งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย เสรีภาพ บำรุงพืช ชั้น 5/5 เลขที่ 4 นาย วราวุฒิ บัวคำ ชั้น 5/5 เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย เสรีภาพ บำรุงพืช ชั้น 5/5 เลขที่ 4 นาย วราวุฒิ บัวคำ ชั้น 5/5 เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นาย เสรีภาพ บำรุงพืช ชั้น 5/5 เลขที่ 4 นาย วราวุฒิ บัวคำ ชั้น 5/5 เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

3 การจัดสวน การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือตกแต่งสถานที่ให้ เหมาะสมสวยงาม ทำให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่า อยู่ และเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมต่าง ๆ

4 จุดมุ่งหมาย 1. จัดสวนขึ้นเพื่อจะกันเสียงรบกวนจากถนนหรือเพื่อนบ้าน มักจะใช้ พุ่มหนาหรือไม้ยืนต้น เช่น อโศกอินเดีย, ชบา, เข็ม, ผกากรอง ฯลฯ 2. เพื่อกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่วๆไปในอากาศ โดยเลือกใช้พันธุ์ ไม้ที่สามารถเก็บฝุ่นละอองได้มาก เช่น สนทะเล, สนประดิพัทธ์ 3. จัดแต่งบางตำแหน่งของสวนเพื่อปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่ เหมาะสมของปริเวณใกล้เคียง เช่น บริเวณใกล้บ้านที่มีกองขยะสวน และต้นไม้จะช่วยกรองเชื้อโรคและปิดบังสภาพไม่น่าดูได้ 4. เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัว ป้องกันการลอบมองจากเพื่อนบ้าน เช่น ภายในบ้านมีสระว่ายน้ำ หรือมีมุมสงบสวนตัว 5. เพื่อความสุขทางด้านจิตใจ เมื่อสภาพของสวนในบ้านมีสีเขียว สดใส มีร่มเงาของต้นไม้ มีบ่อน้ำ ลำธารหรือน้ำตกจำลองและทำให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก ขึ้น 6. เพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น ปลูกสวนครัวหรือปลูกไม้ผล 7. เพื่อการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเล่นกมส์ต่างๆฝึกการปลูก เลี้ยงและดูแลต้นไม้ 8. เพื่อประกอบเป็นอาชีพ

5 จุดประสงค์ 1. เพื่อในการออกแบบสวนเพื่อให้เกิดความ สวยงามของสวนหย่อม 2. เพื่อให้เกิดความพอใจของลูกค้าในความ สวยงามของสวน 3. เพื่อให้เกิดความสบายตา สบายใจเมื่อเห็น สวนหย่อม 4. เป็นที่พักผ่อน ผ่อนคล้าย

6 แนวการทำงาน ( ออกแบบสวนหย่อม ) 1. การวางแผนการออกแบบตกแต่งสวนหย่อม 2. เตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ การตกแต่ง 3. ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลสวนหย่อมในรูปแบบ ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต 4. ตรวจสอบ ดูพื้นที่ ที่ต้องการจัดสวนหย่อม 5. เริ่มการปฎิบัติงาน

7 1. การ วางแผนการ ออกแบบ ตกแต่ง สวนหย่อม 2. เตรียมความ พร้อมทาง ด้านอุปกรณ์ การ ตกแต่ง 3. สืบค้นข้อมูล สวนหย่อม ในรูปแบบต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต 4. ตรวจสอบ ดูพื้นที่ ที่ต้องการจัด สวนหย่อม 5. เริ่มการปฎิบัติงาน

8 การจัดสวนบริเวณหน้า บ้าน บริเวณหน้าบ้าน นับเป็นจุดแรกของความ ประทับใจของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน ค่ะ ดังนั้น การจัดสวนหน้าบ้าน จึงเป็นบริเวณ แรก ๆ ที่หลาย ๆ ท่านให้ความสำคัญในการจัด สวน

9 การจัดสวนหลังบ้าน การจัดสวนหลังบ้าน นั้น เราสามารถเลือกต้นไม้ ได้หลายหลากชนิดมากค่ะ อีกทั้งไม่จำเป็นต้อง ปลูกให้โปร่งตาเสมอไปเหมือนพื้นที่หน้าบ้านอีก ด้วย นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถเพิ่มเติมการทำ บ่อ ลำธาร น้ำตก ได้ตามใจชอบ

10 ทางเดินในสวน ทางเดินในสวน นอกเหนือจากเพื่อการเดินชมสวน แล้ว ทางเดินยังมีประโยชน์ในการเข้าไปรดน้ำ ตัดแต่ง กิ่ง ให้ปุ๋ย ดังนั้นจึงควรมีทางเดินที่สามารถเข้าไปดูแล ต้นไม้ได้ทั่วทุกจุดของสวนนะคะ

11 แหล่งที่มา http://suansanruk.blogspot.com/2011/06 /blog-post_19.html


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย เสรีภาพ บำรุงพืช ชั้น 5/5 เลขที่ 4 นาย วราวุฒิ บัวคำ ชั้น 5/5 เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google