งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำใดอยู่ในมาตรา แม่กก ข้าว บันได นก ๑ ไปข้อ ๓ ไปข้อ ๓ ไปข้อ ๒ ไปข้อ ๒ ไปข้อ ๔ ไปข้อ ๔ ไปข้อ ๕ ไปข้อ ๕ ไปข้อ ๖ ไปข้อ ๖ ไปข้อ ๗ ไปข้อ ๗ ไปข้อ ๘ ไปข้อ ๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำใดอยู่ในมาตรา แม่กก ข้าว บันได นก ๑ ไปข้อ ๓ ไปข้อ ๓ ไปข้อ ๒ ไปข้อ ๒ ไปข้อ ๔ ไปข้อ ๔ ไปข้อ ๕ ไปข้อ ๕ ไปข้อ ๖ ไปข้อ ๖ ไปข้อ ๗ ไปข้อ ๗ ไปข้อ ๘ ไปข้อ ๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำใดอยู่ในมาตรา แม่กก ข้าว บันได นก ๑

3 ไปข้อ ๓ ไปข้อ ๓ ไปข้อ ๒ ไปข้อ ๒ ไปข้อ ๔ ไปข้อ ๔ ไปข้อ ๕ ไปข้อ ๕ ไปข้อ ๖ ไปข้อ ๖ ไปข้อ ๗ ไปข้อ ๗ ไปข้อ ๘ ไปข้อ ๘ ไปข้อ ๙ ไปข้อ ๙ ไปข้อ ๑๐ ไปข้อ ๑๐ ไปข้อ ๑ ไปข้อ ๑

4 กลับไป ข้อ ๑ กลับไป ข้อ ๑ กลับไป ข้อ ๒ กลับไป ข้อ ๒ กลับไป ข้อ ๓ กลับไป ข้อ ๓ กลับไป ข้อ ๔ กลับไป ข้อ ๔ กลับไป ข้อ ๕ กลับไป ข้อ ๕ กลับไป ข้อ ๖ กลับไป ข้อ ๖ กลับไป ข้อ ๗ กลับไป ข้อ ๗ กลับไป ข้อ ๘ กลับไป ข้อ ๘ กลับไป ข้อ ๙ กลับไป ข้อ ๙ กลับไป ข้อ ๑๐ กลับไป ข้อ ๑๐

5 คำใดอยู่ใน มาตรา แม่กบ ลาว ยางลบ หก ๒

6 คำใดอยู่ใน มาตรา แม่กด รถ ใบพลู หอไอ เฟล หอไอ เฟล ๓

7 คำใดอยู่ใน มาตรา แม่กน ลิเก รถไฟ วงเวียน ๔

8 คำใดอยู่ใน มาตรา แม่กม ร่ม ตุ๊กตา ดินสอ ๕

9 คำใดอยู่ใน มาตรา แม่เกย ผมเปี ย ผมเปี ย กระถา ง กระถา ง ใบเตย ๖

10 คำใดอยู่ใน มาตรา แม่กง มะม่วง มะพร้า ว มะพร้า ว มะขาม ๗

11 คำใดอยู่ใน มาตรา แม่เกอว กังหัน ว่าว ลูกข่าง ๘

12 คำใดอยู่ใน มาตรา แม่ ก กา ภูเก็ต เชียงใ หม่ เชียงใ หม่ สุโขทัย ๙

13 มาตราตัวสะกดใน ภาษาไทยมีกี่มาตรา ๙ มาตรา ๙ มาตรา ๘ มาตรา ๘ มาตรา ๗ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐๑๐


ดาวน์โหลด ppt คำใดอยู่ในมาตรา แม่กก ข้าว บันได นก ๑ ไปข้อ ๓ ไปข้อ ๓ ไปข้อ ๒ ไปข้อ ๒ ไปข้อ ๔ ไปข้อ ๔ ไปข้อ ๕ ไปข้อ ๕ ไปข้อ ๖ ไปข้อ ๖ ไปข้อ ๗ ไปข้อ ๗ ไปข้อ ๘ ไปข้อ ๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google