งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุ ขาเทียม. ประวัติความเป็นมา มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีพระราชทานกำเนิดโดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุ ขาเทียม. ประวัติความเป็นมา มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีพระราชทานกำเนิดโดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุ ขาเทียม

2 ประวัติความเป็นมา มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีพระราชทานกำเนิดโดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ. ศ. 2535 เมื่อทรงทราบว่า รศ. นพ. เทอด ชัย ชีวะเกตุ สามารถประดิษฐ์ขาเทียมที่มี น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย จากขยะพลาสติก และมีราคาถูกกว่าขาเทียมต่างประเทศที่ ผลิตในประเทศไทยถึง 10 เท่า มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีพระราชทานกำเนิดโดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ. ศ. 2535 เมื่อทรงทราบว่า รศ. นพ. เทอด ชัย ชีวะเกตุ สามารถประดิษฐ์ขาเทียมที่มี น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย จากขยะพลาสติก และมีราคาถูกกว่าขาเทียมต่างประเทศที่ ผลิตในประเทศไทยถึง 10 เท่า

3 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ 1. จัดทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดทุกเชื้อ ชาติศาสนา 2. ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานที่ สามารถทำขาเทียม 3. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้ผู้ใช้ขาเทียมมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่างขาเทียมที่ ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่างๆ 5. ค้นคว้า วิจัย 6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

4 ชนิดของขาเทียม ชนิดของขาเทียมแบ่งตามลักษณะการตัดขา 1. ขาเทียมสำหรับผู้ถูกตัดบริเวณข้อเท้า (syme prosthesis) 2. ขาเทียมสำหรับผู้ถูกตัดบริเวณใต้เข่า (below knee prosthesis) 3. ขาเทียมสำหรับผู้ถูกตัดบริเวณข้อเข่า (through knee prosthesis) 4. ขาเทียมสำหรับผู้ถูกตัดบริเวณเหนือเข่า (above knee prosthesis) 5. ขาเทียมสำหรับผู้ถูกตัดบริเวณข้อสะโพก (hip disarticulation prosthesis)

5 ส่วนประกอบขาเทียมมูลนิธิฯ 1. ขาเทียมระดับข้อเท้า (syme prosthesis) สำหรับผู้ถูกตัดขาระดับข้อเท้า 2. ขาเทียมใต้เข่า (below knee prosthesis)

6 ขาเทียมใต้เข่าชนิดสวยงาม ขา เทียมเกษตร ขาเทียมใต้เข่าชนิดสวยงาม ขา เทียมเกษตร

7 3. ขาเทียมระดับข้อเข่า (knee disarticulation prosthesis) 4. ขาเทียมเหนือเข่า (above knee prosthesis)

8 5. ขาเทียมระดับข้อตะโพก (hip disarticulation prosthesis)

9 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ การทำขาเทียม การพัฒนาเทคโนโลยีการทำขาเทียม เนื่องจากหน่วยเคลื่อนที่ของมูลนิธิฯมี เวลาจำกัด (4-5 วัน ) ในการทำขาเทียมให้ผู้ พิการที่มาขอรับบริการ (100-300 คน ) เพื่อให้ ได้ขาเทียมที่ทำเสร็จในเวลารวดเร็ว สวมใส่ พอดี ไม่เจ็บปวด เดินได้ดี เนื่องจากหน่วยเคลื่อนที่ของมูลนิธิฯมี เวลาจำกัด (4-5 วัน ) ในการทำขาเทียมให้ผู้ พิการที่มาขอรับบริการ (100-300 คน ) เพื่อให้ ได้ขาเทียมที่ทำเสร็จในเวลารวดเร็ว สวมใส่ พอดี ไม่เจ็บปวด เดินได้ดี อุปกรณ์การทำขาเทียม 1. อุปกรณ์ถอดแบบ หุ่นตอขา

10 2. อุปกรณ์ขึ้นแบบเบ้าหุ้มข้อตะโพกและ กระดูกเชิงกราน สำหรับการทำขาเทียมเหนือเข่า

11 3. ตู้อบพลาสติกรังสีอินฟราเรด 4. อุปกรณ์ยึดเบ้าสำหรับเทปูนพลาสเตอร์ 3. ตู้อบพลาสติกรังสีอินฟราเรด 4. อุปกรณ์ยึดเบ้าสำหรับเทปูนพลาสเตอร์

12 5. เครื่องยกตัวผู้ป่วย 6. อุปกรณ์ขึ้นรูปเบ้าพลาสติกด้วยเครื่อง pneumatic 7. Laser alignment apparatus.

13 อลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคนำมาทำขา เทียม 1. ตัวปรับความเอียงของเบ้า (coupling)

14 2. ตัวยึดเบ้า 2. ตัวยึดเบ้า 3. ข้อตะโพกเทียม

15 4. ข้อเข่าหลายจุดหมุน (Poly centric knee unit)

16 5. ไม้เท้า (cane) 6. วอกเกอร์ (walker) 7. น็อต แหวนและสกรู

17 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุ ขาเทียม. ประวัติความเป็นมา มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีพระราชทานกำเนิดโดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google