งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมอาเซียน AEC ประเทศ ลาว (Laos)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมอาเซียน AEC ประเทศ ลาว (Laos)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมอาเซียน AEC ประเทศ ลาว (Laos)
จัดทำโดย เด็กหญิง วัชรพร กันทรัญ เลขที่ ชั้น ม.2/12 วิชา คอมพิวเตอร์ 4 นำเสนอ คุณครู สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)

3 ประเทศลาว ชื่อทางการ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตัวย่อ: สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic) เมืองหลวง : เวียงจันทร์ (Vientiane) ศาสนาประจำชาติ   : ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ดอกไม้ประจำชาติ   : ดอกจำปาลาว (Champa) หรือดอกลีลาวดี วันชาติ   : 2 ธันวาคม วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 23 กรกฎาคม พ.ศ ภาษาประจำชาติ   : ภาษาลาว ภาษาราชการ   : ภาษาลาว

4 ลักษณะทางภูมิศาสตร์           ลาวมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร “ภูมิประเทศ”            ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น ทิศเหนือ ติดกับจีน ทิศตะวันตก ติดกับไทย ทิศใต้ ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับพม่า “ภูมิอากาศ”            แบบเขตร้อน คล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย ข้อควรรู้ -ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ทำให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคน ลาวอ่านหนังสือไทยได้คล่องมาก -ลาวขับรถทางขวา

5 ประชากร           มีจำนวนประชากรประมาณ 6 ล้านคน ประกอบด้วย 68 ชนเผ่า ซึ่งแบ่งได้ เป็น 3 กลุ่มชนชาติ คือ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง การเมืองการปกครอง           มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน โดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชน ปฏิวัติลาว มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมี “ประธานประเทศ” (ประธานาธิบดี) เป็นประมุข เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ           ภาวะเศรษฐกิจของลาวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่เปลี่ยนเป็น ระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาดเมื่อ พ.ศ.2529 ลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยมีผืนป่าและพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่รวมทั้งมีแร่ธาตุต่างๆ เช่น ดีบุก ยิปซัม ตะกั่ว เหล็ก ถ่านหิน อัญมณี และน้ำมัน ไปจนถึงมีเหมืองแร่ทองคำ และยัง มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตไฟฟ้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมาก

6 ประวัติ         *แต่เดิมลาวอยู่ใต้การปกครองอาณาจักรน่าน ต่อมาก็ตกอยู่ในการปกครองของ สยามนานถึง 114 ปี จนเกิดวิกฤติการณ์ ร.ศ.112 สยามต้องยกดินแดนลาวทั้งหมดให้ เป็นของฝรั่งเศส           *ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นรุกเข้ามาในลาว ขบวนการลาว อิสระจึงได้ประกาศเอกราช           *เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ลาวจึงตกอยู่ในอำนาจฝรั่งเศสอีกครั้ง           *ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ.2496 โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์           *ต่อมาเมื่อเจ้าสว่างวัฒนาขึ้นครองราชย์ต่อ เจ้าสุภานุวงศ์ หนึ่งในขบวนการ ลาวอิสระประกาศตนเป็นพวกนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการประเทศ ลาวออกเคลื่อนไหวทางการเมือง           *พ.ศ.2518 พรรคปฏิวัติประชาชนลาว ที่นำโดยเจ้าสุภานุวงศ์ ยึดอำนาจรัฐบาล ของเจ้าสว่างวัฒนาได้สำเร็จ และประกาศสถาปนา “สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว” ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518

7   กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว The Lao Kip (LAK) is the official currency of Laos.  * 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ  4 บาทไทย 1000 Lao Kip = 4 Thai Baht ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ

8 ชุดประจำชาติ

9 อาหารประจำชาติ : ซุปไก่ (Chicken Soup)

10 แหล่ง อ้าง อิง post_1755.html Thank you & GOOD BYE 


ดาวน์โหลด ppt สมาคมอาเซียน AEC ประเทศ ลาว (Laos)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google