งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบ่งตามเรื่องวิจารณ์ 2.1 การวิจารณ์ทางวิชาการ เป็นการวิจารณ์ ผลงานสาขาวิชาต่างๆโดยนำหลักการใน ศาสตร์นั้นมาเป็นเกณฑ์ 2.2 การวิจารณ์เชิงข่าว เป็นการวิจารณ์ข่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบ่งตามเรื่องวิจารณ์ 2.1 การวิจารณ์ทางวิชาการ เป็นการวิจารณ์ ผลงานสาขาวิชาต่างๆโดยนำหลักการใน ศาสตร์นั้นมาเป็นเกณฑ์ 2.2 การวิจารณ์เชิงข่าว เป็นการวิจารณ์ข่าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบ่งตามเรื่องวิจารณ์ 2.1 การวิจารณ์ทางวิชาการ เป็นการวิจารณ์ ผลงานสาขาวิชาต่างๆโดยนำหลักการใน ศาสตร์นั้นมาเป็นเกณฑ์ 2.2 การวิจารณ์เชิงข่าว เป็นการวิจารณ์ข่าว อาทิ การแข่งขันกีฬา 2.3 การวิจารณ์วรรณกรรม  ระดับง่าย เป็นการให้ผู้อ่านได้รู้จักหนังสือ หรือข้อเขียน  ระดับลึก เป็นการพินิจพิเคาระห์คุณค่าในแง่ ต่างๆ 2.4 การวิจารณ์ทั่วไป  วิจารณ์การแสดง ละคร ดนตรี ภาพยนตร์  วิจารณ์รายการต่างๆทางสื่อมวลชน  วิจารณ์งานศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย

3 แบ่งตามการวิจารณ์ 1) จิตวิจารณ์ เป็นการวิจารณ์ตามความรู้สึกนึกคิด ของผู้วิจารณ์ ตัวอย่าง เมื่อเรายังเล็กเป็นเด็กน้อย เคยกล่าว ถ้อยวอนจันทราว่าให้สม ขอข้าวแกงแหวนให้น้องปองนิยม ขอ เตียงตั่งนั่งชมดาวและเดือน เมื่อเห็นดาวล้อมเดือนกลาดเกลื่อน ฟ้า ชวนน้องนับดาราที่เป็นเพื่อน ระยับระยิบพริบตาดาวพร่าเลือน แต่ดวง เดือนเด่นสว่างกลางโพยม อยากตะกายว่ายฟ้าไปหาจันทร์ และใฝ่ฝัน อยากเอื้อมให้ถึงโสม เคยนึกตามใจชอบปลอบประโลม ว่าเติบ ใหญ่จะได้โคมรัตติกาล ฝันไปตามอารมณ์ผสมโง่ ว่า เติบโตจะบินไปด้วยใจหาญ สอยดวงดาวพราวฟ้ามาเป็นยาน พาเรา ผ่านเมฆด้นจนถึงจันทร์ บทกวีเรื่อง วอนขอ ของ กุลทรัพย์ รุ่งฤดี

4 ผลวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้าน วรรณศิลป์  ลักษณะคำประพันธ์ เป็นกลอนสุภาพ จำนวน ๔ บท เนื้อความกล่าวถึงตัวผู้เขียน เมื่อเป็นเด็ก เคยวอนขอสิ่งต่าง ๆ จากดวง จันทร์ และอยากไปให้ถึงดวงจันทร์ ผู้เขียนใช้ถ้อยคำ แสดงภาพความฝัน อย่างง่าย ๆ แต่ให้ความรู้สึกน่ารัก สวยงาม เช่น ดาวล้อมเดือน ระยับระยิบ เด่นสว่าง ตะกายว่ายฟ้า  ดวงดาวพราวฟ้า ผ่านเมฆ เป็นต้น ลีลา การเขียนเช่นนี้วิจารณ์ได้ว่า สร้างอารมณ์ คนอ่านได้ดี ชวนให้คิดถึงดวงจันทร์ ดวงดาวที่กลาดเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ายาม ค่ำคืน เป็นบทร้อยกรองที่ใช้ถ้อยคำช่วย สร้างความรู้สึก  และมีเนื้อหาสร้างสรรค์จินตนาการได้

5 อรรถวิจารณ์ เป็นการตีความ  วิจารณ์ตามเนื้อหาสาระและสรุปผล  สรุปงานแล้วเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย

6 วิพากษ์วิจารณ์ เป็นการวิจารณ์เชิง ตัดสิน  หรืออาจใช้ความรู้สึกชอบไม่ชอบ  อาจใช้แบบอย่างที่ผ่านมาเป็นเครื่องวัด

7 ตัวอย่าง  ประการที่หนึ่ง “ ความสุขของกะทิ ” เป็น วรรณกรรมที่มีข้อคิดที่ดีหลายด้าน ไม่ว่าจะ เป็น การสอนให้มองโลกในแง่ดี และพอใจ กับสิ่งที่ตนมีอยู่ ซึ่งผู้เขียนได้พยายามสื่อ ความคิดนี้ออกมาผ่านตัวละครกะทิ ซึ่งเป็น ตัวเอกของเรื่อง โดยให้กะทิเป็นเด็กหญิงที่ ถึงแม้จะเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ สมบูรณ์ แต่กะทิไม่เคยรู้สึกอ้างว้าง หรือขาด ความรักจากคนรอบข้างแม้แต่น้อย เนื่องจาก กะทินั้นได้รับความรักและความเอาใจใส่จาก ตากับยายและคนรอบข้าง หัวใจของกะทิเต็ม เปี่ยมด้วยความสุข กะทิจึงไม่เคยคิดอยากจะ ไขว่คว้าความสุขจากสิ่งอื่นมาทดแทนความ รักและความรู้สึกดี ๆ ที่คนรอบข้างคอยมอบ ให้เธอ  ประการที่สอง วรรณกรรม “ ความสุขของ กะทิ ” มีการใช้ภาษาที่เรียบง่าย แต่ให้ ความรู้สึกซาบซึ้งและกระทบใจผู้อ่านได้เป็น อย่างดี มีการบรรยายฉาก และใช้โวหาร เปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจน นอกจากนี้ วรรณกรรมเรื่องนี้ยังมีการสอดแทรกอารมณ์ ขันไว้ในเรื่องอีกด้วย

8  ประการที่สาม “ ความสุขของกะทิ ” เป็น หนังสือที่ประสบความสำเร็จทั้งยอดขายและ การประกวดรางวัล สามารถชนะรางวัล วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประเภทนวนิยาย ประจำปี 2549 และยัง ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีก หลายภาษา และกำลังจะทำเป็นภาพยนตร์ ในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการ ยืนยันว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีคุณค่า และ น่าสนใจนำมาศึกษา


ดาวน์โหลด ppt แบ่งตามเรื่องวิจารณ์ 2.1 การวิจารณ์ทางวิชาการ เป็นการวิจารณ์ ผลงานสาขาวิชาต่างๆโดยนำหลักการใน ศาสตร์นั้นมาเป็นเกณฑ์ 2.2 การวิจารณ์เชิงข่าว เป็นการวิจารณ์ข่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google