งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 4 พฤษภาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 4 พฤษภาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 4 พฤษภาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people

2 หัวข้อการนำเสนอ เรื่องสืบเนื่อง (การรายงานผลถนนไร้ฝุ่น ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเดือนที่ผ่านมา) รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

3 เรื่องสืบเนื่อง (การรายงานผลถนนไร้ฝุ่น ที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมเดือนที่ผ่านมา)

4 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนมีนาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการใน เดือนปัจจุบัน 1 สาย บ.ใหญ่ – สะพานวัดพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 เป็นความเสียหายที่ เพิ่มเข้ามาใหม่ ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1) 2 สายแยก ทล บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 ตรวจสอบข้อขัดแย้ง กับผู้รับจ้างเรื่องความ เสียหายจากอุทกภัย เกิดความเสียหายจาก อุทกภัยและได้รับงบ ซ่อมแซมแล้ว อยู่ใน ขั้นตอนการจัดจ้าง (กลุ่ม 3.1) 3 สายแยก ทล บ.ด่านไทร อ.โคก เจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 ตรวจสอบข้อขัดแย้ง กับผู้รับจ้างเรื่องความ เสียหายจากอุทกภัย ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1)

5 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนมีนาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการ ในเดือนปัจจุบัน 4 สายแยก ทล บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ. นครสวรรค์ ผู้รับจ้างขาดสภาพ คล่อง ขอโอกาสครั้ง สุดท้ายก่อนโดนตัด สิทธิ์ ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1) 5 สายแยก ทล บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่ 10 ผู้รับจ้างขาดสภาพ คล่อง แจ้ง Black List ครั้งที่ 1 แล้ว ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1) 6 สายแยก ทล บ.สวนลุ่ม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 เดือนนี้ผู้รับจ้างยังไม่ เข้าซ่อม ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1)

6 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนมีนาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการใน เดือนปัจจุบัน 7 สาย บ.กะเปา - บ. ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซม แล้ว ซ่อมแซมเสร็จแล้ว และคืนค้ำประกัน สัญญาแล้ว (กลุ่ม 1) 8 สายแยก ทล บ.ลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทชจ. อุดรธานี ซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1) 9 สาย บ.วังแสง - บ.โนนสา อ. ประจักษ์ศิลปา คม จ.อุดรธานี ทชจ. อุดรธานี แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 แล้วซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1)

7 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนมีนาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการใน เดือนปัจจุบัน 10 สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง อ. ประจักษ์ศิลปา คม จ.อุดรธานี ทชจ. อุดรธานี แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 แล้วซ่อมแซมเสร็จแล้ว (กลุ่ม 1) 11 สายแยก ทล โครงการหลวง ห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ทชจ. เชียงราย Side Slope เสียหาย เนื่องจากไม่สามารถ ออกแบบให้เป็น 1:1 ตามมาตรฐานได้ เพราะ ติดป่าไม้ (ไม่ใช่ความ บกพร่องของผู้รับจ้าง) กำลังดำเนินการ ซ่อมแซม (กลุ่ม 2) 12 สายแยก ทล บ.ใหม่หมอก จ๋าม (ตอนที่ 3) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช. 17 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซ่อมแซม น่าจะเสร็จ เดือนนี้ (สาเหตุจาก อุทกภัย) อยู่ระหว่างการรอ สสอ เข้าไปออกแบบแก้ไข (กลุ่ม 3)

8 ติดตามผลถนนไร้ฝุ่นที่ยังไม่ได้ซ่อม ของเดือนมีนาคม 2555 ที่ชื่อสายทางหน่วยงาน รับผิดชอบ การชี้แจงของหน่วย รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ ผ่านมา ผลการดำเนินการใน เดือนปัจจุบัน 13 สายแยก ทล บ. โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ. กระบี่ มีการประชุมร่วมกับ ผู้รับจ้างและบริษัทที่ ปรึกษา คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 เม.ย. ซ่อมแซมเสร็จแล้ว และคืนค้ำประกัน สัญญาแล้ว (กลุ่ม 1)

9 รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น

10 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 57 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 756 โครงการ (คืนค้ำประกันแล้ว 146 โครงการ) กลุ่ม 1 ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 26 โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 8 โครงการ กลุ่ม 3 22 โครงการ 3.1 อยู่ระหว่างการรองบซ่อมแซม 18 โครงการ 3.2 คืนค้ำประกันแล้วแต่ยังไม่ซ่อมแซม 4 โครงการ ความเสียหายจากอุทกภัย กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อม 1 โครงการ

11 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล เลียบคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันออก อ.ลานสัก จ.ปทุมธานี ทชจ.ปทุมธานี 2 สาย บ.ใหญ่ – สะพานวัดพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 3 สายแยก ทล บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 4 สายแยก ทล บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 5 สายแยก ทล.3282 – น้ำตกกระเสียว อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 6 สายแยก ทล บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี

12 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่10 8 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 9 สายแยก ทล บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 10 สายแยก ทล บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 11 สายแยก ทล บ.สวนลุ่ม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 12 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11

13 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 13 สายแยก ทล บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช 14 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช 15 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช 16 สายแยก ทล สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี 17 สายแยก ทล บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่14 18 สายแยก ทล บ.ลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี

14 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 19 สาย บ.วังแสง - บ.โนนสา อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 20 สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 21 สายแยก ทล บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่ 22 สายแยก ทล บ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. 23 สายแยก ทล บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. 24 สายแยก ทล บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สบร.

15 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 25 สายแยก ทล บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สกท. 26 สายแยก ทช.ชย บ.หนองปล้อง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สกท.

16 สาย บ.ใหญ่ – สะพานวัดพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

17 สายแยก ทล บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

18 สายแยก ทล บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

19 สายแยก ทล.3282 – น้ำตกกระเสียว อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

20 สายแยก ทล บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

21 สายแยก ทล บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่ 10 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

22 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่ 11 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

23 สายแยก ทล บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่ 11 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

24 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่ 11 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

25 สายแยก ทล บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่ 11 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

26 สายแยก ทล บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

27 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

28 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

29 สายแยก ทล สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฏร์ธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

30 สายแยก ทล บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่ 14 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

31 สายแยก ทล บ.ลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

32 สาย บ.วังแสง - บ.โนนสา อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

33 สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

34 สายแยก ทล บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

35 สายแยก ทล บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

36 สายแยก ทล บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

37 สายแยก ทล บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สกท. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

38 สายแยก ทช.ชย บ.หนองปล้อง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ สกท. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

39 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.9 - บ.คลองกำนันจิตร (ตอนที่ 1) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี 2 สายแยก ทล บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 3 สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 4 สายแยก ทล.1280 – บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร 5 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 6 สายแยก ทล โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่17

40 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. 8 สายแยก ทล บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท.

41 สายแยก ทล บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

42 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

43 สายแยก ทล.1280 – บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

44 แยก ทล.4208 บ้านหนองชุมแสง (ตอนที่ 2) อ.ควนเนียง จ.สงขลา ทชจ.สงขลา ก่อนการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

45 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม สายแยก ทล โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่ 17 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม

46 สายแยก ทล บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

47 สายแยก ทล บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

48 กลุ่มที่ 3.1 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.กระทุ่มมืด - บ.เจ้าเฟื่อง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สทช.ที่ 1* 2 สายแยก ทล.32 - ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สทช.ที่1* 3 สายแยก ทล บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่2* 4 สายแยก ทล บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่3 * 5 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดทชจ.ร้อยเอ็ด * 6 สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีทชจ.อุบลราชธานี * 7 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 *

49 กลุ่มที่ 3.1 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 9 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตรสทช.ที่8 * 10 สายแยก ทล บ.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 * 11 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร * 12 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 13 สายแยก ทล บ.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทชจ.ชุมพร * 14 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช*

50 กลุ่มที่ 3.1 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 15 สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 16 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงรายสทช.ที่17 * 17 สายแยก ทล บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สบร. *

51 กลุ่มที่ 3.2 โครงการที่คืนค้ำประกันแล้ว แต่อยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมเนื่องจากหายจากอุทกภัย ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 2 สายแยก ทล บ.สันติสุข อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 3 สายแยก บ.เขาหลัก - บ.คลองวาย อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี 4 สายแยก ทล บ.แค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. * หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

52 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สทช.ที่ 1

53 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

54 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 457 โครงการ คงเหลือ จำนวน 445 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 368 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 51 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 28 โครงการ

55 แยกตามประเภทของผิวทาง ชนิดของผิวทางทั้งหมดปกติ เสียหาย เล็กน้อยมาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 95 (89%) 8 (7%) 4 (4%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 (100%) 670 (92%) 40 (5%) 20 (3%) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 (100%) 58 (89%) 3 (5%) 4 (6%) รวม902 (100%) 822 (91%) 51 (6%) 28 (3%)

56 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน มี.ค. 55 กับ เม.ย. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 17 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 22 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 34 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน มี.ค. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน เม.ย โครงการ มีนาคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 56 โครงการ ( ) เมษายน 55 เสียหาย เล็กน้อย 51 โครงการ ( )

57 ซ่อมแซมแล้ว 26 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม 27 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน มี.ค. 55 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน เม.ย โครงการ มีนาคม 55 เสียหายมาก 57 โครงการ ( ) เมษายน 55 เสียหายมาก 28 โครงการ ( ) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 1 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน มี.ค. 55 กับ เม.ย. 55 คืนค้ำประกันแล้ว แต่ยังมีความ เสียหายจากอุทกภัย 4 โครงการ

58 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน เม.ย. 55 หมายเหตุ : เดือน พ. ย. 55 และเดือน ธ. ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

59 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก บ.หนองกราด - บ.กุดสระแก้ว ความเสียหายผิวจราจรแตกร้าว,ทรุดหลังท่อ สาเหตุ การทรุดตัวของดินไหล่ทาง การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สกท.

60 รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

61 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 เม.ย จำนวน 596 โครงการ สภาพปกติ 553โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว457โครงการ (คืนค้ำประกันก่อนได้รับหนังสือเวียน) 28โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม)356โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) 73โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน 96โครงการ สภาพเสียหาย 31โครงการ - เสียหายเล็กน้อย 29โครงการ - เสียหายมาก 14โครงการ

62 การจัดส่งเอกสาร การตรวจสภาพก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา สกท. ได้ชี้แจงและแสดงตัวอย่างเอกสาร ในคราวประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2555 เอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่ สกท. ได้แก่ สำเนารายงานการตรวจสภาพ ภาพถ่ายสภาพถนนทุก 500 เมตร* หมายเหตุ * บางหน่วยงานจัดส่งเอกสารเป็นภาพถ่ายขาว-ดำ หรือส่งแฟกซ์ ขอให้จัดส่งภาพถ่ายสีเพิ่มเติมต่อไป

63 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญาของ สทช.ที่ 18 ภาพคณะผู้ร่วมตรวจ สภาพถนน จากซ้ายไปขวา คนที่ 1 ตัวแทน ประชาชนในพื้นที่ คนที่ 2 ตัวแทน สนง. ทชจ. พัทลุง คนที่ 3 ตัวแทน สทช. ที่ 18 คนที่ 4 ตัวแทน บ. ที่ ปรึกษา คนที่ 5 ตัวแทน บ. ผู้รับจ้าง ภาพถ่ายตรวจคืนค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น สาย แยก ทล.4135 – บ. หนอง เสม็ด จังหวัดพัทลุง

64 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญาของ สทช.ที่ 18 กม กม ภาพถ่ายตรวจคืนค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น สาย แยก ทล.4135 – บ. หนอง เสม็ด จังหวัดพัทลุง ระยะทาง กิโลเมตร

65 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญาของ ทชจ.ตรัง ภาพคณะผู้ร่วมตรวจ สภาพถนน จากซ้ายไปขวา คนที่ 1 ตัวแทน สนง. ทชจ. ตรัง คนที่ 2 ตัวแทน บ. ที่ ปรึกษา คนที่ 3 ตัวแทน บ. ผู้รับ จ้าง คนที่ 4 ตัวแทน ประชาชนในพื้นที่

66 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญาของ ทชจ.ตรัง จุดเริ่มต้น โครงการ กม กม ภาพถ่ายตรวจคืนค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น สาย บ. ซา - ทะเลสองห้อง จังหวัดตรัง ระยะทาง กิโลเมตร

67 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 4 พฤษภาคม 2555 เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ Connect the country, Conjoin the people.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google