งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หรือชื่ออื่นเช่น ที่อยู่ไอพี, หมายเลขไอพี, เลขไอพี, ไอพีแอดเดรส คือหมายเลขที่ใช้ใน ระบบเครือข่ายที่ใช้โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หรือชื่ออื่นเช่น ที่อยู่ไอพี, หมายเลขไอพี, เลขไอพี, ไอพีแอดเดรส คือหมายเลขที่ใช้ใน ระบบเครือข่ายที่ใช้โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หรือชื่ออื่นเช่น ที่อยู่ไอพี, หมายเลขไอพี, เลขไอพี, ไอพีแอดเดรส คือหมายเลขที่ใช้ใน ระบบเครือข่ายที่ใช้โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต (IP) คล้ายกับ หมายเลขโทรศัพท์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเราท์เตอร์ เครื่องแฟกซ์ จะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต โดยการเขียนจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละ ชุดจะใช้เลขฐานสองจำนวน 8 บิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้คน ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับระบบเลขฐานสิบ จึงมักแสดงผลโดย การใช้เลขฐานสิบ จำนวน 4 ชุด ซึ่งแสดงถึงหมายเลขเฉพาะ ของเครื่องนั้น สำหรับการส่งข้อมูลภายในเครือข่ายแลน แวน หรือ อินเทอร์เน็ต โดยหมายเลขไอพีมีไว้เพื่อให้ผู้ส่งรู้ว่า เครื่องของผู้รับคือใคร และผู้รับสามารถรู้ได้ว่าผู้ส่งคือใคร ระบบเครือข่ายโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตแลน แวน อินเทอร์เน็ต

3 อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงทั่วโลกจึงมีผู้ใช้จำนวนมาก เพราะการเชื่อมโยงของอินเตอร์ทำให้โลกไร้พรหมแดน ข้อมูลข่าวสารจะ ติดต่อถึงกันอย่างรวดเร็วได้มีการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตกับงานอื่น ๆ ที่ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา 1. Electronic mail หรือ E-mail เป็นการส่งข้อความติดต่อกัน ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับการส่งจด หมายถึงกัน แต่ปัจจุบันการส่งไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์จะส่งเป็นรูปของ ตัวเลขหรือระบบดิจิตอล จึงสามารถส่งรูป ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย 2. File Transfer Protocol หรือ FTP เป็นการโอนย้าย แฟ้มข้อมูลระหว่างกัน ผู้ใช้สามารถรับส่งแฟ้มข้อมูลระหว่างสถานี และนำไปใช้ประโยชน์ ได้ เช่น โปรแกรม cuteFTP โปรแกรม wsFTP เป็นต้น

4 บราวเซอร์ Browser เป็นโปรแกรมที่อ่านเอกสารมาแสดงบนจอภาพ โปรแกรมบราวเซอร์จะทำงานโดย ใช้ Protocol พิเศษ เรียกว่า HTTP ย่อมา จาก Hypertext Transport Protocol ในการ ติดต่อกับข้อมูลจากตัวบริการเว็บ หรือ Web server และแสดง ข้อมูลตามรูปแบบรหัสของ HTML ย่อมา จาก Hypertext Markup Language

5 http://www.school.net.thhttp://www.school.net.th เป็นเว็บที่เผย แผ่ข่าวสารหรือกิจกรรมเพื่อเรียนรู้กิจกรรม ต่างๆของนักเรียน http://www.clrure.go.thhttp://www.clrure.go.th เป็นเว็บที่กรม ส่งเสริมวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆมามายที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมไทย http://www.thaitambonhttp://www.thaitambon เป็นเว็บที่เผยแผ่ สินค้าโอท็อปของแต่ละตำบล http://www.mtec.or.thhttp://www.mtec.or.th เป็นเว็บ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

6 รูปภาพ - ค้นหาข้อมูล www.google.com - ค้นหาข้อมูล www.google.com - เว็บไซต์โรงเรียน www.trang2.go.th/wangwiset - เว็บไซต์โรงเรียน www.trang2.go.th/wangwiset - ติดต่อผู้จัดทำ panudate_fuen@hotmaol.com panudate_fuen@hotmaol.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา www.radompon.com/th/index.php www.radompon.com/th/index.php เว็บช่อง 3 www.thaitv3.comwww.thaitv3.com

7 ผู้จัดทำ ด. ช. ภาณุเดช เที่ยงธรรม เลขที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนวังวิเศษ อ. วังวิเศษ ต. เขาวิเศษ จ. ตรัง


ดาวน์โหลด ppt เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หรือชื่ออื่นเช่น ที่อยู่ไอพี, หมายเลขไอพี, เลขไอพี, ไอพีแอดเดรส คือหมายเลขที่ใช้ใน ระบบเครือข่ายที่ใช้โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google