งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิ่วในถุง น้ำดี งานสุขศึกษา โรงพยาบาลพะเยา. นิ่วในถุงน้ำดีเกิดได้อย่างไร ตับ liver เป็นอวัยวะสร้างน้ำดี ซึ่งจะส่งไปเก็บที่ถุง น้ำดี เมื่อต้องการไปย่อยไขมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิ่วในถุง น้ำดี งานสุขศึกษา โรงพยาบาลพะเยา. นิ่วในถุงน้ำดีเกิดได้อย่างไร ตับ liver เป็นอวัยวะสร้างน้ำดี ซึ่งจะส่งไปเก็บที่ถุง น้ำดี เมื่อต้องการไปย่อยไขมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิ่วในถุง น้ำดี งานสุขศึกษา โรงพยาบาลพะเยา

2 นิ่วในถุงน้ำดีเกิดได้อย่างไร ตับ liver เป็นอวัยวะสร้างน้ำดี ซึ่งจะส่งไปเก็บที่ถุง น้ำดี เมื่อต้องการไปย่อยไขมัน ถุงน้ำดีก็บีบตัวส่งน้ำดีไป ตามท่อน้ำดี common bile duct เข้สู่ลำไส้ doudenum และย่อยอาหาร น้ำดีประกอบด้วย น้ำ,cholesterol, ไขมัน, bile salt เมื่อน้ำในน้ำดีลดลงก็ทำให้เกิดนิ่ว พบ บ่อยๆมี 2 ชนิดคือ นิ่วที่เกิดจาก cholesterol และนิ่วที่ เกิดจากเกลือต่างๆ นิ่วในถุงน้ำดีอาจจะหลุดและอุดทางเดินน้ำดีทำให้ เกิดตัวเหลืองตาเหลือง ถุงน้ำดีอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น ถุง น้ำดี ก้อนนิ่ว

3 * คนอ้วนจะเกิดนิ่วที่มี cholesterol เนื่องจากการบีบตัวของถุงน้ำดีลดลง * การได้ฮอร์โมน estrogen จากการรับประทานหรือตั้งครรภ์ทำให้ระดับ cholesterol ในน้ำดีสูง * เชื้อชาติ * เพศ หญิงพบมากกว่าชาย * อายุที่พบบ่อยอายุ 60 ขึ้นไป * ได้ยาลดไขมันบางชนิด ทำให้ cholesterol ในน้ำดีสูง * ผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากมีระดับ triglyceride สูง * การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายละลายไขมันมากไป ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิ่ว ผู้ป่วยเบาหวาน อ้วน วัยชรา ไขมัน

4 อาการของโรคนิ่วในถุงน้ำดี ผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่มีอาการอะไร บางราย มีอาการปวดเฉียบพลัน * ปวดท้องบนขวาปวดตลอดอาจจะปวดนานเป็นชั่วโมง * ปวดมักจะปวดอยู่บริเวณสะบัก * อาจจะปวดร้าวไปไหล่ขวา * มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการเรื้อรังโดยมากมักจะ สัมพันธ์กับอาหารมัน อาการอื่นที่พบมี * ท้องอืด * รับประทานอาหารมันแล้วทำให้ท้องอืด * ปวดมวนท้อง * เรอเปรียว * มีลมในท้อง * อาหารไม่ย่อย ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ * ไข้สูง และมีเหงื่อออก * ไข้เรื้อรัง * ตัวเหลืองตาเหลือง หรือที่เรียกดีซ่าน * อุจาระเป็นสีขาว ตาเหลือง

5 การวินิจฉัย ซักประวัติ ตรวจร่างกาย หากสงสัยว่าเป็นโรคนิ่วในถุง น้ำดี แพทย์จะส่งตรวจ ultrasound โดยใช้คลื่นเสี่ยงความถี่สูงตรวจหานิ่ว บางรายแพทย์จะตรวจพิเศษ -Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) เป็นการตรวจโดยการส่อง กล้องเข้าในท่อน้ำดีเพื่อหาตำแหน่ง ของนิ่วในท่อน้ำดี ultrasound ERCP Endoscopic retrograde cholangiopancreatography

6 การรักษา นิ่วในถุงน้ำดีที่ไม่มีอาการไม่ จำเป็นต้องผ่าตัด นิ่วที่มีอาการต้อง ผ่าตัดเอานิ่วออกวิธีทีนิยมคือ laparoscopic cholecystectomy โดยการเจาะที่หน้าท้องเป็นรูหลายรู แล้วใส่เครื่องมือเพื่อตัดเอาถุงน้ำดี ออกมา วิธีนี้สะดวก เจ็บน้อยกว่าการ ผ่าตัดแบบเก่า และอยู่ในโรงพยาบาล ไม่นาน ผู้ป่วยบางรายหลังส่องดูแล้ว ผ่าตัดแบบ laparoscopic cholecystectomy laparoscopic cholecystectomy ไม่ได้ต้องเปลี่ยน โดยการผ่าตัดแบบเก่า นิ่วที่อยู่ในท่อน้ำดีอาจจะเอา ออกโดยการทำ Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) และเอานิ่วออก การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดผลที่ได้ยังไม่ดี คือ *Oral dissolution therapy เป็น bile acid ใช้ละลายนิ่วที่เป็น cholesterol ที่ ก้อนไม่ใหญ่ ต้องใช้เวลานานในการละลาย ผลข้างเคียงอาจทำให้เกิดท้องร่วง และตับ มีการอักเสบเล็กน้อย *Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL). โดยการใช้คลื่นแสง กระแทกให้นิ่วแตก หลังการทำผู้ป่วยอาจจะ ปวดท้อง และอัตราผลสำเร็จต่ำ Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL). laparoscopic cholecystectomy

7 ถุงน้ำดีถูกตัดออกไปแล้วมีผลอย่างไรต่อร่างกาย เนื่องจากถุงน้ำดีเป็นที่เก็บน้ำดีไว้ เมื่อต้องการใช้ ถุงน้ำดีก็จะบีบตัวไล่น้ำดีออกมา คนที่ถูกตัดถุงน้ำดีจะมี น้ำดีไหลออกมาตลอดทำให้ผู้ป่วยบางรายมีอาการ ท้องร่วง บางรายงานแนะนำต้องตรวจระดับ cholesterol การป้องกันการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี 1. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 2. งดเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. พักผ่อนให้เพียงพอ 5. ตรวจสุขภาพเป็นประจำ


ดาวน์โหลด ppt นิ่วในถุง น้ำดี งานสุขศึกษา โรงพยาบาลพะเยา. นิ่วในถุงน้ำดีเกิดได้อย่างไร ตับ liver เป็นอวัยวะสร้างน้ำดี ซึ่งจะส่งไปเก็บที่ถุง น้ำดี เมื่อต้องการไปย่อยไขมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google