งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือน ธันวาคม และ มกราคม ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและ ควบคุม Instrumentation and Control เดือน ธันวาคม และ มกราคม รศ. ดร. ไสว พงศ์สวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือน ธันวาคม และ มกราคม ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและ ควบคุม Instrumentation and Control เดือน ธันวาคม และ มกราคม รศ. ดร. ไสว พงศ์สวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เดือน ธันวาคม และ มกราคม ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและ ควบคุม Instrumentation and Control เดือน ธันวาคม และ มกราคม รศ. ดร. ไสว พงศ์สวัสดิ์

2 เมื่อวันพฤหัสที่ 8 มกราคม พ. ศ. 2558 รศ. ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ รศ. ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ผ. ศ. ดร. ธีรวัฒน์ เทพมณี ดร. อภินัย ฤกษ์รัตน์ ได้ให้ การต้อนรับคณาจารย์ฝ่ายการศึกษาที่กำกับดูแล หลักสูตรปริญญาตรี โทและเอกจากสถาบันวิทยาการ หุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งในการมาครั้งนี้ได้มีแลกเปลี่ยน แนวความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันสำหรับการ เรียนการสอนโดยเน้นเฉพาะที่หลักสูตร Robotic and Automation วันอังคารที่ 13 มกราคม พ. ศ. 2558 รศ. ดร. ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ. ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ร. ศ. ดร. อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และดร. อภินัย ฤกษ์รัตน์ ได้ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท MANGANOROBOT Engineering Automation Solutions จากประเทศ อิตาลีซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการออกแบบแขน หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับสายงานการผลิต

3 วันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2558 ผู้บริหารจากบริษัท ดานิลี่ จำกัด เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ที่สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ผู้บริหาร อาจารย์ - เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสปี ใหม่ 2558 ณ อาคารเรียนรวม ตึก 12 ชั้น วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ และวิศวกรจาก บริษัท พราน ทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมและทดลองการใช้งานตู้ Vending Machine ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนว ทางการพัฒนาตู้จากโครงงานนักศึกษาไปสู่การใช้งานจริง เพื่อการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

4 การต้อนรับคณาจารย์ฝ่ายการศึกษาที่กำกับ ดูแลหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอกจาก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ( FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 ต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท MANGANOROBOT Engineering Automation Solutions จากประเทศอิตาลี

6 วันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2558 ผู้บริหารจากบริษัท ดานิลี่ จำกัด เข้าพบและสวัสดีปี ใหม่ อาจารย์ที่สาขาวิชา

7 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ผู้บริหาร อาจารย์ - เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรใน โอกาสปีใหม่ 2558 ณ อาคารเรียนรวมตึก 12 ชั้น

8 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ และวิศวกรจาก บริษัท พราน ทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมและทดลองการใช้งานตู้ Vending Machine ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนว ทางการพัฒนาตู้จากโครงงานนักศึกษาไปสู่การใช้งานจริง เพื่อการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

9

10


ดาวน์โหลด ppt เดือน ธันวาคม และ มกราคม ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและ ควบคุม Instrumentation and Control เดือน ธันวาคม และ มกราคม รศ. ดร. ไสว พงศ์สวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google