งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการตลาด บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด  โบนัสรายวัน  โบนัสรายเดือน  โบนัสค่าบริหารองค์กร  โบนัสพิเศษ คะแนน 2000 pv คะแนน 1000 pv คะแนน 2000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการตลาด บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด  โบนัสรายวัน  โบนัสรายเดือน  โบนัสค่าบริหารองค์กร  โบนัสพิเศษ คะแนน 2000 pv คะแนน 1000 pv คะแนน 2000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการตลาด บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด  โบนัสรายวัน  โบนัสรายเดือน  โบนัสค่าบริหารองค์กร  โบนัสพิเศษ คะแนน 2000 pv คะแนน 1000 pv คะแนน 2000 pv คาวตองคะแนน 1000 pv ปัญจขันธ์คะแนน 1000 pv

2 โบนัสรายวัน สิทธิ ประโยชน์ที่ได้รับ โบนัสรายวัน สิทธิ ประโยชน์ที่ได้รับ คุณส มบัติ 2000 PV 1 ขวด 4000 PV 2 ขวด 12000 PV 6 ขวด 24000 PV 12 ขวด 36000 PV 18 ขวด ตำแห น่ง OTWO 5% SILVER 7.5% GOLD 15% DIAMOND 20% CROWN DIAMOND 25% CDM LEVEL 1 5%=100 บาท 7.5%=150 บาท 15%=300 บาท 20%=400 บาท 25%=500 บาท LEVEL 22.5%=50 บาท 4%=80 บาท 5%=100 บาท 7.5%=150 บาท 10%=200 บาท LEVEL 32.5%=50 บาท 4%=80 บาท 5%=100 บาท LEVEL 41.5%=30 บาท 2.5%=50 บาท LEVEL 5 1.5%=30 บาท 2.5%=50 บาท LEVEL 6 1.5%=30 บาท 2.5%=50 บาท LEVEL 7 2.5%=50 บาท

3 โบนัสรายเดือน สิทธิ ประโยชน์ที่ได้รับ จากรายได้รายวันที่เกิดขึ้นของท่าน บริษัทฯ จะหัก 10 % ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 1,150 บาท เมื่อทีมงานนำมาแลกสินค้าครบคุณสมบัติโบนัสรายเดือน 1000 pv ก่อน วันที่ 5 ของทุกเดือน ท่านรับรายได้จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือนตามตัวอย่างดังนี้ครับ คุณ Crown Diamond CDM 25 % ชั้นที่ 1 5 คน x 1000pv = 2,500pv x 25% = 1,250 บาท ชั้นที่ 2 25 คน x 1000pv = 12,500pv x 10% = 2,500 บาท ชั้นที่ 3 125 คน x 1000pv = 62,500pv x 5% = 6,250 บาท ชั้นที่ 4 625 คน x 1000pv = 312,500pv x 2.5% = 15,625 บาท ชั้นที่ 5 3,125 คน x 1000pv = 1,562,500pv x 2.5% = 78,125 บาท ชั้นที่ 6 15,625 คน x 1000pv =7,812,500pv x 2.5% = 396,025 บาท ชั้นที่ 7 78,125 คน x 1000pv = 39,062,500pv x 2.5% = 1,953,125 บาท รวมรับรายได้ทั้งหมด 7 ชั้น 2,452,900 บาท ) ปรึกษาแผนการตลาดเพิ่มเติม MisterOtwo.com 0884253367

4 โบนัสค่าบริหารองค์กร ( matching bonus ) โบนัสค่าบริหารองค์กร ( matching bonus ) คุณสมบัติ คุณ Crown Diamond CDM 1,000 PV ทีมงาน CDM ABCDE % ชั้นที่ 1 ( คุณ แนะนำ ) 1,000 PV 5% ชั้นที่ 2 (1 แนะนำ ) 1,000 PV 5% ชั้นที่ 3 (2 แนะนำ ) 1,000 PV 5% ชั้นที่ 4 (3 แนะนำ ) 1,000 PV 5% คุณ Crown Diamond CDM 1,000 PV ชั้นที่ 1 5 คน x 2,452,900 x 5% = 613,225 บาท ชั้นที่ 2 25 คน x 2,452,900 x 5% = 3,066,125 บาท ชั้นที่ 3 125 คน x 2,452,900 x 5% = 15,330,625 บาท ชั้นที่ 4 625 คน x 2,452,900 x 5% = 76,653,125 บาท รวมรายได้ทั้งหมด 4 ชั้น รับ 95,663,100 บาท ท่านมีทีมงานติดตัว 5 คน เป็น CDM คุณสมบัติครบ โบนัสรายเดือน 1000 pv ท่านรับโบนัสค่าบริหารองค์กรรวม 4 ชั้นๆ ละ 2.5 % จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน ตัวอย่าง : คำนวณรายได้แมชชิ่งโบนัสเมื่อคุณสมบัติครบ รับรายได้ดังนี้ครับ

5 โบนัสพิเศษและแผนธุรกิจ เพื่อเป้าหมาย 88 ล้าน คุณ Crown Diamond CDM แนะนำสายงานติดตัว 5 คน มีคะแนนเต็ม คนละ 36,000 pv 25 % CDM ตัวอย่าง ลำดับจำนวนสมาชิก PV รวม PV ชั้น รวม / บาท + โบนัส พิเศษ ชั้นที่ 1 536,000180,000x25% 45,000 + 5,000 CDM1 ชั้นที่ 2 2536,000900,000x10%90,000 +10,000 CDM2 ชั้นที่ 3 12536,0004,500,000 x5%225,000 +50,000 CDM3 ชั้นที่ 4 62536,00022,500,000x2.5%562,500 +100,000 CDM4 ชั้นที่ 5 312536,000112,500,000x2.5%2,812,500 + 300,000 CDM5 ชั้นที่ 6 1562536,000562,500,000x2.5%14,062,500+CDM6 ชั้นที่ 7 7812536,0002,812,500,000x2.5%70,312,500+CDM7 รวมรับ 7 ชั้น ไม่รวมโบนัส พิเศษ 88,110,000 ปรึกษาแผนการตลาดเพิ่มเติม ติดต่อ MisterOtwo.com 0884253367

6 การเริ่มต้นธุรกิจ ระบบการทำงาน  ลงทะเบียนสมาชิกเพื่อเข้าระบบ ค่าธรรมเนียม 100 บาท ตลอดชีพ  ขึ้นตำแหน่ง 25 % หรือ CDM เพื่อสิทธิและ ผลประโยชน์สูงสุด  เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเพื่อความสำเร็จ Otwo Power 1 Otwo power 2  สร้างผู้นำ 5 คน ขึ้นตำแหน่ง CDM  สร้างทีมผู้นำ และเคลื่อนคนเข้าระบบ There can be only one original tree to bottle to tree.

7 7 ขั้นตอนแห่งความสำเร็จ เพื่อเป้าหมาย 88 ล้าน 1. ท่านสามารถบรรยาย หรืออธิบายเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ และแผนการตลาดได้ 2. ท่านสามารถลงทะเบียนสมาชิกใหม่ได้ แจงงานเป็น ตรวจสอบ และบริหารทีมในสายงานได้ 3. ท่านเป็นผู้นำ ท่านสามารถจัดประชุม สามารถตอบคำถาม และตอบข้อ โต้แย้งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ 4. ท่านทำตลาดได้ ท่านขายอาชีพเป็น ท่านสามารถแนะนำเทคนิควิธีการทำตลาดและ สามารถถ่ายทอดให้แก่ทีมงานได้ 5. ท่านมีจิตวิทยาสากลในการบริหาร คัดเลือกคนหรือผู้นำเพื่อขยายงานได้ 6. ท่านเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำเพื่อความสำเร็จจากบริษัทฯ ตั้งแต่ปฐมนิเทศ opp และคอร์สสำหรับผู้นำ Otwo Power 1 และ Otwo Power 2 Otwo Power 1 และ Otwo Power 2 7. ท่านแนะนำทีมงานของท่านตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้ทำตามตั้งแต่ข้อที่ 1-7 จากนั้น " พบกันที่ความสำเร็จ " ข้อมูลการทำตลาดแบบดึงดูด ( Attraction Marketing) www.MisterOtwo.blogspot.com " พบกันที่ความสำเร็จ " ข้อมูลการทำตลาดแบบดึงดูด ( Attraction Marketing) www.MisterOtwo.blogspot.com We want you to be good rich.

8 คุ ณ 12345 1 2 3 4 5 6 7 CASH success 25 125 625 31 25 15625 781 25 ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ คือ ผู้ที่ลงมือทำทันที MisterOtwo.com

9 โอทูฟลาโวเจน รางวัล “ สุดยอด นวัตกรรมสินค้าเกษตร ” คณะกรรมการผู้บริหาร บริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด คุณ ฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ คุณ ภนเอก สะอาดวงค์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริหาร สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย และคุณ ขวัญชัย ปิยะทัศน์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ที่ตั้ง เลขที่ 4, 6, 8 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (10.00 น. -19.00 น ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ. ศ. 2547 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ. ศ. 2547 โรงงานผลิต บริษัท ฟลาโว ไบโอเทค จำกัด 210 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 หนังสือรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) หนังสือรับรองจากศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย หนังสือรับรองการตรวจสอบจากกรม วิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ www.Otwointernational.com

10 ผู้บริโภค รับสมัครผู้นำหรือตัวแทน จำหน่ายด่วน บริษัท ฯ ผู้บริโภค รับสมัครผู้นำหรือตัวแทน จำหน่ายด่วน บริษัท ฯ MisterOtwo.com


ดาวน์โหลด ppt แผนการตลาด บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด  โบนัสรายวัน  โบนัสรายเดือน  โบนัสค่าบริหารองค์กร  โบนัสพิเศษ คะแนน 2000 pv คะแนน 1000 pv คะแนน 2000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google