งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนคุ้มครองและออม เงินผู้บริหาร โดย ณัฐวุฒิ นารานิชดา ผู้จัดการภาค บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด หรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนคุ้มครองและออม เงินผู้บริหาร โดย ณัฐวุฒิ นารานิชดา ผู้จัดการภาค บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด หรือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนคุ้มครองและออม เงินผู้บริหาร โดย ณัฐวุฒิ นารานิชดา ผู้จัดการภาค บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด www.nutprakan.com หรือ http://cyber.thailife.com/00775517/ มือถือ 086-3029169, 081-9120648

2 วัตถุประสงค์ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ของผู้บริหารบริษัท สร้างสภาพคล่องให้กับบริษัท กรณี key-man สำคัญเกิดจากไป สร้างความมั่นคงของบริษัทกรณีที่กรรมการและผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลคนเดียวกันโดยการนำเงินจาก ประกันซื้อหุ้นขึ้นมา เป็นการให้เกิดประโยชน์ทางภาษีของบริษัท เพราะ เบี้ยประกันชีวิตนำไปหักค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ทำ ให้เสียภาษีน้อยลง เป็นเงินออมที่ให้ประโยชน์สูง เพราะเงินลงทุนเป็น ค่าใช้จ่ายของบริษัท เบี้ยประกันสามารถนำไปเป็นรายได้บุคคลเพิ่มของ กรรมการบริษัท แต่ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ เช่นกัน จึงไม่เพิ่มภาระทางด้านภาษีให้กรรมการ

3 วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อการ เสียชีวิตทุกกรณี อายุ เพศ ความ คุ้มครอ ง ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี ระยะชำระเบี้ย 20 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะชำระเบี้ย 10 ปี เบี้ยต่อปีครบ สัญญา รับทุน ประกัน * เงินปัน ผล รวม รับครบ สัญญา เบี้ยต่อปีครบ สัญญา รับทุน ประกัน เงินปัน ผล รวมรับ ครบ สัญญา ญ 30 1,000,000 7,260110,00010,000120,00013,090110,00010,000120,000 ช 35 1,000,000 13,230110,00010,000120,00017,830110,00010,000120,000 ช 36 1,000,000 13,630110,00010,000120,00018,020110,00010,000120,000 ช 36 1,000,000 13,630110,00010,000120,00018,020110,00010,000120,000 * หมายเหตุ เงินปันผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผลประกอบการของบริษัท การคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หมายถึง การเสียชีวิต ทั้ง อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การถูกฆาตกรรม หรือจาก ธรรมชาติ ข้อยกเว้น 1. การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี 2. ผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกัน หากมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 ผู้มิได้กระทำจะได้รับตามส่วน 3. เสียชีวิตภายใน 2 ปี จากการปกปิดข้อมูลที่สำคัญ ( หากเกิน 2 ปี คุ้มครองตามปกติ ) 4. ขาดการชำระเบี้ยจนทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ

4 วงเงินคุ้มครอง 5,000,000 บาทต่อการ เสียชีวิตทุกกรณี อายุ เพศ ความ คุ้มครอ ง ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี ชำระเบี้ย 20 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะชำระเบี้ย 10 ปี เบี้ยต่อปีครบ สัญญา รับทุน ประกัน * เงินปัน ผล รวม รับครบ สัญญา เบี้ยต่อปีครบ สัญญา รับทุน ประกัน เงินปัน ผล รวมรับ ครบ สัญญา ญ 30 5,000,000 36,300550,00050,000600,00064,450550,00050,000600,000 ช 35 5,000,000 66,150550,00050,000600,00089,150550,00050,000600,000 ช 36 5,000,000 68,150550,00050,000600,00090,100550,00050,000600,000 ช 36 5,000,000 68,150550,00050,000600,00090,100550,00050,000600,000 * หมายเหตุ เงินปันผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผลประกอบการของบริษัท การคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หมายถึง การเสียชีวิต ทั้ง อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การถูกฆาตกรรม หรือจาก ธรรมชาติ ข้อยกเว้น 1. การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี 2. ผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกัน หากมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 ผู้มิได้กระทำจะได้รับตามส่วน 3. เสียชีวิตภายใน 2 ปี จากการปกปิดข้อมูลที่สำคัญ ( หากเกิน 2 ปี คุ้มครองตามปกติ ) 4. ขาดการชำระเบี้ยจนทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ

5 แบบพิเศษเน้นคุ้มครองและออม อายุ เพศ ความ คุ้มครอ ง ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปีระยะชำระเบี้ย 7 ปี ครบสัญญารับทุน ประกันและเงินคืน ทบต้น * เงินปันผล 2% รวมรับ ผลประโยชน์จาก การออม เบี้ยประกัน ออมต่อปี รวมเงิน ลงทุน 7 ปี กำไรส่วน เพิ่ม ญ 30 600,000 991,97310,0001,001,973101,450710,150291,823 ช 35 600,000 991,97310,0001,001,973103,050721,050280,923 ช 36 600,000 991,97310,0001,001,973103,050721,050280,923 ช 36 600,000 991,97310,0001,001,973103,050721,050280,923 ค่าลดหย่อนภาษีบุคคล ปีละไม่เกิน 100,000 บาท หมายเหตุ เงินปันผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผลประกอบการของบริษัท การคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หมายถึง การเสียชีวิต ทั้ง อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การถูกฆาตกรรม หรือจากธรรมชาติ ข้อยกเว้น 1. การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี 2. ผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกัน หากมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 ผู้มิได้กระทำจะได้รับตามส่วน 3. เสียชีวิตภายใน 2 ปี จากการปกปิดข้อมูลที่สำคัญ ( หากเกิน 2 ปี คุ้มครองตามปกติ ) 4. ขาดการชำระเบี้ยจนทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ

6 อายุ เพศ ความ คุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปีระยะชำระเบี้ย 7 ปี ครบสัญญารับทุน ประกันและเงินคืน ทบต้น * เงินปันผล 2% รวมรับ ผลประโยชน์จาก การออม เบี้ยประกัน ออมต่อปี รวมเงิน ลงทุน 7 ปี กำไรส่วน เพิ่ม ญ 30 300,000 495,9865,000500,98650,725355,075145,911 ช 35 300,000 495,9865,000500,98651,525360,675145,911 ช 36 300,000 495,9865,000500,98651,525360,675145,911 ช 36 300,000 495,9865,000500,98651,525360,675145,911 ค่าลดหย่อนภาษีบุคคล ปีละไม่เกิน 100,000 บาท หมายเหตุ เงินปันผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผลประกอบการของบริษัท การคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หมายถึง การเสียชีวิต ทั้ง อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การถูกฆาตกรรม หรือจากธรรมชาติ ข้อยกเว้น 1. การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี 2. ผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกัน หากมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 ผู้มิได้กระทำจะได้รับตามส่วน 3. เสียชีวิตภายใน 2 ปี จากการปกปิดข้อมูลที่สำคัญ ( หากเกิน 2 ปี คุ้มครองตามปกติ ) 4. ขาดการชำระเบี้ยจนทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ แบบพิเศษเน้นคุ้มครองและออม


ดาวน์โหลด ppt แผนคุ้มครองและออม เงินผู้บริหาร โดย ณัฐวุฒิ นารานิชดา ผู้จัดการภาค บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด หรือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google