งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Panus Na Nakorn Regional Development Mission Asia United States Agency for International Development Demand Creation การสร้างความต้องการใน การตรวจเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Panus Na Nakorn Regional Development Mission Asia United States Agency for International Development Demand Creation การสร้างความต้องการใน การตรวจเอชไอวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Panus Na Nakorn Regional Development Mission Asia United States Agency for International Development Demand Creation การสร้างความต้องการใน การตรวจเอชไอวี Demand Creation การสร้างความต้องการใน การตรวจเอชไอวี

2 ทำไมต้องมีการสร้างความ ต้องการ เปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

3 ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการใช้ incentive เพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1/3) การใช้ incentives สามารถส่งเสริมให้มีการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีต่อสุขภาพในเรื่อง ที่ง่ายต่อการปฎิบัติ *Josephine Kavanagha*Josephine Kavanagha. Are incentive schemes effective in changing young people’s behaviour?A systematic review; Health Education Journal June 2011 vol. 70 no. 2 192-205.

4 ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการใช้ incentive เพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (2/3) โครงการศึกษาวิจัย ในการให้รางวัล สำหรับการ ป้องกัน และการควบคุม STI ในประเทศ Tanzania (World Bank report, 2010). – แบ่งกลุ่มที่ศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มสำหรับกลุ่มที่ไม่มี STI กลุ่มแรกให้ incentive สูงสุด $20 ทุกๆ สี่เดือน กลุ่มที่สองให้ incentive สูงสุด $10 ทุกๆ สี่เดือน – หลังจาก 12 เดือน, ในกลุ่มแรก มีอัตราการติด เชื้อ STI แค่ 25%

5 ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการใช้ incentive เพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3/3) กลยุทธ์ในการให้บริการ HTC โดยผ่านการใช้ เครือข่ายทางสังคมสามารถเพิ่มความต้องการ สำหรับบริการ HTC และเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพใน การแสวงหาผู้ติดเชื้อ การใช้ อัตรา incentive ที่คงที่ สามารถคัดกรอง บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง Sandra I. McCoy, MPH, DSW., Improving the Efficiency of HIV Testing With Peer Recruitment, Financial Incentives, and the Involvement of Persons Living With HIV Infection, JAIDS: Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes,(ISSN: 1525-4135).

6 The “Three Zeros”: Faster, Smarter, Better

7 A simplified framework for “getting to zero” Impact: Outcome: Output: Increased supply of critical interventions Goal: “Zero new infections” 80 percent coverage of critical interventions among key affected populations by 2016 50 percent reduction in new infections among key affected populations by 2016 Increased demand for critical interventions “Enabling environment” for critical interventions

8 ฐานคติที่ให้ในการทำโครงการเอชไอวี ในกลุ่ม MSM HIV Information Plus condom and lubricant distribution. Motivation Outreach activity Drop In center Behavioral Change Through VCT testing and STI screening

9 GFATM รอบ 8 interventions Drop In Center Out reach activities- บาร์ ซาวน่า สวนสาธารณะ แจก Condom and lubricant ส่งต่อ VCT and STI

10 Leaky systems? Global Fund coverage of MSM in Thailand Source: Wolf, C. Thailand Global Fund Round 8 External Evaluation, 2012 60,000 129,000 210,460 560,000 4,173 ~3,000 ~7%

11 Mid term evaluation-GFATM: Recommendations เพิ่มการเข้าถึง และทำกิจกรรมให้มีความ เข้มข้นในแต่ละพื้นที่ ปรับปรุงการติดตามที่มีความทันสมัยเพื่อ สนับสนุนการทำโครงการเชิงการป้องกัน คำนึงถึงความยั่งยืนของโครงการเชิงการ ป้องกันสำหรับกลุ่ม key affected populations ปรับปรุงรูปแบบงานเชิงการป้องกันกับกลุ่ม key affected populations. ใช้ประโยนช์จากเครือข่ายทางสังคม ในการ ทำโครงการเชิงการป้องกัน

12 Demand Creation ทำอย่างไร

13 ฐานคติที่ให้ในการทำโครงการเอชไอวี ในกลุ่ม MSM (IMB model) HIV Information Plus condom and lubricant distribution Motivation Outreach activity Drop In center Behavioral Change Through VCT testing and STI screening

14 สามวิธีในการเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการป้องกัน ให้เข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ ชีวิต ( Website, สื่อท้องถื่นต่างๆ ) Empowering through education เพิ่มการกระตือรือร้น ในการเลือกผู้ให้บริการ และการบริการ Encouraging proactive choice เลือก incentive ที่ตรงกับ lifestyle ของ กลุ่มเป้าหมาย ผสมเรื่อง incentive กับการสนับสนุนเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง Getting incentive right Sudiatu Dixon-Fyle and Thomas Lowaliik. McKinsey & Company; “Engaging consumers to manage health care demand.”

15 Empowering through education mplus sexpert บริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศ ทุกวันตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook mplusthailand และ pirch98 ห้องเกย์เชียงใหม่ครับ หรือโทรปรึกษาได้ที่ 086-9194840 Peer Driven Intervention S 1 S 12 S 13 S 12 S 13

16 Getting incentive right อยากกินไก่ ไปตรวจเลือดกับเอ็มพลัส ----------------------------------- ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีฟรีกับ Mplus รับบัตรทาน KFC ฟรี ตลอดเดือน พฤษภาคม 2557 นี้ ด่วนมีจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดที่ 086-9194840

17 ไปตรวจเลือดได้ตั๋วหนังฟรี ที่คลินิกนิรนาม กาชาด อย่า ลืมไปดู คิดถึงวิทยากันนะครับ ดี๊ดี

18 Gift voucher พร้อม คนพร้อม ก็ไปกันเลย... ตรวจเลือดฟรี ทานชาบูชิฟรี มีตั๋วหนังให้ดู ที่คลินิกนิร นาม กาชาด, สคร.10, รพ. สันป่าตองรพ. สารภี สอบถาม รายละเอียดที่ 086-9193432

19

20

21

22

23 บทเรียนของการใช้ Incentive scheme ต้องแสวงหารูปแบบของ incentive ที่เหมาะสมกับ lifestyle ของกลุ่มเป้าหมาย ราคาของ incentive อาจจะไม่ใช้ตัวดึงดูดให้เข้า ร่วมกิจกรรม แต่ เป็นแค่ผลพลอยได้ Incentive ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ สามารถทำให้ก่อให้เกิด พันธมิตรที่เป็นเอกชนเข้า มามีส่วนร่วมในงานเชิงการป้องกัน ต้องทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่อง incentive scheme ในระหว่างผู้เกี่ยวข้อง

24 Discussion and Q&A


ดาวน์โหลด ppt Panus Na Nakorn Regional Development Mission Asia United States Agency for International Development Demand Creation การสร้างความต้องการใน การตรวจเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google