งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RDF/ MSW Industry for Thailand Information to Prospective Investors Green Field Power Co.,LTD. July 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RDF/ MSW Industry for Thailand Information to Prospective Investors Green Field Power Co.,LTD. July 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RDF/ MSW Industry for Thailand Information to Prospective Investors Green Field Power Co.,LTD. July 2011

2 MSW Management for Green Energy

3  ก การผลิตไฟฟ้าจาก Biogas จากน้ำเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรมและ ฟาร์มปศุศัตว์ จำนวน 280 MW.  ก การผลิตไฟฟ้าจาก Biogas พืชพลังงานยังไม่มี ในประเทศไทย เป้าหมายพลังงาน ทดแทนด้านไฟฟ้า

4 ที่มา : กระทรวง พลังงาน  ใ ใช้ฟอสซิล 92.2% และในจำนวนนี้ใช้ ก๊าซธรรมชาติ 72.5%  ใ ใช้พลังงานทดแทนเพียง 1.4% ( จาก เป้าหมาย 10%) การผลิตไฟฟ้าตามประเภท เชื้อเพลิง ปี 2552

5 Composition of MSW

6 Renewable Energy from MSW

7 สำหรับในช่วงปี 2551-2560 ได้มีการส่งเสริมวิจัยพัฒนานำกากของเสีย โดยเฉพาะการนำพืชพลังงานที่มีศักยภาพมาหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพใช้ทดแทน พลังงาน ซึ่งผลที่ได้นอกจากจะสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าและความร้อนแล้ว จะมีการ พัฒนาเพื่อมุ่งสู่การผลิตเป็นก๊าซชีวภาพอัด (CBG) ใช้ทดแทนNGV ในภาคขนส่งอีก ด้วย โดยปัจจุบันมีประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เยอรมนีสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใน การหมักพืชพลังงาน เพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว กว่า 5,000 แห่งทั่ว ประเทศ และจีนมีโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้หญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาด 30 เมกะวัตต์แล้ว ส่วนใน ประเทศไทย สนพ. ได้มีการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ทำการศึกษา วิจัยนำพืชชนิดต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยและคาดว่าจะมีศักยภาพ ซึ่งหนี่งในจำนวน พืชที่ทำการศึกษาจะมี หญ้าเลี้ยงช้าง ที่มีการปลูกอยู่แล้วในประเทศ มาทดลองผลิต เป็นพลังงานซึ่งหญ้าดังกล่าว มีลักษณะลำต้นคล้ายอ้อย เติบโตเร็ว และเป็นหญ้าใน ตระกูลเดียวกับหญ้าที่ประเทศเยอรมนีนำมาผลิตเป็นพลังงาน ปัจจุบันมีผลผลิตอยู่ที่ 40 ตัน/ไร่/ปี โดยหญ้าเลี้ยงช้าง 1 ตัน สามารถผลิตไบโอแก๊สได้160-190 ลบ. ม. ทั้งนี้ หากต้องการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1 เมกะวัตต์ต้องใช้พื้นที่ปลูกหญ้า ประมาณ 438 ไร่ ผลิตก๊าซชีวภาพพัฒนาเป็นพลัง CBG ใช้ ในรถยนต์

8 "การส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ยงช้าง เพื่อนำมาผลิตเป็น พลังงานนั้นนอกจากจะเป็นผลดีต่อเกษตรกร คือ สามารถสร้าง รายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรโดยปัจจุบัน ราคารับซื้อของศูนย์ อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง อยู่ที่ประมาณ 1.20 บาท เกษตรกรจะ มีรายได้จากการจำหน่ายปีละ 48,000 บาทต่อไร่ และหาก โครงการวิจัยดังกล่าวประสบผลสำเร็จ เชื่อว่าหญ้าเลี้ยงช้าง จะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพืชพลังงานในอนาคต ที่สามารถนำไป ผลิตเป็นพลังงาน ทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบ ก๊าซปิโตรเลียม เหลวจากต่างประเทศ และทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ และที่สำคัญ ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ของประเทศในอนาคตอีกด้วย" ผอ.สนพ. กล่าว http://its.in.th/index.php/component/content/article/1-latest-news/7317--cbg---


ดาวน์โหลด ppt RDF/ MSW Industry for Thailand Information to Prospective Investors Green Field Power Co.,LTD. July 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google