งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกการเล่นลูกมือล่าง สำหรับผู้หัดเล่นวอลเลย์บอล วิธีการฝึกเล่นลูกมือ ล่าง 2 มือ 1. ลักษณะการจับมือ 2. การฝึกกำหนดตำแหน่งที่บอลกระทบแขน วิธีฝึก ให้ผู้เล่นโยนบอลกระทบกำแพง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกการเล่นลูกมือล่าง สำหรับผู้หัดเล่นวอลเลย์บอล วิธีการฝึกเล่นลูกมือ ล่าง 2 มือ 1. ลักษณะการจับมือ 2. การฝึกกำหนดตำแหน่งที่บอลกระทบแขน วิธีฝึก ให้ผู้เล่นโยนบอลกระทบกำแพง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกการเล่นลูกมือล่าง สำหรับผู้หัดเล่นวอลเลย์บอล วิธีการฝึกเล่นลูกมือ ล่าง 2 มือ 1. ลักษณะการจับมือ 2. การฝึกกำหนดตำแหน่งที่บอลกระทบแขน วิธีฝึก ให้ผู้เล่นโยนบอลกระทบกำแพง แล้วปล่อยให้ลูก บอลกระดอนพื้น ผู้เล่นบอลโดยให้ลูกบอลกระทบแขนในตำแหน่งที่ ถูกต้อง

2 ขั้นที่ 1 โยนลูกบอล ให้กระดอนพื้นให้ผู้ เล่นฝึกส่งบอลขึ้น ด้นบนทีละครั้งจน ชำนาญ ขั้นที่ 2 เมื่อผู้เล่นฝึกขั้นที่ 1 จน ชำนาญแล้วให้ส่งบอลขึ้นข้างบน ต่อเนื่อง ( เดาะบอล ) โดยไม่ต้องให้ ลูกบอลตกพื้นก่อน 3. ฝึกการควบคุม บอล เดาะบอล

3 4. ฝึกส่งบอลไปด้านหน้า ขั้นที่ 1 ใช้ผู้เล่น 2 คนส่งบอลไป ด้านหน้าโต้กันไป มาโดยให้ลูกบอล กระดอนพื้น 1 ครั้ง ขั้นที่ 2 เมื่อฝึกจน ชำนาญแล้วให้ผู้เล่น ฝึกส่งบอลไปกระทบ กำแพง โดยปล่อยให้ บอลตกพื้นแล้วเล่น ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ส่ง บอลไปด้านข้าง

4 5. เคลื่อนที่ส่ง บอล ส่งบอลไป ด้านหน้าแล้ว เคลื่อนที่ไปเล่น บอลอย่าง ต่อเนื่อง ส่งบอลไป ด้านข้างแล้ว เคลื่อนที่ไป เล่นบอล อย่าง ต่อเนื่อง

5 วิธีการฝึกเล่นลูกมือล่างมือเดียว 1. ฝึกควบคุมบอลมือเดียว ขั้นที่ 1 เล่นบอลโดย ปล่อยลูกบอลตก พื้น 1 ครั้งแล้ว เล่นต่อเนื่อง โดย ฝึกใช้แขนที่ละ ข้าง ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ เช่นเดียวกับขั้นที่ 1 แต่เล่นบอล สลับแขน

6 2. ส่งบอลด้วยแขนข้างเดียว ขั้นที่ 1 ให้ผู้เล่นโยนบอล กระทบกำแพง แล้ว ปล่อยให้ลูกบอล กระดอนพื้น แล้วเล่น บอลด้วยมือเดียว ขั้นที่ 2 ผู้เล่น 2 คนส่ง บอลด้วยมือเดียว โต้ไปมาโดยให้ ลูกบอลกระดอน พื้น 1 ครั้ง

7 3. ฝึกการควบคุมบอล เดาะบอล ขั้นที่ 1 เดาะ บอลด้วยแขน ข้างเดียวจน ชำนาญทั้งซ้าย และขวา ขั้นที่ 2 เล่น บอลกับกำแพง ด้วยแขนข้าง เดียว ขั้นที่ 3 ส่งบอล ด้วยแขนข้าง เดียวระหว่างผู้ เล่น 2 คน


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกการเล่นลูกมือล่าง สำหรับผู้หัดเล่นวอลเลย์บอล วิธีการฝึกเล่นลูกมือ ล่าง 2 มือ 1. ลักษณะการจับมือ 2. การฝึกกำหนดตำแหน่งที่บอลกระทบแขน วิธีฝึก ให้ผู้เล่นโยนบอลกระทบกำแพง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google