งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย เด็กหญิง วัชรพร กันทรัญ เลขที่ 30 ชั้น ม.2/12 วิชา คอมพิวเตอร์ 4 นำเสนอ คุณครู สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย เด็กหญิง วัชรพร กันทรัญ เลขที่ 30 ชั้น ม.2/12 วิชา คอมพิวเตอร์ 4 นำเสนอ คุณครู สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย เด็กหญิง วัชรพร กันทรัญ เลขที่ 30 ชั้น ม.2/12 วิชา คอมพิวเตอร์ 4 นำเสนอ คุณครู สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2

3 ประเทศ ลาว ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( ตัวย่อ : สปป. ลาว ) (The Lao People’s Democratic Republic) เมืองหลวง : เวียงจันทร์ (Vientiane) ศาสนาประจำชาติ : ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ดอกไม้ประจำชาติ : ดอกจำปาลาว (Champa) หรือ ดอกลีลาวดี วันชาติ : 2 ธันวาคม วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 23 กรกฎาคม พ. ศ.2540 ภาษาประจำชาติ : ภาษาลาว ภาษาราชการ : ภาษาลาว

4 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลาวมีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตาราง กิโลเมตร “ ภูมิประเทศ ” ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูง มีป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น ทิศเหนือ ติดกับจีน ทิศตะวันตก ติดกับไทย ทิศใต้ ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออก ติดกับเวียดนาม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับ พม่า “ ภูมิอากาศ ” แบบเขตร้อน คล้ายกับภาคเหนือและภาค อีสานของไทย ข้อควรรู้ - ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ทำให้คนไทยอ่าน หนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคนลาวอ่านหนังสือไทย ได้คล่องมาก - ลาวขับรถทางขวา

5 ประชากร มีจำนวนประชากรประมาณ 6 ล้านคน ประกอบด้วย 68 ชนเผ่า ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มชนชาติ คือ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง การเมืองการปกครอง มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตย ประชาชน โดยพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคประชาชน ปฏิวัติลาว มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมี “ ประธานประเทศ ” ( ประธานาธิบดี ) เป็นประมุข เศรษฐกิจและทรัพยากรที่สำคัญ ภาวะเศรษฐกิจของลาวมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตามลำดับนับตั้งแต่เปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจเสรี การตลาดเมื่อ พ. ศ.2529 ลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่ สมบูรณ์ โดยมีผืนป่าและพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ รวมทั้งมีแร่ธาตุต่างๆ เช่น ดีบุก ยิปซัม ตะกั่ว เหล็ก ถ่านหิน อัญมณี และน้ำมัน ไปจนถึงมีเหมืองแร่ทองคำ และยังมีแหล่งน้ำสำหรับผลิตไฟฟ้าส่งออกที่สร้าง รายได้ให้ประเทศอย่างมาก

6 ประวัติ * แต่เดิมลาวอยู่ใต้การปกครองอาณาจักรน่าน ต่อมาก็ตกอยู่ในการปกครองของสยามนานถึง 114 ปี จนเกิดวิกฤติการณ์ ร. ศ.112 สยามต้องยกดินแดนลาว ทั้งหมดให้เป็นของฝรั่งเศส * ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นรุก เข้ามาในลาว ขบวนการลาวอิสระจึงได้ประกาศเอกราช * เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ลาวจึงตกอยู่ในอำนาจ ฝรั่งเศสอีกครั้ง * ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ลาวจึง ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ใน พ. ศ.2496 โดยมีเจ้ามหา ชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ * ต่อมาเมื่อเจ้าสว่างวัฒนาขึ้นครองราชย์ต่อ เจ้า สุภานุวงศ์ หนึ่งในขบวนการลาวอิสระประกาศตนเป็น พวกนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการประเทศ ลาวออกเคลื่อนไหวทางการเมือง * พ. ศ.2518 พรรคปฏิวัติประชาชนลาว ที่นำโดย เจ้าสุภานุวงศ์ ยึดอำนาจรัฐบาลของเจ้าสว่างวัฒนาได้ สำเร็จ และประกาศสถาปนา “ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ” ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม พ. ศ.2518

7

8

9

10  http://asean2556.blogspot.com/2013/02/blog- post_1755.html http://asean2556.blogspot.com/2013/02/blog- post_1755.html Thank you & GOOD BYE


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย เด็กหญิง วัชรพร กันทรัญ เลขที่ 30 ชั้น ม.2/12 วิชา คอมพิวเตอร์ 4 นำเสนอ คุณครู สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google