งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการเรื่อง การกลั่น วัตถุประส งค์ เพื่อศึกษากระบวนการกลั่นและ แยกองค์ประกอบของสารที่มีจุด เดือดต่างกันตามความสามารถใน การระเหยของสารประกอบนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการเรื่อง การกลั่น วัตถุประส งค์ เพื่อศึกษากระบวนการกลั่นและ แยกองค์ประกอบของสารที่มีจุด เดือดต่างกันตามความสามารถใน การระเหยของสารประกอบนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปฏิบัติการเรื่อง การกลั่น

3 วัตถุประส งค์ เพื่อศึกษากระบวนการกลั่นและ แยกองค์ประกอบของสารที่มีจุด เดือดต่างกันตามความสามารถใน การระเหยของสารประกอบนั้น

4 บทนำ การกลั่นเป็นการแยกสารประกอบ จากสารละลายโดยประสิทธิภาพการ แยกขึ้นกับความสามารถในการระเหย ของสารประกอบนั้นๆ การกลั่นในอุตสาหกรรมอาหารที่ พบได้แก่ การแยกน้ำมันหอมระเหย ออกจากน้ำผลไม้ การทำน้ำผลไม้ เข้มข้น หรือการทำเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ การกลั่นในอุตสาหกรรมอาหารที่ พบได้แก่ การแยกน้ำมันหอมระเหย ออกจากน้ำผลไม้ การทำน้ำผลไม้ เข้มข้น หรือการทำเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ ลักษณะทั่วไปของการกลั่นจะต้อง การความร้อนเพื่อทำให้ของเหลว ระเหยกลายเป็นไอ

5 เครื่องมือและ อุปกรณ์

6 เครื่อง กลั่น

7 สาร ตัวอย่าง บีก เกอ ร์ ที่วัดเปอร์เซนต์ แอลกอฮอล์ กร วย กระบอ กตวง

8 วิธีการ ทดลอง

9 1. เช็คอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องกลั่นให้ อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน

10 2. วัดเปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ของสาร ตัวอย่าง หรือหาค่าสัดส่วนโมล ของ แอลกอฮอล์ จดบันทึกผลที่ได้

11 3. เปิดวาล์วน้ำ แล้วเปิด switch การ ทำงานของเครื่อง เพื่อให้น้ำเข้า Condenser ก่อน วาล์วน้ำ

12 switch ที่ 1 switch ที่ 3 switch ที่ 2

13 4. เติมสารตัวอย่างลงใน Flask ของ เครื่องกลั่นให้ได้ระดับตามที่เครื่อง ระบุไว้

14 feed temperature : close to boiling point, approx. 80 feed rate : approx. 2 Lites / hr reflux ratio : 3 : 1 heating power to reboiler : 1000 kW หมายเหตุ ค่าดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม เงื่อนไขการทำงานของท่าน 5. ตั้งค่าการทำงานของเครื่องกลั่นที่ Controller ให้มีค่าดังนี้

15 6. กดปุ่ม start รอให้เครื่องกลั่น ทำงานคงที่ประมาณ 30 นาที ปุ่ม start ของเครื่อง

16 สารจาก top column สารจาก bottom column 7. เก็บสารตัวอย่างที่ได้จาก top column และ bottom column เพื่อนำมาวัดเปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ หรือหาค่าสัดส่วนโมล ของ แอลกอฮอล์ที่ได้จาก top column และ bottom column จดบันทึกค่า

17 8. ปิดสวิตซ์การทำงานของเครื่อง และทำความสะอาดเครื่องต่อไป 9. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 10. รายงานการทดลอง

18 ตัวอย่างตารางบันทึก ผลการทดลอง สัดส่วนโมล แอลกอฮอล์ เปอร์เซ็นต์ แอลกอฮอล์ สารตัวอย่าง (X M ) top column (X E ) bottom column (X A )

19 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการเรื่อง การกลั่น วัตถุประส งค์ เพื่อศึกษากระบวนการกลั่นและ แยกองค์ประกอบของสารที่มีจุด เดือดต่างกันตามความสามารถใน การระเหยของสารประกอบนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google