.สงขลา ก่อนการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

45 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล.118 - โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่ 17 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

46 สายแยก ทล.3211 - บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

47 สายแยก ทล.4116 - บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

48 กลุ่มที่ 3.1 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.กระทุ่มมืด - บ.เจ้าเฟื่อง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สทช.ที่ 1* 2 สายแยก ทล.32 - ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สทช.ที่1* 3 สายแยก ทล.3196 - บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่2* 4 สายแยก ทล.3377 - บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่3 * 5 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดทชจ.ร้อยเอ็ด * 6 สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีทชจ.อุบลราชธานี * 7 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 *

49 กลุ่มที่ 3.1 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล.1289 - บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 9 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตรสทช.ที่8 * 10 สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 * 11 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร * 12 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 13 สายแยก ทล.4012 - บ.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทชจ.ชุมพร * 14 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช*

50 กลุ่มที่ 3.1 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 15 สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 16 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงรายสทช.ที่17 * 17 สายแยก ทล.3473 - บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สบร. *

51 กลุ่มที่ 3.2 โครงการที่คืนค้ำประกันแล้ว แต่อยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมเนื่องจากหายจากอุทกภัย ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.105 - บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 2 สายแยก ทล.108 - บ.สันติสุข อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 3 สายแยก บ.เขาหลัก - บ.คลองวาย อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี 4 สายแยก ทล.3454 - บ.แค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. * หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

52 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.305 - เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สทช.ที่ 1

53 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

54 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 457 โครงการ คงเหลือ จำนวน 445 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 368 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 51 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 28 โครงการ

55 แยกตามประเภทของผิวทาง ชนิดของผิวทางทั้งหมดปกติ เสียหาย เล็กน้อยมาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 95 (89%) 8 (7%) 4 (4%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 (100%) 670 (92%) 40 (5%) 20 (3%) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 (100%) 58 (89%) 3 (5%) 4 (6%) รวม902 (100%) 822 (91%) 51 (6%) 28 (3%)

56 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน มี.ค. 55 กับ เม.ย. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 17 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 22 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 34 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน มี.ค. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน เม.ย. 55 0 โครงการ มีนาคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 56 โครงการ (22+ 34 +0) เมษายน 55 เสียหาย เล็กน้อย 51 โครงการ (34 + 0 + 17 )

57 ซ่อมแซมแล้ว 26 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม 27 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน มี.ค. 55 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน เม.ย. 55 0 โครงการ มีนาคม 55 เสียหายมาก 57 โครงการ (30 + 27) เมษายน 55 เสียหายมาก 28 โครงการ (27 + 1 + 0 ) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 1 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน มี.ค. 55 กับ เม.ย. 55 คืนค้ำประกันแล้ว แต่ยังมีความ เสียหายจากอุทกภัย 4 โครงการ

58 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน เม.ย. 55 หมายเหตุ : เดือน พ. ย. 55 และเดือน ธ. ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

59 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก บ.หนองกราด - บ.กุดสระแก้ว ความเสียหายผิวจราจรแตกร้าว,ทรุดหลังท่อ สาเหตุ การทรุดตัวของดินไหล่ทาง การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สกท.

60 รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

61 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 เม.ย. 2555 จำนวน 596 โครงการ สภาพปกติ 553โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว457โครงการ (คืนค้ำประกันก่อนได้รับหนังสือเวียน) 28โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม)356โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) 73โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน 96โครงการ สภาพเสียหาย 31โครงการ - เสียหายเล็กน้อย 29โครงการ - เสียหายมาก 14โครงการ

62 การจัดส่งเอกสาร การตรวจสภาพก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา สกท. ได้ชี้แจงและแสดงตัวอย่างเอกสาร ในคราวประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2555 เอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่ สกท. ได้แก่ สำเนารายงานการตรวจสภาพ ภาพถ่ายสภาพถนนทุก 500 เมตร* หมายเหตุ * บางหน่วยงานจัดส่งเอกสารเป็นภาพถ่ายขาว-ดำ หรือส่งแฟกซ์ ขอให้จัดส่งภาพถ่ายสีเพิ่มเติมต่อไป

63 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญาของ สทช.ที่ 18 ภาพคณะผู้ร่วมตรวจ สภาพถนน จากซ้ายไปขวา คนที่ 1 ตัวแทน ประชาชนในพื้นที่ คนที่ 2 ตัวแทน สนง. ทชจ. พัทลุง คนที่ 3 ตัวแทน สทช. ที่ 18 คนที่ 4 ตัวแทน บ. ที่ ปรึกษา คนที่ 5 ตัวแทน บ. ผู้รับจ้าง 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ภาพถ่ายตรวจคืนค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น สาย แยก ทล.4135 – บ. หนอง เสม็ด จังหวัดพัทลุง

64 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญาของ สทช.ที่ 18 กม. 4+500 กม. 5+000 ภาพถ่ายตรวจคืนค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น สาย แยก ทล.4135 – บ. หนอง เสม็ด จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.911 กิโลเมตร

65 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญาของ ทชจ.ตรัง ภาพคณะผู้ร่วมตรวจ สภาพถนน จากซ้ายไปขวา คนที่ 1 ตัวแทน สนง. ทชจ. ตรัง คนที่ 2 ตัวแทน บ. ที่ ปรึกษา คนที่ 3 ตัวแทน บ. ผู้รับ จ้าง คนที่ 4 ตัวแทน ประชาชนในพื้นที่ 1 1 2 2 3 3 4 4

66 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญาของ ทชจ.ตรัง จุดเริ่มต้น โครงการ กม. 1+018 กม. 1+500 ภาพถ่ายตรวจคืนค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น สาย บ. ซา - ทะเลสองห้อง จังหวัดตรัง ระยะทาง 3.482 กิโลเมตร

67 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 4 พฤษภาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google