งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โปรแกรมบริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล RMCDOTNET โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 19-08-2556 อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โปรแกรมบริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล RMCDOTNET โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 19-08-2556 อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โปรแกรมบริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล RMCDOTNET โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 19-08-2556 อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร.089-433-7166

2 2 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์  เพียงพอ  พร้อมใช้ ( คุณภาพ และปลอดภัย )  มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า

3 3 รพ. ศรีสังวรสุโขทัย หนึ่งโรงพยาบาล หนึ่งฐานข้อมูล ( ทะเบียนครุภัณฑ์ )

4 4 การจัดการฐานข้อมูลทะเบียน ครุภัณฑ์ ( ข้อมูลต้นน้ำ )  ครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์  ใช้งานสะดวก  การเข้าถึงทั่วถึงรวดเร็ว  แสดงป้ายลาเบลชัดเจน / คงทน  ปลอดภัย การดูแลรักษาสภาพเครื่องมือและป้าย แสดงหมายเลขครุภัณฑ์ หรือป้าย BCODE เป็นภาระกิจของหน่วยงาน เจ้าของเครื่องมือ

5 5 การพัฒนาสารสนเทศใน ระบบบำรุงรักษา  ทะเบียนประชากรเครื่องมือ ( ต้น น้ำ )  ประวัติการซ่อม /PM/CAL  พัฒนาระบบรายงาน - บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง - ทีมเครื่องมือแพทย์ - ผู้บริหาร

6 6

7 7 BCODE

8 8 01 - ทะเบียนครุภัณฑ์ 02 - คิดค่าเสื่อมสินทรัพย์ 03 - ซ่อมบำรุง 04 - แจ้งซ่อมออนไลน์ 05 - ยืม-คืนเครื่องมือแพทย์ 06 - ประมวลผลสอบเทียบ RMCdotNet RMC2005 / RMCAsset / MEC แจ้งซ่อมออนไลน์ (Intranet / Internet) 07 - จัดซื้อ/จัดจ้าง 08 - วัสดุคงคลัง 09 - แจ้งเบิกออนไลน์ 10 - รับรู้เจ้าหนี้/จ่ายเช็ค 11 - ประกันสังคม/UC/สถานีอนามัย 12 - คุมเงินยืม/เบี้ยเลี้ยง/โครงการ 13 - รับ-จ่ายเงินสด 14 - Unit Cost PASADU M2

9 9 การใช้งานแบบ ออนไลน์ 1.ฐานข้อมูลเป็น ACCESS (แชร์ไฟล์ในเครื่อง Server) 2.ตั้ง server แบบ Windows2003,2008 ฐานข้อมูลเป็น MS-SQL2000,2005,2008 Express 3.ตั้ง Server แบบ Linux ฐานข้อมูลเป็น MySQL 4.ใช้แบบ Web Application (Intranet,Internet)

10 10 6515-001-0001/56/001 6515-001-0001/021 ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ของเครื่องมือ แพทย์ ความเสี่ยงสูงที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี จำนวน ? บาท

11 11 6515-001-0001/001/49 6515-001-0001/022/50 6515-001-0001/099/55

12 12 101 – หน่วยงาน 1 102 – หน่วยงาน 2 103 – หน่วยงาน 3 ICU – หอผู้ป่วยหนัก DEN – หน่วยทันตกรรม 3 หลัก

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28 MEC Medical Equipment Center

29 29

30 30 MEC NICU SUW SUM กรอบแนวคิดการออกแบบโปรแกรม ยืม - คืนเครื่องมือแพทย์ MEC Admin MEC Client

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44 การจัดการฐานข้อมูลทะเบียน ครุภัณฑ์ ( ข้อมูลต้นน้ำ )  ครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์  ใช้งานสะดวก  การเข้าถึงทั่วถึงรวดเร็ว  แสดงป้ายลาเบลชัดเจน / คงทน  ปลอดภัย การดูแลรักษาสภาพเครื่องมือและป้าย แสดงหมายเลขครุภัณฑ์ หรือป้าย BCODE เป็นภาระกิจของหน่วยงาน เจ้าของเครื่องมือ

45 45 การพัฒนาสารสนเทศใน ระบบบำรุงรักษา  ทะเบียนประชากรเครื่องมือ ( ต้น น้ำ )  ประวัติการซ่อม /PM/CAL  พัฒนาระบบรายงาน - บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง - ทีมเครื่องมือแพทย์ - ผู้บริหาร

46 46 อาทิตย์ ชุมทอง 089-433-7166 ATBangkokOnline@gmail.com

47 47 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 โปรแกรมบริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล RMCDOTNET โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 19-08-2556 อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google