งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RMCDOTNET โปรแกรมบริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RMCDOTNET โปรแกรมบริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RMCDOTNET โปรแกรมบริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย อาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร

2 พร้อมใช้ (คุณภาพและปลอดภัย) มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เพียงพอ พร้อมใช้ (คุณภาพและปลอดภัย) มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 2

3 หนึ่งโรงพยาบาลหนึ่งฐานข้อมูล
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย หนึ่งโรงพยาบาลหนึ่งฐานข้อมูล (ทะเบียนครุภัณฑ์) 3

4 การจัดการฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ (ข้อมูลต้นน้ำ)
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ใช้งานสะดวก การเข้าถึงทั่วถึงรวดเร็ว แสดงป้ายลาเบลชัดเจน/คงทน ปลอดภัย การดูแลรักษาสภาพเครื่องมือและป้ายแสดงหมายเลขครุภัณฑ์ หรือป้าย BCODE เป็นภาระกิจของหน่วยงานเจ้าของเครื่องมือ 4

5 การพัฒนาสารสนเทศในระบบบำรุงรักษา
ทะเบียนประชากรเครื่องมือ (ต้นน้ำ) ประวัติการซ่อม/PM/CAL พัฒนาระบบรายงาน - บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง - ทีมเครื่องมือแพทย์ - ผู้บริหาร 5

6 6

7 BCODE 7

8 RMCdotNet PASADU M2 RMC2005 / RMCAsset / MEC 01 - ทะเบียนครุภัณฑ์
02 - คิดค่าเสื่อมสินทรัพย์ 03 - ซ่อมบำรุง 04 - แจ้งซ่อมออนไลน์ 05 - ยืม-คืนเครื่องมือแพทย์ 06 - ประมวลผลสอบเทียบ RMC2005 / RMCAsset / MEC RMCdotNet แจ้งซ่อมออนไลน์ (Intranet / Internet) 07 - จัดซื้อ/จัดจ้าง 08 - วัสดุคงคลัง 09 - แจ้งเบิกออนไลน์ PASADU 10 - รับรู้เจ้าหนี้/จ่ายเช็ค 11 - ประกันสังคม/UC/สถานีอนามัย 12 - คุมเงินยืม/เบี้ยเลี้ยง/โครงการ 13 - รับ-จ่ายเงินสด 14 - Unit Cost M2

9 การใช้งานแบบออนไลน์ 1.ฐานข้อมูลเป็น ACCESS (แชร์ไฟล์ในเครื่อง Server)
2.ตั้ง server แบบ Windows2003,2008 ฐานข้อมูลเป็น MS-SQL2000,2005,2008 Express 3.ตั้ง Server แบบ Linux ฐานข้อมูลเป็น MySQL 4.ใช้แบบ Web Application (Intranet,Internet)

10 /56/001 /021 ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ของเครื่องมือแพทย์ ความเสี่ยงสูงที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี จำนวน ? บาท

11 /001/49 /022/50 /099/55

12 3 หลัก 101 – หน่วยงาน1 102 – หน่วยงาน2 103 – หน่วยงาน3
ICU – หอผู้ป่วยหนัก DEN – หน่วยทันตกรรม 3 หลัก 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 26

27 27

28 MEC Medical Equipment Center

29

30 กรอบแนวคิดการออกแบบโปรแกรมยืม-คืนเครื่องมือแพทย์
NICU MEC Client MEC SUW MEC Admin MEC Client SUM MEC Client

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 การจัดการฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ (ข้อมูลต้นน้ำ)
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ใช้งานสะดวก การเข้าถึงทั่วถึงรวดเร็ว แสดงป้ายลาเบลชัดเจน/คงทน ปลอดภัย การดูแลรักษาสภาพเครื่องมือและป้ายแสดงหมายเลขครุภัณฑ์ หรือป้าย BCODE เป็นภาระกิจของหน่วยงานเจ้าของเครื่องมือ 44

45 การพัฒนาสารสนเทศในระบบบำรุงรักษา
ทะเบียนประชากรเครื่องมือ (ต้นน้ำ) ประวัติการซ่อม/PM/CAL พัฒนาระบบรายงาน - บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง - ทีมเครื่องมือแพทย์ - ผู้บริหาร 45

46 อาทิตย์ ชุมทอง

47 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt RMCDOTNET โปรแกรมบริหารระบบบำรุงรักษาในโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google