งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม Instrumentation and Control เดือน ธันวาคม และ มกราคม รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม Instrumentation and Control เดือน ธันวาคม และ มกราคม รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม Instrumentation and Control เดือน ธันวาคม และ มกราคม
รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์

2 เมื่อวันพฤหัสที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558
รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ผ.ศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี ดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ฝ่ายการศึกษาที่กำกับดูแลหลักสูตรปริญญาตรี โทและเอกจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งในการมาครั้งนี้ได้มีแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันสำหรับการเรียนการสอนโดยเน้นเฉพาะที่หลักสูตร Robotic and Automation วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ร.ศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และดร.อภินัย ฤกษ์รัตน์ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท MANGANOROBOT Engineering Automation Solutions จากประเทศอิตาลีซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการออกแบบแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับสายงานการผลิต

3 วันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2558 ผู้บริหารจากบริษัท ดานิลี่ จำกัด เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ที่สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ผู้บริหาร อาจารย์-เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสปีใหม่ 2558 ณ อาคารเรียนรวม ตึก 12 ชั้น วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ และวิศวกรจาก บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมและทดลองการใช้งานตู้ Vending Machine ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางการพัฒนาตู้จากโครงงานนักศึกษาไปสู่การใช้งานจริงเพื่อการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

4 การต้อนรับคณาจารย์ฝ่ายการศึกษาที่กำกับดูแลหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอกจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ( FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 ต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท MANGANOROBOT Engineering Automation Solutions จากประเทศอิตาลี

6 วันพฤหัสที่ 15 มกราคม 2558 ผู้บริหารจากบริษัท ดานิลี่ จำกัด เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ที่สาขาวิชา

7 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ผู้บริหาร อาจารย์-เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสปีใหม่ 2558 ณ อาคารเรียนรวมตึก 12 ชั้น

8 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ และวิศวกรจาก บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมและทดลองการใช้งานตู้ Vending Machine ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางการพัฒนาตู้จากโครงงานนักศึกษาไปสู่การใช้งานจริงเพื่อการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

9

10 Thank you and Sawasdee


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม Instrumentation and Control เดือน ธันวาคม และ มกราคม รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google