งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคเบาหวานและภาวะอ้วน รศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร งานต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคเบาหวานและภาวะอ้วน รศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร งานต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคเบาหวานและภาวะอ้วน รศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร งานต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

2 Normal IGT IFG IFG Progression of type2diabetes Type 2DM ComplicationsDisabilityDeath Preclinical state Clinical state Primary prevention Secondary prevention Tertiary prevention

3 http://nheso.or.th Prevalence of DM in Thai population (Age>15years)

4 http://nheso.or.th Prevalence of IFG in Thai population (Age>15years)

5 Diabetes Care 33:2626–2628, 2010 Prevalence of DM by FPG, HbA1c and OGTT

6 Prevalence of DM, IGT, IFG FPG 2 HrPG <140140-199≥200Total <110 573(60%) 334(35%) 46(5%) 953(100) 110-125 5(17%) 12(34%) 13(43%) 30(100) ≥126 0 1(5%) 18(95%) 19(100) 578 347 77 1002 Dr. Supamai

7 Prevalence of DM, IGT, IFG FPG 2 HrPG <140140-199≥200Total <100 556(64%) 291(33%) 28(3%) 875(100) 100-125 22(20%) 55(51%) 31(29%) 108(100) ≥126 0 1(5%) 18(95%) 19(100) 578 347 77 1002 Dr. Supamai

8

9 Modest Weight Loss Reduces the Incidence of New-Onset Diabetes In An At-Risk Population P <.001 for each comparison Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med. 2002;346:393-403 Cumulative Incidence of Diabetes (%) Years Wt Loss RR Placebo Metformin Lifestyle 0.1 kg 2.1 kg 31% 5.6 kg 58% RR = Risk Reduction

10 Amir Tirosh N Engl J Med 2006;354(22):2401.N Engl J Med 2006;354(22):2401. FPG 99 mg/dl TG 250 mg/dl BMI 32 FPG 86 mg/dl TG 150 mg/dl BMI 26

11 Modified from Després JP, et al. BMJ. 2001;322:716-720. Modest Weight Loss Dramatically Improves Cardiometabolic Risk

12 Prevalence of DM and IFG ความชุกของ DM 6.9% (by FPG) ความชุกมากกว่า 10%(by OGTT) >30% ของประชากรจะเป็น DM หรือ IFG หรือ IGT สามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้โดยการคุม อาหาร ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก ในกลุ่มเสี่ยง

13

14 โรคเบาหวานชนิดที่ 2  -cell ที่สร้าง อินสุลินลดลงตามเวลาที่นานขึ้น

15 เริ่มเป็นเบาหวาน

16 การสร้างการทำลาย

17 การสร้าง การทำลาย

18 การสร้าง การทำลาย

19  -cell Years DM Loss~6%/Yr UKPDS.Diabetes 1995:1249-1258 Iozzo P,et al.JCEM 1999;84:863-868 Slow progression Rapid progression

20 Mechanism of  -cells failure Endocrine Reviews 28(2):187–218

21 กรุงเทพ เชียงใหม่ 100 ตัว 50 ตัว 100 ตัว 30 ตัว

22 กรุงเทพ เชียงใหม่ 100 ตัว 50 ตัว 100 ตัว 50 ตัว

23 เบาหวานหายได้ถ้า.........

24

25

26 IGT (HbA 1c =5.9%) IGT………..…7.9% IGT (HbA 1c =6.1%) T2DM………12.6% Neuropathy (%) IGT………..…13%* *Prevalence. Diabetes Prevention Program Research Group. Diabet Med. 2007;24:137-144; Singleton JR, et al. Diabetes Care. 2001;24:1448-1453; Ziegler D, et al. Diabetes Care. 2008;31:464-469. Diabetic Retinopathy (%) Incidence of Microvascular Complications in IGT

27 Number 0f Subject institute institutenumber Chulalongkorn1110 RAMA843 Siriraj621 Vajira997 Phra Mongkutklao956 Theptarin964 Rajavidhi1412 Chiangmai675 Khonkaen250 Songkhla525 Nakorn Rajsima1066 N = 9,419 (expected sample size = 8360 cases)

28 TDR:J Med Assoc Thai 2006;89(suppl1):S1-9 อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

29 Nephropathy No UMA Proteinuria Renal Impairment N=5,145 NA= 4274/9419 (45.4%) No 56.1 % Prot. 17.8 % UMA 17.8 % RI 8.3 % 43.9%

30 Retinopathy No NPDR PDR PDR 9.4 % NDPR 21.3 % No 69.3% NA  2,300/9,41 9 (24.4%) Blindness from DM  118/8,128 (1.5 %) N= 7,119 31.4 %

31 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 No complications Micro- vascular Macro- vascular Both micro and macro Total costs (€) Costs due to hospitalization (%) Williams R, et al. Diabetologia 2002; 45:S13–S17. 1,505 2,563 3,148 5,226 38% 46% 56% 60%  70%  109%  247% Complication costs driven by hospitalization Increase in costs vs. no complications CODE-2: effect of complications on costs Cost (€)

32 1 Huse DM, et al. JAMA 1989; 262:2708–2713. 2 Ray NF, et al. ADA, 1993. 3 ADA. Diabetes Care 1998; 21:296–309. 4 ADA. Diabetes Care 2003; 26:917–932. Estimated US costs Year Cost per year (US$ billion) 0 20 40 60 80 100 120 1986 1 1992 2 1997 3 $98 $92 $20 2002 4 $132 140 Diabetes: the cost to society Indirect costs Direct costs Direct costs breakdown 4 Hospital inpatient care Nursing home care Physician office visits Insulin and supplies Non-diabetic outpatient medication 44% 15% 11% 8% 5% 6% Oral anti-diabetic agents Cost of diabetes care in Thailand IPD 2546-47: 41,950 – 42,921 b/case  11,827.2 mBaht/year 2548: 11,828 b/case  3,259.3 mBaht/year (MOPH) OPD 2546: 9,033 baht/case  11,200,9 mBaht/year

33 Indirect cost Income loss Need other person to help Physical suffer: Blindness, Stroke, Dyspnia Psychological Mortality

34 การประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อน จากโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดเล็ก ล้างไต: 20000.-/เดือน 240,000.-/ปี ความชุกเบาหวานที่ต้องล้างไต 0.3% 0.3X6ล้านคน= 18,000 คน ค่าเฉลี่ยในการล้างไตโดยรวมต่อคนอยู่ที่ 1 ล้านบาทใน เวลาประมาณ 5 ปี ในเวลา 5 ปี ต้องเสียเงินล้างไตจาก โรคเบาหวาน=18,000 ล้านบาท

35 โรคตา ค่าตรวจตา NPDR 2 ครั้งต่อปี 300.-x2 600.-/ปี PDR 4 ครั้งต่อปี 300.-x4 1,200.-/ปี ค่ารักษาโดยเลเซอร์ 3,000.- 6,000/- การประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อน จากโรคเบาหวาน ความชุก DR 30.7% ของเบาหวาน 30.7X6 ล้านคน =1.8 ล้านคน

36 ค่ารักษาโดยตรง หลอดเลือดใหญ่ โรคหัวใจ CABG 100,000.- PCI 50,000.- โรคอัมพาต 10,000-50,000.- แผลที่เท้า 30,000.- การสูญเสียทางอ้อม การเสียรายได้ 10,000.-X12=120,000.- ปี ต้องให้ญาติดูแล ภาวะทุพลภาพ ค่าเดินทางรักษา สภาพจิตใจ การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อน จากโรคเบาหวาน

37 AHA

38 We need urgent action. It’s clear. Problems of diabetic mellitus

39 กรมบัญชีกลาง คุมค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 7 หมื่นล้าน ในงบปี 2554 เล็งยกเลิกเบิกยานอกบัญชี 8 กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ จะมีการพิจารณายกเลิกการเบิกจ่ายยานอกบัญชี เพิ่มเติมในอีก 8 กลุ่มเป้าหมาย จากที่มีทั้งหมด 9 กลุ่ม ตามข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขส่งให้ “หากทำทั้ง 9 กลุ่ม จะประหยัดงบได้ 4,851 ล้านบาท เพราะการใช้ยาในบัญชียาหลักจะมีราคาถูกกว่า หลายเท่าตัว” วันที่ 2011-01-17 15:23:51 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

40 ขนมถังแตก 10-15.-/ชิ้น กรมบัญชีกลาง จำกัดค่าใช้จ่าย ข้าราชการ เบิกยานอกบัญชียาหลักไม่ได้ (บางรายการ) จ่ายค่ายาไม่ไหว โรงพยาบาลรัฐขาดทุน ไม่มีเงินจ่ายค่ายา ไม่มีเงินจ่ายค่าเวร

41 ขนมถังแตก 10-15.-/ชิ้น กรมบัญชีกลาง ถ้าโรคจำเป็นต้องใช้ยาต้องจ่าย ข้าราชการ ถ้ายาไม่มีหลักฐานผลการรักษาต้องจ่ายเอง โรงพยาบาลรัฐขาดทุน จ่ายยาบัญชียาหลัก แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ยา ต้องจ่ายได้ อ.ย., โรงเรียนแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพยา

42

43

44

45

46 เริ่มวินิจฉัย โรคเบาหวาน 5 ปีแรก 10 ปี ไม่ควบคุม ควบคุมเต็มที่ 5 ปีหลัง 5 ปี 1 2

47 เป้าหมายในการควบคุมน้ำตาลและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ น้ำตาลก่อนอาหาร 70-130 mg/dl น้ำตาลหลังอาหารPPG <180 mg/dl น้ำตาลสะสมHbA1c < 7% ความดันโลหิต <130/80 mmHg ไขมันไม่ดี LDL-C <100 mg/dl หยุดสูบบุหรี่ ลดน้ำหนัก 5-7% ถ้าน้ำหนักเกิน

48 Wichai Aekplakorn. Diabetes care 30(8);2007:2007-2012 ปัญหาการไม่ได้การวินิจฉัยโรคเบาหวาน และการรักษาที่ไม่ถึงเกณฑ์

49 Wichai Aekplakorn. Diabetes care 30(8);2007:2007-2012 น้ำตาล ความดัน ไขมัน

50 Triple Paradox 1. วินิจฉัยง่าย แต่ผู้ป่วยโรคไม่ได้รับการวินิจฉัย 2. รักษาได้ มียาที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาได้ตามเกณฑ์ 3. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ แต่ผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนสูง

51 แพทย์:* –ไม่สามารถบอกถึงผลดีของ การรักษาได้ –เกณฑ์การรักษาที่แตกต่าง กัน –ไม่มีเวลา –ไม่มีอุปกรณ์การสอน –ไม่กล้าที่จะใช้อินซูลิน ผู้ป่วย: ** –ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรค –กลัวน้ำตาลต่ำ –ไม่กล้าตรวจเลือดที่บ้าน –กลัวฉีดยา –ปัญหาเศรษฐานะ –ไม่สามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมทางอาหาร, การ ออกกำลังกาย –มีความเชื่อที่แตกต่างกัน * Gerich JE. Am J Med 2005;118(Suppl 9A):7S–11S ** Barnett AH. Eur J Endocrinol 2004;151(Suppl 2):T3–7 Reasons for failure เหตุผลที่ควบคุมโรคเบาหวานไม่ถึงเกณฑ์จากผู้ป่วยและแพทย์

52 อันตรายของบุหรี่

53 ค่ายานอกบัญชียาหลัก Statin อื่น 50.- Ezetimibe 50.- Pioglitazone 30 mg 100.- DPP-4 inhibitor 50.- ARB 30.- Plavix 100.- รวม 380.- X365= 138,700.-/ปี

54 นายA สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 20-60 ปี วันละ 1 ซองต่อวัน ราคาบุหรี่ซองละ 50.- บาท ค่าใช้จ่าย 50X40X365= 730,000.- บาท (ยังไม่รวมดอกเบี้ย)

55 ภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เกิดโรค มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง อ้วน, ครอบครัวเป็นเบาหวาน, เบาหวานช่วงตั้งครรภ์, prediabetes (IFG,IGT) เบาหวาน ตา, ไต, หัวใจ, ชา, แผล ตาบอด, ไตวาย, หัวใจวาย, อัมพาต, ถูกตัดขา

56 โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุ โรคจากความรุนแรง เสียชีวิตจากชายแดน นักเรียนตี กิน ถูกยิงบนถนน

57 โรคอ้วน เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจ อัมพาต แผลที่เท้า การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การทานอาหาร มะเร็ง เต้านม มดลูก ลำไส้ โรคระบบหายใจ โรคข้อเสื่อม โรคทางเดินอาหาร ไขมันเกาะตับ กรดไหลย้อน

58 Insulin Resistance Mortality/Morbidity, Diagnosis & Treatment Martin P Albert, MD and Peggy A. Wright, PhD, RD

59

60 ATP III: The Metabolic Syndrome* *Diagnosis is established when >3 of these risk factors are present * The Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 2001;285:2486-2497. **The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus: Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus. Diabetes Care 26:3160-3167, 2003 Risk FactorDefining Level Abdominal obesity † (Waist circumference ‡) Men >102 cm (>40 in) Women >88 cm (>35 in) TG >150 mg/dL HDL-C Men <40 mg/dL Women <50 mg/dL Blood Pressure >130/>85 mm Hg Fasting glucose >110 (>100)**mg/dL ** 2003 New ADA IFG criteria (Expert Panel…,Diabetes Care 26:3160-3167, 2003)

61 The Metabolic Syndrome: Current Perspective Adapted from Reaven G. Drugs. 1999;58 (suppl):19-20 Body Size  BMI  Central Adiposity Body Size  BMI  Central Adiposity Glucose Metabolism Uric Acid Metabolism DyslipidemiaDyslipidemia Hemodynamic Novel Risk Factors CORONARY HEART DISEASE Insulin Resistance HyperinsulinemiaHyperinsulinemia +  TG  TG  PP lipemia  PP lipemia  HDL-C  HDL-C  PHLA  PHLA Small, dense LDL Small, dense LDL ± Glucose intolerance ± Glucose intolerance  Uric acid  Uric acid  Urinary uric acid clearance  Urinary uric acid clearance  SNS activity  SNS activity  Na retention  Na retention Hypertension Hypertension  CRP  CRP  PAI-1  PAI-1  Fibrinogen  Fibrinogen

62 Waist Circumference is Correlated with Abdominal Adipose Tissue Note the high correlation coefficient (r = 0.80) Despres JP, et al. BMJ. 2001;322:716-720.

63 HBP Inflam- mation  Insulin Diabetes  TG Small dense LDL-C Low HDL-C  Coag Interrelationships Between Insulin Resistance and Atherosclerosis Insulin Resistance Endothelial Dysfunction Atherosclerosis Obesity Used with permission of Ginsberg HN. HBP = high blood pressure; TG = triglycerides; Coag = coagulation. Cardiovascular disease is largely preventable

64 "อันนั้นก็อยากกิน อันนี้ก็อยากกิน แต่...กลัวอ้วน" ความรู้สึกทำนองนี้ยัง "คาใจ" ใครหลายๆ คน ที่ ทุกครั้งเมนูโปรดถูกวางตรงหน้า แต่ก็ต้องพะวงว่า "ไขมัน" จะทบเพิ่มขึ้นอีกแค่ไหน บางคนถึงกับรำพึงดังๆ ว่านั่งเฉยๆ หายใจเข้ายัง อ้วนเลย...เฮ้อ

65 ในวัย 23 ปี สาวคนนี้เพิ่งทำน้ำหนักตัวทะลุ หลักร้อย กิโลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ถึงสภาพแวดล้อมที่บ้านจะอุดม ไปด้วยคนอ้วนจนทำให้เข้าใจได้ว่า กรรมพันธุ์เป็น ส่วนหนึ่งของความล้นเกินในตัวเอง แต่เมนูอาหารของ มัน ของย่าง ของทอดที่เธอโปรดปรานก็ล้วนแต่เป็น แรงสนับสนุนความอ้วนทั้งนั้น เธอยอมรับว่า ล้วนต้องมี ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นมาทั้งการดำเนินชีวิต และดูแล สภาพจิตใจ ไปไหนก็มักจะมีคนมอง เราก็อายอยู่นะ เมื่อก่อนจะไม่ ออกจากบ้านเลย เดี๋ยวนี้ก็เฉยๆ ทำเป็นไม่เห็น จะขึ้น รถเมล์ก็ไม่คล่องตัว นั่งรถแท็กซี่สะดวกกว่า ค่าใช้จ่าย ก็เพิ่มขึ้น ยิ่งเสื้อผ้าของคนอ้วนด้วยแล้ว เดินหาสักร้อย ร้านจะเจอสักร้านหนึ่ง"

66 "อยู่ในสังคมยากมาก คนก็ล้อ เสื้อผ้าก็หาใส่ยาก ต้องหา ที่ใหญ่กว่าคนธรรมดาสามถึงสี่เท่า ทำอะไรไม่ได้มากก็ เหนื่อยแล้ว บางครั้งเหมือนเราจะขาดใจตายให้ได้ เวลา ออกกำลังมากๆ ทั้งๆ ที่แค่ 5 นาทีเองนะ" อัฐพณ แดงค้ำคุณ หรือ ปิ๊ก น้ำหวานปิ๊ก น้ำหวาน

67 "คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนผอม โรควิตก กังวล หรือโรคเครียดเรื้อรัง ทำให้ยิ่งกินเยอะ กินมากจน ควบคุมไม่อยู่จนกลายเป็นภาวะแทรกซ้อน และยิ่งส่งผล ทางลบกับสุขภาพในที่สุด" รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ " ต้องพึ่งตนเอง อย่าหวังพึ่งคนอื่น“ "หมายถึงการออกกำลังกาย การควบคุมอาหารอย่าง จริงจัง และการอดทนไม่ย่อท้อเพื่อให้ได้ซึ่งสุขภาพที่ดี ในที่สุด" ผศ.นพ.มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์

68 ไม่ว่าทางเลือก หรือวิธีการในการเอาชนะ "ความอ้วน" นานับประการจะ "คลิก" กับตัวเราแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่ สำคัญ และทรงประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างเกราะ ป้องกันความอ้วนก็คือ "อย่าอ้วน" "ถ้าคุณยังไม่อ้วนก็อย่าอ้วน แต่ถ้าอ้วนแล้วก็อย่าให้ อ้วนไปกว่านี้ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการรักษาโรคอ้วนที่ ดีที่สุด"

69

70 Biggest loser

71 Age is not a problem

72 Treatment Options Diet PHYSICAL ACTIVITY Pharmacotherapy Surgery

73 Transteoretical model Problems identified Motivational Force for change Action plan developed New behavior reinforced http://www.hooah4health.com/ 4You/change.htm

74 A social-ecological model of influences on pediatric obesity and its treatment. (Courtesy of Denise E. Wilfley, PhD, St. Louis, MO.)

75 Calories Count One pound (0.5 kg) of body fat = 3500 kcal To lose 0.5 kg / week – Decrease caloric intake by 500 kcal / day To lose 1 kg / week – Decrease caloric intake by 1000 kcal / day Energy Expenditure Energy Intake To lose weight, energy intake must be reduced

76

77 Iced Caffè Mocha venti iced 24oz whipped cream whole milk Nutrition Facts Per Serving (24 fl oz) Calories 430Calories from Fat 200 % Daily Value* Total Fat 22g34% Saturated Fat 12g60% Trans Fat 0.5g Cholesterol 65mg22% Sodium 115mg5% Total Carbohydrate 55g 19% Dietary Fiber 3g12% Sugars 39g Protein 13g Vitamin A 15% Vitamin C 0% Calcium 30% Iron 25% Caffeine 265mg *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

78 Iced Caffè Americano venti iced 20 oz Nutrition Facts Per Serving (24 fl oz) Calories 25Calories from Fat 0 % Daily Value* Total Fat 0g0% Saturated Fat 0g0% Trans Fat 0g Cholesterol 0mg0% Sodium 10mg0% Total Carbohydrate 4g 1% Dietary Fiber 0g0% Sugars 0g Protein <1g Vitamin A 0% Vitamin C 0% Calcium 2% Iron 0% Caffeine 300mg *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

79 เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรน้ำตาลกรวด ส่วนประกอบโดยประมาณ น้ำตาลกรวด 12.2% รังนกแท้ ( น้ำหนักแห้งก่อนต้ม ) 1.1% เครื่องดื่มรังนก สำเร็จรูป สูตรไม่มีน้ำตาล ส่วนประกอบโดยประมาณ  ซอร์บิทอล ( ได้จาก ธรรมชาติ ) 12.2%  รังนกแท้ ( น้ำหนักแห้ง ก่อนต้ม ) 1.1% 2.6 kilocalories per gram versus the average 4 kilocalorieskilocaloriesgram

80 Best drink

81

82

83 อายตน 6 ความมีอยู่ของกายกับใจ สัมผัส 6 กายกับใจมา จากวิญญาณธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศธาตุและวิญญาณ ธาตุ ส่วนการที่มีวิญญาณธาตุอยู่เพราะสังขาร สังขารนี่มี อำนาจในการปรุงแต่งสิ่งทั้งหลาย ส่วนอำนาจในการปรุง แต่งนี้เกิดจากอวิชา เมื่อไม่มีสังขารก็ขาดการปรุงแต่ง อาย ตน 6 ไม่สามารถถูกกระทบทำให้เกิดการพ้นทุกข์ ผัสสะ การกระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เวทนา รู้สึกรู้ทุกข์หรือไม่รู้สึกรู้ทุกข์ ตัณหา ความอยาก อุปทาน การยึดมั่นถือมั่น

84 Trans fat Saturated fat Simple sugar Low fiber ขนมเค้ก น่าทาน ( อร่อย ) รับประทาน ถ้ากิน ไขมันในเลือดสูง น้ำตาลสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมันเกาะตามที่ต่างๆ ไม่รับประทาน โรคหัวใจและหลอดเลือด

85

86  -cell Years 50% 0 Onset of DM -10 Pre-DM 60% 10 Risk factors MS GDM FHx Delay insulin injection Delay complications Prevention of DM complications Prevention of DM complications

87 ไม่มีความรู้ มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นชีวิตประจำวัน ผู้ป่วย Good role model ให้ความรู้ motivation + or - reinforcement Camp Club Role model

88 Stamatakis et al. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 292-299.

89 The Problem

90

91

92

93

94

95 Behavioral Modification in Obesity 1. Self monitoring of both eating habit and physical activity 2. Stress management 3. Stimulus control 4. Problem solving 5. Contingency management 6. Cognitive restructuring 7. Social support 8. Relapse prevention strategies

96

97 Suggest for altering pattern and behavior Common findingTherapeutic strategies Night time eatingNot skip meals Try to substitute with other behavior Binge eatingNot skip meal Avoid situation and place that trigger binge behavior

98 Common findingTherapeutic strategies Trigger foodKeep trigger food out of sight and plan to eat them only the safe condition Portion to large Change portion size Pre portion food and place Do not opt for 2nd serving

99 Common findingTherapeutic strategies Emotional eating Try to substitute with other activities Too many snacks Pre plan healthy snacks high fiber cereal, low fat cheese,fruit Meal skippingRegular meal time Meal replacement drink and bars

100 Common findingTherapeutic strategies Too many liquid calories Choose more calorie free Activities while eating Try not to watch TV,read, or drive while eating Dining out often Pre plan ordering Healthy request like salad,soup

101 Current Surgical Procedures Vertical Banded Gastroplasty Gold Standard Roux-en-Y Gastric Bypass Maximum weight loss occurs 10-24 months post-op 50-60% of initial weight (weight loss at 5 years) 48-74% of initial weight (weight loss at 5 years) Adjustable Gastric Banding 1.http://www.fda.gov/cdrh/pdf/p000008.html 36% of excess weight (weight loss at 3 years) 1

102 ลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคอ้วน 1. ลดอ้วนลดโรค 2. น้ำหนักลดอายุยืนขึ้น 3. ถ้าไม่อ้วนก็อย่างให้อ้วน

103

104 You …. Need to think Start with myself ! Start right here ! Start right now ! Stop living the sedentary life style !

105 Thank you for your attention It’s time to prevent obesity


ดาวน์โหลด ppt โรคเบาหวานและภาวะอ้วน รศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร งานต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google