งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว สารบัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว สารบัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว สารบัญ
ประวัติส่วนตัว ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ อนาคตที่วาดไว้

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวสุทารัตน์ โสภา ชื่อเล่น ปอ
ชื่อ นางสาวสุทารัตน์ โสภา ชื่อเล่น ปอ ที่อยู่ /1 หมู่ 4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ (053)822859 วันเกิด 19 มกราคม พ.ศ2526

3 ประวัติส่วนตัว งานอดิเรก ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง
งานอดิเรก ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง สัตว์เลี้ยงที่ชอบ สุนัข ปลา นิสัยส่วนตัว เรียบๆง่ายๆ ยิ้มง่าย ร่าเริง สีที่ชอบ เหลือง น้ำเงิน ฟ้า ดาราที่ชื่นชอบ นิโคลาส เคจ ศิลปินที่ชื่นชอบ FLY เพลงที่ชอบ ยังไม่ไปไหน FLY

4 ประวัติการศึกษา การศึกษา ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนกิ่วแลหลวง
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม สาขาที่เรียน ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ วิชาที่ชอบ วิชา คอมพิวเตอร์

5 ความสามารถพิเศษ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ได้อย่าง คล่องแค่ลว
มีความรู้ความสามารถในด้าน คอมพิวเตอร์ ผ่านการเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม ภายในและภายนอกสถานที่และได้ผ่านการฝึกงานในด้านงานสำนักงาน

6 เพราะเด็กๆเหล่านั้นยังขาดโอกาสที่พวกเขาจะได้รับคือ การศึกษา
อนาคตที่วาดไว้ อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ แต่เราสามารถกำหนดอนาคตของเราเองได้ และอนาคตของข้าพเจ้าถ้าหากเป็นไปได้ อยากจะเป็นครูสอนนักเรียนอยู่ในชนบทที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง เพราะเด็กๆเหล่านั้นยังขาดโอกาสที่พวกเขาจะได้รับคือ การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว สารบัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google