งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการตลาด บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการตลาด บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการตลาด บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โบนัสรายวัน โบนัสรายเดือน โบนัสค่าบริหารองค์กร โบนัสพิเศษ คะแนน 2000 pv คะแนน 2000 pv คาวตองคะแนน 1000 pv ปัญจขันธ์คะแนน 1000 pv คะแนน 2000 pv คะแนน 1000 pv

2 โบนัสรายวัน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
คุณสมบัติ 2000 PV 1ขวด 4000 PV 2ขวด 12000 PV 6ขวด 24000 PV 12ขวด 36000 PV 18ขวด ตำแหน่ง OTWO 5% SILVER 7.5% GOLD 15% DIAMOND 20% CROWN DIAMOND 25% CDM LEVEL 1 5%=100บาท 7.5%=150บาท 15%=300บาท 20%=400บาท 25%=500บาท LEVEL 2 2.5%=50บาท 4%=80บาท 10%=200บาท LEVEL 3 LEVEL 4 1.5%=30บาท LEVEL 5 LEVEL 6 LEVEL 7

3 โบนัสรายเดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
จากรายได้รายวันที่เกิดขึ้นของท่าน บริษัทฯ จะหัก 10 % ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 1,150 บาท เมื่อทีมงานนำมาแลกสินค้าครบคุณสมบัติโบนัสรายเดือน 1000 pv ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน ท่านรับรายได้จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือนตามตัวอย่างดังนี้ครับ โบนัสรายเดือน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ) คุณ Crown Diamond CDM 25 % ชั้นที่ 1             5 คน x 1000pv     =     2,500pv x 25%             =          1,250 บาท                            ชั้นที่ 2           25 คน x 1000pv     =   12,500pv x 10%             =          2,500 บาท                            ชั้นที่ 3         125 คน x 1000pv     =   62,500pv x 5%               =          6,250 บาท                            ชั้นที่ 4         625 คน x 1000pv     = 312,500pv x 2.5%            =        15,625 บาท                            ชั้นที่ 5      3,125 คน x 1000pv     = 1,562,500pv x 2.5%        =        78,125 บาท                                    ชั้นที่ 6    15,625 คน x 1000pv     =7,812,500pv x 2.5%         =      396,025 บาท                            ชั้นที่ 7    78,125 คน x 1000pv     = 39,062,500pv x 2.5%      =   1,953,125 บาท                            รวมรับรายได้ทั้งหมด 7 ชั้น  2,452,900 บาท   ปรึกษาแผนการตลาดเพิ่มเติม MisterOtwo.com

4 โบนัสค่าบริหารองค์กร ( matching bonus )
ท่านมีทีมงานติดตัว 5 คน เป็น CDM คุณสมบัติครบโบนัสรายเดือน 1000 pv ท่านรับโบนัสค่าบริหารองค์กรรวม 4 ชั้นๆ ละ 2.5 % จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน คุณสมบัติ คุณ Crown Diamond CDM 1,000 PV ทีมงาน CDM A B C D E  % ชั้นที่ 1 (คุณแนะนำ) 1,000 PV 5% ชั้นที่ 2 (1  แนะนำ) ชั้นที่ 3 (2  แนะนำ) ชั้นที่ 4 (3  แนะนำ) ตัวอย่าง : คำนวณรายได้แมชชิ่งโบนัสเมื่อคุณสมบัติครบ รับรายได้ดังนี้ครับ คุณ Crown Diamond CDM 1,000 PV ชั้นที่ 1             5 คน x  2,452,900  x  5%        =         613,225 บาท ชั้นที่ 2           25 คน x  2,452,900  x  5%        =      3,066,125 บาท ชั้นที่ 3         125 คน x  2,452,900  x  5%        =    15,330,625 บาท ชั้นที่ 4         625 คน x  2,452,900  x  5%        =   76,653,125 บาท รวมรายได้ทั้งหมด 4 ชั้น รับ  95,663,100 บาท

5 โบนัสพิเศษและแผนธุรกิจเพื่อเป้าหมาย 88 ล้าน
คุณ Crown Diamond CDM แนะนำสายงานติดตัว 5 คน มีคะแนนเต็ม คนละ 36,000 pv 25 % CDM ตัวอย่าง ลำดับ จำนวนสมาชิก PV รวม PV ชั้น รวม/บาท+โบนัสพิเศษ ชั้นที่ 1 5 36,000 180,000 x25% 45,000+5,000 CDM1 ชั้นที่ 2 25 900,000 x10% 90,000+10,000 CDM2 ชั้นที่ 3 125 4,500,000  x5% 225,000+50,000 CDM3 ชั้นที่ 4 625 22,500,000 x2.5% 562, ,000 CDM4 ชั้นที่ 5 3125 112,500,000 2,812, ,000 CDM5 ชั้นที่ 6 15625 562,500,000 14,062,500+CDM6 ชั้นที่ 7 78125 2,812,500,000 70,312,500+CDM7 รวมรับ7 ชั้นไม่รวมโบนัสพิเศษ 88,110,000 ปรึกษาแผนการตลาดเพิ่มเติม ติดต่อ MisterOtwo.com

6 การเริ่มต้นธุรกิจ ระบบการทำงาน
ลงทะเบียนสมาชิกเพื่อเข้าระบบ ค่าธรรมเนียม 100 บาท ตลอดชีพ ขึ้นตำแหน่ง 25 % หรือ CDM เพื่อสิทธิและผลประโยชน์สูงสุด เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเพื่อความสำเร็จ Otwo Power 1 Otwo power 2 สร้างผู้นำ 5 คน ขึ้นตำแหน่ง CDM สร้างทีมผู้นำ และเคลื่อนคนเข้าระบบ There can be only one original tree to bottle to tree.

7 7 ขั้นตอนแห่งความสำเร็จเพื่อเป้าหมาย 88 ล้าน
1.ท่านสามารถบรรยาย หรืออธิบายเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาดได้ 2.ท่านสามารถลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้ แจงงานเป็น ตรวจสอบและบริหารทีมในสายงานได้ 3.ท่านเป็นผู้นำ ท่านสามารถจัดประชุม สามารถตอบคำถาม และตอบข้อโต้แย้งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ 4.ท่านทำตลาดได้ ท่านขายอาชีพเป็น ท่านสามารถแนะนำเทคนิควิธีการทำตลาดและสามารถถ่ายทอดให้แก่ทีมงานได้ 5.ท่านมีจิตวิทยาสากลในการบริหาร คัดเลือกคนหรือผู้นำเพื่อขยายงานได้ 6.ท่านเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเพื่อความสำเร็จจากบริษัทฯ ตั้งแต่ปฐมนิเทศ opp และคอร์สสำหรับผู้นำ Otwo Power 1 และ Otwo Power 2 7.ท่านแนะนำทีมงานของท่านตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้ทำตามตั้งแต่ข้อที่ 1-7 จากนั้น "พบกันที่ความสำเร็จ" ข้อมูลการทำตลาดแบบดึงดูด (Attraction Marketing) We want you to be good rich.

8 ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ คือผู้ที่ลงมือทำทันที
success 7 78125 6 15625 5 3125 4 625 3 125 2 25 1 2 3 4 5 1 CASH คุณ MisterOtwo.com

9 โอทูฟลาโวเจน รางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าเกษตร”
คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณ ฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ คุณ ภนเอก สะอาดวงค์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริหาร สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย และคุณ ขวัญชัย ปิยะทัศน์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ที่ตั้ง เลขที่ 4, 6, 8 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (10.00 น น) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โรงงานผลิต บริษัท ฟลาโว ไบโอเทค จำกัด 210 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หนังสือรับรองจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย หนังสือรับรองการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

10 ผู้บริโภค รับสมัครผู้นำหรือตัวแทนจำหน่ายด่วน บริษัทฯ
ผู้บริโภค รับสมัครผู้นำหรือตัวแทนจำหน่ายด่วน บริษัทฯ MisterOtwo.com


ดาวน์โหลด ppt แผนการตลาด บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google