งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวเคราะห์น้อย (Asteroids). ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุขนาดเล็กซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ มีวงโคจร เป็นวงรีอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาว พฤหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวเคราะห์น้อย (Asteroids). ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุขนาดเล็กซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ มีวงโคจร เป็นวงรีอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาว พฤหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวเคราะห์น้อย (Asteroids)

2 ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุขนาดเล็กซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ มีวงโคจร เป็นวงรีอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาว พฤหัส

3 ดาวเคราะห์น้อยถูกค้นพบเป็นครั้งแรก โดย Giuseppe Piazzi เมื่อเดือน มกราคม 1801 โดยเข้าใจว่าเป็นดาวหาง แต่เมื่อศึกษาต่อมาถึงลักษณะวงโคจร จึง เข้าใจว่า เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็ก จึง เรียกชื่อว่า Ceres ( เทพีแห่งพืชพันธ์ ) ใน ระยะต่อมา ดาวเคราะห์น้อยอีก 3 ดวง (Pallas, Vesta, และ Juno) จึงถูก ค้นพบ เมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่ 19 มีดาว เคราะห์น้อยอีกหลายร้อยดวงถูกค้นพบ

4 ในปัจจุบันมีดาวเคราะห์น้อยมากกว่า 7000 ดวงที่ถูกค้นพบ ในแต่ละปีมีการ ค้นพบมากกว่า 100 ดวง แต่ดาวเคราะห์ น้อยส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมาก ไม่ สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากพื้นโลก

5 มีดาวเคราะห์น้อยจำนวน 26 ดวงที่มี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 200 กิโลเมตร ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 100 กิโลเมตร ถูกค้นแล้วประมาณ 99 % ดาวเคราะห์ น้อยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 10 ถึง 100 กิโลเมตรถูกค้นแล้วประมาณ 50 % ส่วนดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 กิโลเมตร อาจมีเป็นล้านดวง

6 ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่สุดคือ 1 Ceres มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 933 กิโลเมตร และมีมวลประมาณ 25% ของมวลรวม ทั้งหมดของดาวเคราะห์น้อย ดวงที่มี ขนาดรองลงมาได้แก่ 2 Pallas, 4 Vesta และ 10 Hygiea ซึ่งมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 400 ถึง 525 กิโลเมตร

7 ดาวเคราะห์น้อยมีคาบการหมุนรอบ ตัวเองประมาณ 5 ถึง 20 ชั่วโมง และใช้ เวลาโจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 3 ถึง 6 ปี

8 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ดาวเคราะห์น้อย เกิดจากวัตถุส่วนที่เหลือจากการสร้าง ระบบสุริยะ โดยคาดหมายว่าวัตถุที่เคย โคจรอยู่ในตำแหน่งของวงโคจรดาว เคราะห์น้อยในปัจจุบันนั้น ถูกทำให้แตก ออกเป็นชิ้นเล็กๆ อันมีสาเหตุจากแรง ดึงดูดของดาวพฤหัส ในระยะเริ่มแรกอาจ เป็นชิ้นเศษดาวไม่มากนัก หลังจากเวลา ผ่านไปเกิดการชนกันของชิ้นเศษดาว เหล่านี้ทำให้ชิ้นเศษดาวแตกออกเป็นชิ้น เล็กๆมากมาย

9 มวลรวมทั้งหมดของดาวเคราะห์น้อยจะ น้อยกว่ามวลของดวงจันทร์

10 ดาวเคราะห์น้อยจำแนกโดยอาศัย ลักษณะของส่วนประกอบทางเคมีและค่า การสะท้อนแสงออกได้เป็น 3 กลุ่ม

11 1. C-type (carbonaceous) หรือ stony meteorites ประกอบด้วย carbonaceous chondrites มี ส่วนประกอบทางเคมีที่คล้ายดวงอาทิตย์ และสารที่เป็นก๊าซอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่าเป็นวัตถุ ที่เก่าแก่ที่สุดที่เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้าง ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์น้อยชนิดนี้มีสีเข้ม เนื่องจากปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนซึ่ง ดูดซับน้ำเข้าไปทำให้ไม่เกิดการหลอม อีกหลังจากที่เกิดเป็นรูปร่างดาวแล้ว ดาว เคราะห์น้อยชนิดนี้มีประมาณ 75% ของ ดาวเคราะห์น้อยที่สังเกตเห็นได้จากพื้น โลก

12 2. S-type (silicaceous) หรือ stony iron meteorites ประกอบด้วยโลหะ ผสมของ เหล็ก - นิเกิลและเหล็ก - แมกนีเซียม กับซิลิเกต ดาวเคราะห์น้อย ชนิดนี้มีประมาณ 15 -17% ของดาว เคราะห์น้อยที่สังเกตเห็นได้จากพื้นโลก

13 3. M-type หรือ iron meteorites ประกอบด้วย เหล็ก - นิเกิล เป็นหลัก

14 จากการศึกษา 4 Vesta โดย HST พบว่า ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีโครงสร้างภายใน เป็นชั้นคล้ายกับดาวเคราะห์ชั้นใน มี แหล่งกำเนิดความร้อนที่คาดว่าได้จาก ปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์แต่ไม่มากพอที่จะ ทำให้วัตถุหลอมเหลวได้

15 นักวิทยาศาสตร์พบว่า มีดาวเคราะห์น้อย มากกว่า 2000 ดวง ที่มีวงโคจรตัดกับวง โคจรของโลก และมากกว่า 1500 ดวง ที่ มีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้เกิดความ เสียหายต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกถ้าเกิด การพุ่งชนโลก โดยโอกาสที่จะเกิดการ ชนครั้งหนึ่งประมาณ 300,000 ปี

16 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลุมขนาดใหญ่ใน Mexico เป็นจุดที่ดาวเคราะห์น้อยขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 กิโลเมตร พุ่งชนโลกเมื่อประมาณ 65 ล้านปีที่ผ่าน มา และเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธ์ ของไดโนเสาร์ การพุ่งชนของดาว เคราะห์น้อยทำให้ฝุ่นและก๊าซฟุ้งกระจาย อยู่ในบรรยากาศ ป้องกันไม่ให้ แสงอาทิตย์ส่องผ่านมายังพื้นโลกได้เป็น แรมเดือนหรือแรมปี ปฏิกิริยาของก๊าซกับ เมฆ ทำให้เกิดฝนกรด ซึ่งทั้งฝนกรดและ การขาดแสงอาทิตย์ทำให้พืชต่างๆตาย ไป

17

18 ดาวเคราะห์น้อยไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่าจากพื้นผิวโลกต้องใช้กล้อง ส่องทางไกลหรือกล้องโทรทรรศน์เท่านั้น ในการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ดาวเคราะห์น้อย (Asteroids). ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุขนาดเล็กซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ มีวงโคจร เป็นวงรีอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาว พฤหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google