งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย เด็กชาย ธัญญวิชญ์ ผลึก มณฑล ป.5/8 เลขที่ 16 1. คำสันธานเชื่อมประโยคมีกี่ชนิด ก.2 ชนิด ข.3 ชนิด ค.4 ชนิด ง.5 ชนิด 2. ข้อใดเป็นสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย เด็กชาย ธัญญวิชญ์ ผลึก มณฑล ป.5/8 เลขที่ 16 1. คำสันธานเชื่อมประโยคมีกี่ชนิด ก.2 ชนิด ข.3 ชนิด ค.4 ชนิด ง.5 ชนิด 2. ข้อใดเป็นสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย เด็กชาย ธัญญวิชญ์ ผลึก มณฑล ป.5/8 เลขที่ 16

3 1. คำสันธานเชื่อมประโยคมีกี่ชนิด ก.2 ชนิด ข.3 ชนิด ค.4 ชนิด ง.5 ชนิด 2. ข้อใดเป็นสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน ก. ฝนตกจึงน้ำท่วม ข. พ่อและแม่ไป ทะเล ค. ผมทำการบ้านแต่พ่อดู TV ง. คนหรือหมีวิ่งเร็ว กว่า

4 3. หน้าที่ของคำสันธานมีกี่อย่าง ก.2 อย่าง ข.3 อย่าง ค.4 อย่าง ง.5 อย่าง 4. ข้อใดไม่มีคำสันธาน ก. น้ำท่วมเพราะฝนตกหนัก ข. กว่าแม่จะถึงบ้านพ่อก็ ไปตลาดแล้ว ค. นายมาเรียนหรือมาเล่น ง. คุณชอบกินอะไร

5 5. ข้อใดเป็นสันธานเชื่อมความให้สละสลวย ก. เขาพบครูและนักเรียน ข. เพราะเขาขยัน จึงเรียนเก่ง ค. อันว่าทรัพย์สินเป็นของนอกกาย ง. คุณชอบดูหนัง หรือฟังเพลง 6. ข้อใดมีคำสันธานให้เลือกอย่างใดอย่าง หนึ่ง ก. ไม่เขาก็ฉันต้องทำงานนี้ ก. ไม่เขาก็ฉันต้องทำงานนี้ ข. อากาศ เย็นจึงต้องใส่เสื้อหนาๆ ข. อากาศ เย็นจึงต้องใส่เสื้อหนาๆ ค. พี่และน้องกำลังว่ายน้ำ ง. ผมกับ คุณเป็นเพื่อนกัน

6 7. ข้อใดใช้สันธานไม่ถูกต้อง ก. ไม่ A ก็ B ต้องเป็นหัวหน้า ข. เขาเป็นคนดีจึง ได้รับเลือกเป็นผู้นำ ค. เขาทำอะไรไม่คิดหรือเดือดร้อน ง. ผมชอบกิน ข้าวแต่เขาชอบก๋วยเตี๋ยว 8. เขาทำงานหนัก ____ ล้มป่วย ควรเติม คำสันธานอะไร ก. จึง ข. และ ค. เพราะฉะนั้น ง. หรือ

7 คุณตอบผิด กลับข้อ 1-2 กลับข้อ 3-4 กลับข้อ 5-6 กลับข้อ 7-8 กลับข้อ 9-10

8 9. ทั้งฉันและน้องไปโรงเรียนสาย เป็นสันธานชนิดใด ก. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ข. คล้อยตาม กัน ค. ขัดแย้งกัน ง. เป็นเหตูผล กัน 10. นายชอบภาษาไทยหรืออังกฤษ เป็น สันธานชนิดใด ก. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ข. คล้อยตามกัน ค. ขัดแย้งกัน ง. เป็นเหตุ เป็นผลกัน

9 คุณตอบถูก กลับข้อ 1-2 กลับข้อ 3-4 กลับข้อ 5-6 กลับข้อ 7-8 กลับข้อ 9-10


ดาวน์โหลด ppt โดย เด็กชาย ธัญญวิชญ์ ผลึก มณฑล ป.5/8 เลขที่ 16 1. คำสันธานเชื่อมประโยคมีกี่ชนิด ก.2 ชนิด ข.3 ชนิด ค.4 ชนิด ง.5 ชนิด 2. ข้อใดเป็นสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google