งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารด้วยใจคลายวิกฤต อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารด้วยใจคลายวิกฤต อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารด้วยใจคลายวิกฤต อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ

2 - ภาวะชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล รับรู้ว่ามีสิ่งคุกคามต่อตัวเขา ภาพพจน์ของเขา หรือเป้าหมาย ในชีวิต - ทำให้เกิดความสูญเสียหรือความ เปลี่ยนแปลง โดยที่วิธีการ แก้ปัญหาในลักษณะเดิมๆ ไม่ เพียงพอที่จะลดความตึงเครียด - บุคคลเสียความสมดุลของชีวิต ไป

3 สิ่งคุกคาม วิตกกังวล เครียด สูญเสีย ปวดร้าว สิ้นหวัง สิ่งท้าทาย เกิดแรงกระตุ้น ให้มีการ จัดการกับปัญหา พัฒนาตนเอง การรับรู้ ปัญหา

4  ช็อก - การตอบสนอง ทาง  กลัว อารมณ์ต่อ เหตุการณ์  หวาดผวา ของบุคคลแต่ ละคน  สยดสยอง  เศร้า - บางคนไม่อาจ หลุดพ้น  สูญเสีย จากความรู้สึก เหล่านี้

5 self time เป็นบาดแผลที่มอง ไม่เห็น เหตุการณ์ ร้ายแรง บาดแผลทาง จิตใจ self

6  สงบ มั่นคง อดทน  มีความเมตตาต่อผู้อื่น  ใจกว้าง เปิดรับประสบการณ์ใหม่  คล่องตัว ปรับตัวง่าย  เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีทักษะทางสังคม  มองโลกในแง่ดีแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ แย่  ยอมรับผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไข

7  ธรรมชาติของมนุษย์  โกหกเป็นสิ่งต้องห้าม  ความจริงใจ  เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และ สื่อสารให้เขารู้

8 วิธีการสื่อสาร ต้องคำนึงถึง  ประเพณี, วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ความเชื่อ, ค่านิยม  ศาสนา  ภาษา  ความต้องการ

9  สิ่งที่จำเป็นในการสื่อสาร “ ความสามารถในการอยู่กับสิ่งที่ เกิดขึ้นภายใน อยู่กับความรู้สึก และความต้องการของคนที่อยู่ต่อ หน้าเราในขณะนี้... เวลานี้ ” มาร์แชล โรเซน เบิร์ก

10  องค์ประกอบของการสื่อสาร อย่างสันติ การสังเกต เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความต้องการ การขอร้อง

11  หัวใจของการแสดงความ เข้าใจ “ การสานสัมพันธ์ บนพื้นฐานของความกรุณาและ มนุษยธรรม ”

12  แนะนำ  เรื่องตัวเองสำคัญ กว่า  สั่งสอน  ปลอบใจ  เล่าเรื่อง  หยุดอีกฝ่ายหนึ่ง  ให้ความสงสาร  วิเคราะห์  อธิบายตัวเอง  แก้ไข  ขู่  ตัดสิน  เยาะเย้ย  เบี่ยงเบน

13  การแสดงความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพเมื่อ เคารพในประสบการณ์ของผู้พูด ใส่ใจ ให้เวลาเขาได้พูด เข้าใจความรู้สึก, เข้าใจความ ต้องการ

14 Donut Theory เรื่องรา ว อารมณ์ ความรู้สึก

15 ระดับอารมณ์ปกติ (Normal Functional Level) ระดับอารมณ์ที่มี เหตุผล (Rationality)

16 การฟังอย่าง ตั้งใจ *** การฟัง เป็นพลังสำคัญใน การเจรจา การไม่ฟัง ไม่รู้ปัญหาที่จะ ให้แก้ Active Listening Skill (ALS)

17 1.Hearing 2.Attending 3.Understanding 4.Remembering ALS ประกอบด้วย

18 1.Mirroring : การสะท้อนกลับ 2.Open-End-Questions : คำถามเปิด - ปิด 3.Minimal Encouragement : การเห็นด้วยเล็กๆน้อยๆ 4.Paraphrase : การทวนความ ทักษะการตั้งใจฟัง (Active Listening Skill)

19 5. Paraphrase : การทวนความ 6. Emotional Labeling : การสะท้อนความรู้สึก 7. “I” Message : การใช้สรรพนาม 8.Effective Pause ข : การหยุดโต้ตอบชั่วขณะ 9.Summarize : การสรุปความ ทักษะการตั้งใจฟัง (Active Listening Skill)

20 การ สื่อสาร ความเข้าอก เข้าใจ เกิดความ ร่วมมือ ความไว้ใจ เชื่อถือ พฤติกรรมที่ คาดหวัง

21 จิต ความรู้สึก กาย


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารด้วยใจคลายวิกฤต อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์ นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google