งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนคุ้มครองและออมเงินผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนคุ้มครองและออมเงินผู้บริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนคุ้มครองและออมเงินผู้บริหาร
โดย ณัฐวุฒิ นารานิชดา ผู้จัดการภาค บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด หรือhttp://cyber.thailife.com/ / มือถือ ,

2 วัตถุประสงค์ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ของผู้บริหารบริษัท
สร้างสภาพคล่องให้กับบริษัท กรณี key-man สำคัญเกิดจากไป สร้างความมั่นคงของบริษัทกรณีที่กรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลคนเดียวกันโดยการนำเงินจากประกันซื้อหุ้นขึ้นมา เป็นการให้เกิดประโยชน์ทางภาษีของบริษัท เพราะ เบี้ยประกันชีวิตนำไปหักค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ทำให้เสียภาษีน้อยลง เป็นเงินออมที่ให้ประโยชน์สูง เพราะเงินลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท เบี้ยประกันสามารถนำไปเป็นรายได้บุคคลเพิ่มของกรรมการบริษัท แต่ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน จึงไม่เพิ่มภาระทางด้านภาษีให้กรรมการ

3 วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อการเสียชีวิตทุกกรณี
อายุเพศ ความ คุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี ระยะชำระเบี้ย 20 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะชำระเบี้ย 10 ปี เบี้ยต่อปี ครบสัญญา รับทุน ประกัน * เงินปันผล รวม รับครบสัญญา ครบสัญญารับทุนประกัน รวมรับครบสัญญา ญ 30 1,000,000 7,260 110,000 10,000 120,000 13,090 ช 35 13,230 17,830 ช 36 13,630 18,020 *หมายเหตุ เงินปันผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผลประกอบการของบริษัท การคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หมายถึง การเสียชีวิต ทั้ง อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การถูกฆาตกรรม หรือจากธรรมชาติ ข้อยกเว้น 1. การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี 2. ผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกัน หากมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 ผู้มิได้กระทำจะได้รับตามส่วน 3. เสียชีวิตภายใน 2 ปี จากการปกปิดข้อมูลที่สำคัญ ( หากเกิน 2 ปี คุ้มครองตามปกติ ) 4. ขาดการชำระเบี้ยจนทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ

4 วงเงินคุ้มครอง 5,000,000 บาทต่อการเสียชีวิตทุกกรณี
อายุเพศ ความ คุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปีชำระเบี้ย 20 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ระยะชำระเบี้ย 10 ปี เบี้ยต่อปี ครบสัญญา รับทุน ประกัน * เงินปันผล รวม รับครบสัญญา ครบสัญญารับทุนประกัน รวมรับครบสัญญา ญ 30 5,000,000 36,300 550,000 50,000 600,000 64,450 ช 35 66,150 89,150 ช 36 68,150 90,100 * หมายเหตุ เงินปันผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผลประกอบการของบริษัท การคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หมายถึง การเสียชีวิต ทั้ง อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การถูกฆาตกรรม หรือจากธรรมชาติ ข้อยกเว้น 1. การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี 2. ผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกัน หากมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 ผู้มิได้กระทำจะได้รับตามส่วน 3. เสียชีวิตภายใน 2 ปี จากการปกปิดข้อมูลที่สำคัญ ( หากเกิน 2 ปี คุ้มครองตามปกติ ) 4. ขาดการชำระเบี้ยจนทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ

5 แบบพิเศษเน้นคุ้มครองและออม
อายุเพศ ความ คุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปี ระยะชำระเบี้ย 7 ปี ครบสัญญารับทุนประกันและเงินคืนทบต้น * เงินปันผล 2% รวมรับผลประโยชน์จากการออม เบี้ยประกันออมต่อปี รวมเงินลงทุน 7 ปี กำไรส่วนเพิ่ม ญ 30 600,000 991,973 10,000 1,001,973 101,450 710,150 291,823 ช 35 103,050 721,050 280,923 ช 36 ค่าลดหย่อนภาษีบุคคล ปีละไม่เกิน 100,000 บาท หมายเหตุ เงินปันผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผลประกอบการของบริษัท การคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หมายถึง การเสียชีวิต ทั้ง อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การถูกฆาตกรรม หรือจากธรรมชาติ ข้อยกเว้น 1. การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี 2. ผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกัน หากมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 ผู้มิได้กระทำจะได้รับตามส่วน 3. เสียชีวิตภายใน 2 ปี จากการปกปิดข้อมูลที่สำคัญ ( หากเกิน 2 ปี คุ้มครองตามปกติ ) 4. ขาดการชำระเบี้ยจนทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ

6 แบบพิเศษเน้นคุ้มครองและออม
อายุเพศ ความ คุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง 14 ปี ระยะชำระเบี้ย 7 ปี ครบสัญญารับทุนประกันและเงินคืนทบต้น * เงินปันผล 2% รวมรับผลประโยชน์จากการออม เบี้ยประกันออมต่อปี รวมเงินลงทุน 7 ปี กำไรส่วนเพิ่ม ญ 30 300,000 495,986 5,000 500,986 50,725 355,075 145,911 ช 35 51,525 360,675 ช 36 ค่าลดหย่อนภาษีบุคคล ปีละไม่เกิน 100,000 บาท หมายเหตุ เงินปันผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผลประกอบการของบริษัท การคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หมายถึง การเสียชีวิต ทั้ง อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การถูกฆาตกรรม หรือจากธรรมชาติ ข้อยกเว้น 1. การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี 2. ผู้รับผลประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกัน หากมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 ผู้มิได้กระทำจะได้รับตามส่วน 3. เสียชีวิตภายใน 2 ปี จากการปกปิดข้อมูลที่สำคัญ ( หากเกิน 2 ปี คุ้มครองตามปกติ ) 4. ขาดการชำระเบี้ยจนทำให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ


ดาวน์โหลด ppt แผนคุ้มครองและออมเงินผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google