งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 นายรังสิมันตุ์ เรืองไรลักษมี ปวช.1c เลขที่ 1  นายศุภกฤต อินทญาติ ปวช.1c เลขที่ 13  นายสรวิศ ปงจันตา ปวช.1c เลขที่ 17  นายสรวิศ พินิจประชารมย์ ปวช.1c.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " นายรังสิมันตุ์ เรืองไรลักษมี ปวช.1c เลขที่ 1  นายศุภกฤต อินทญาติ ปวช.1c เลขที่ 13  นายสรวิศ ปงจันตา ปวช.1c เลขที่ 17  นายสรวิศ พินิจประชารมย์ ปวช.1c."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  นายรังสิมันตุ์ เรืองไรลักษมี ปวช.1c เลขที่ 1  นายศุภกฤต อินทญาติ ปวช.1c เลขที่ 13  นายสรวิศ ปงจันตา ปวช.1c เลขที่ 17  นายสรวิศ พินิจประชารมย์ ปวช.1c เลขที่ 18

3  Error จอฟ้า เกิดจาก software  มีข้อความ Bios rom check sum error ขึ้นตอนเปิด เครื่อง เกิดจาก ฮาร์ดแวร์  Error code เกิดจาก software  Windows Error เกิดจาก software  Boot ไม่ติด เกิดจาก hardware  เสียบ flash drive ไม่อ่าน แต่เครื่องอื่นอ่าน เกิด จาก hardware

4  เกิดจากการที่ลง driver หรือ โปรแกรม หรือ service ผิดพลาด การแก้ไขโดยการอัพหรือลบ และลงใหม่เพื่อแก้ไข

5  เกิดจากถ่านของ Bios หมดหรือเกิดการหลวม การ แก้ไข คือลองขยับดูให้แน่นๆถ้ายังไม่หายก็ลอง เปลี่ยนถ่านบนเมนบอร์ดใหม่

6  รหัสผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์โดยปกติจะเกิด จากไดร์เวอร์บางตัวที่เข้าไปใช้ตำแหน่งแอดเดรส ของหน่วยความจำไม่ถูกต้อง รวมทั้งการไม่ สันบสนุนกันระหว่างอุปกรณ์ฮาร์แวร์และตัว ซอฟต์แวร์ไดวเวอร์ด้วย

7  เกิดจากการที่เราลบไฟล์ระบบทิ้งไป หรือเนื่องจาก โดนไวรัสกัดกินไฟล์ในระบบในการบูดเครื่องครั้ง ต่อไปก็จะเป็นปัญหา windows error  วิธีการซ้อมไฟล์ต่างๆโดยการลง windows ใหม่เพื่อ ซ้อมแซม หรือ เลือกลงใหม่

8  ลองตรวจสอบไฟ LED ที่อยู่เหนือสวิตซ์เพาเว่อร์  ถ้าไฟ LED ไม่ติด หมายความว่าไม่มีพลังงานจ่าย ให้กับระบบ วิธีการแก้ไข ลองตรวจสอบว่าสวิตซ์ แรงดันไฟฟ้าที่แผงด้านหลัง ตั้งค่าถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบว่าเสียบสายเคเบิลเพาเวอร์เข้ากับ เต้าเสียบอย่างเหมาะสมหรือไม่

9  พอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ถูกปิดการใช้งานใน โปรแกรมการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ไข เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) และเปิด การใช้พอร์ต USB


ดาวน์โหลด ppt  นายรังสิมันตุ์ เรืองไรลักษมี ปวช.1c เลขที่ 1  นายศุภกฤต อินทญาติ ปวช.1c เลขที่ 13  นายสรวิศ ปงจันตา ปวช.1c เลขที่ 17  นายสรวิศ พินิจประชารมย์ ปวช.1c.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google