งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว สารบัญ ประวัติส่วนตัว 1 ประวัติส่วนตัว 2 ประวัติการศึกษา 3 ความสามารถพิเศษ 4 อนาคตที่วาดไว้ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว สารบัญ ประวัติส่วนตัว 1 ประวัติส่วนตัว 2 ประวัติการศึกษา 3 ความสามารถพิเศษ 4 อนาคตที่วาดไว้ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว สารบัญ ประวัติส่วนตัว 1 ประวัติส่วนตัว 2 ประวัติการศึกษา 3 ความสามารถพิเศษ 4 อนาคตที่วาดไว้ 5

2 ชื่อ นางสาวสุทารัตน์ โสภา ชื่อเล่น ปอ ที่อยู่ 114/1 หมู่ 4 ต.ยุหว่า อ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ (053)822859 E-mail por_s@chaiyo.com วันเกิด 19 มกราคม พ.ศ2526 ประวัติส่วนตัว

3 งานอดิเรก ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง สัตว์เลี้ยงที่ชอบ สุนัข ปลา นิสัยส่วนตัว เรียบๆง่ายๆ ยิ้มง่าย ร่าเริง สีที่ชอบ เหลือง น้ำเงิน ฟ้า ดาราที่ชื่นชอบ นิโคลาส เคจ ศิลปินที่ชื่นชอบ FLY เพลงที่ชอบ ยังไม่ไปไหน FLY ประวัติส่วนตัว

4 การศึกษา ระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนกิ่วแลหลวง การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย โรงเรียนน้ำบ่อหลวง วิทยาคม สาขาที่เรียน ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ วิชาที่ชอบ วิชา คอมพิวเตอร์ ประวัติการศึกษา

5 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ได้อย่าง คล่องแค่ลว มีความรู้ความสามารถในด้าน คอมพิวเตอร์ ผ่านการเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม ภายในและภายนอกสถานที่และได้ ผ่านการฝึกงานในด้านงาน สำนักงาน ความสามารถพิเศษ

6 อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ได้ แต่เราสามารถกำหนดอนาคต ของเราเองได้ และอนาคตของข้าพเจ้าถ้าหาก เป็นไปได้ อยากจะเป็นครูสอน นักเรียนอยู่ในชนบทที่ความเจริญ ยังเข้าไปไม่ถึง เพราะเด็กๆเหล่านั้นยังขาดโอกาส ที่พวกเขาจะได้รับคือ การศึกษา อนาคตที่วาดไว้


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว สารบัญ ประวัติส่วนตัว 1 ประวัติส่วนตัว 2 ประวัติการศึกษา 3 ความสามารถพิเศษ 4 อนาคตที่วาดไว้ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google