งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกการเล่นลูกมือล่างสำหรับผู้หัดเล่นวอลเลย์บอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกการเล่นลูกมือล่างสำหรับผู้หัดเล่นวอลเลย์บอล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกการเล่นลูกมือล่างสำหรับผู้หัดเล่นวอลเลย์บอล
วิธีการฝึกเล่นลูกมือล่าง 2 มือ  1. ลักษณะการจับมือ 2. การฝึกกำหนดตำแหน่งที่บอลกระทบแขน วิธีฝึก ให้ผู้เล่นโยนบอลกระทบกำแพง แล้วปล่อยให้ลูกบอลกระดอนพื้น ผู้เล่นบอลโดยให้ลูกบอลกระทบแขนในตำแหน่งที่ถูกต้อง 

2 3. ฝึกการควบคุมบอล เดาะบอล
3. ฝึกการควบคุมบอล เดาะบอล  ขั้นที่ 1 โยนลูกบอลให้ กระดอนพื้นให้ผู้เล่นฝึกส่ง บอลขึ้นด้นบนทีละครั้งจน ชำนาญ ขั้นที่ 2 เมื่อผู้เล่นฝึกขั้นที่ 1 จนชำนาญแล้วให้ส่งบอลขึ้นข้างบนต่อเนื่อง (เดาะบอล) โดยไม่ต้องให้ลูกบอลตกพื้นก่อน

3 4. ฝึกส่งบอลไปด้านหน้า  ขั้นที่ 1 ใช้ผู้เล่น 2 คนส่ง บอลไปด้านหน้าโต้กันไป มาโดยให้ลูกบอลกระดอน พื้น 1 ครั้ง ขั้นที่ 2 เมื่อฝึกจนชำนาญแล้วให้ ผู้เล่นฝึกส่งบอลไปกระทบ กำแพง โดยปล่อยให้บอลตกพื้น แล้วเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ส่ง บอลไปด้านข้าง

4 5. เคลื่อนที่ส่งบอล  ส่งบอลไปด้านหน้าแล้ว เคลื่อนที่ไปเล่นบอล อย่างต่อเนื่อง  ส่งบอลไปด้านข้าง แล้วเคลื่อนที่ไปเล่น บอลอย่างต่อเนื่อง

5 วิธีการฝึกเล่นลูกมือล่างมือเดียว
วิธีการฝึกเล่นลูกมือล่างมือเดียว  1. ฝึกควบคุมบอลมือเดียว  ขั้นที่ 1  เล่นบอลโดยปล่อยลูกบอลตก พื้น 1 ครั้งแล้วเล่นต่อเนื่อง โดยฝึกใช้แขนที่ละข้าง ขั้นที่ 2  ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นที่ 1 แต่เล่นบอลสลับแขน

6 2. ส่งบอลด้วยแขนข้างเดียว
2. ส่งบอลด้วยแขนข้างเดียว  ขั้นที่ 1 ให้ผู้เล่นโยนบอลกระทบกำแพง แล้ว ปล่อยให้ลูกบอลกระดอนพื้น แล้ว เล่นบอลด้วยมือเดียว  ขั้นที่ 2 ผู้เล่น 2 คนส่งบอลด้วยมือ เดียวโต้ไปมาโดยให้ลูก บอลกระดอนพื้น 1 ครั้ง 

7 3. ฝึกการควบคุมบอล เดาะบอล
3. ฝึกการควบคุมบอล เดาะบอล  ขั้นที่ 1 เดาะบอลด้วยแขน ข้างเดียวจนชำนาญทั้ง ซ้ายและขวา  ขั้นที่ 2 เล่นบอลกับกำแพง ด้วยแขนข้างเดียว  ขั้นที่ 3 ส่งบอลด้วยแขน ข้างเดียวระหว่างผู้เล่น 2 คน 


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกการเล่นลูกมือล่างสำหรับผู้หัดเล่นวอลเลย์บอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google