งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำรายการอ้างอิง และ ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบ วิทยานิพนธ์ จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำรายการอ้างอิง และ ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบ วิทยานิพนธ์ จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำรายการอ้างอิง และ ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบ วิทยานิพนธ์ จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ chutatip@tu.ac.th แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง F 410, 407 ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2 เอกสาร ppt การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อใช้ในการทำรายการอ้างอิง ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ( MyCat ) Link ดาวน์โหลดเอกสาร ftp://203.131.208.125/

3 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ www.library.tu.ac.th

4 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูลออนไลน์ o One search o E-Theses o ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

5 การใช้โปรแกรม EndnoteX7

6 EndNote Training  Install program  Feature EndNote  Create Library  Database Searching  Export reference to EndNote  Writing a Paper With Microsoft Word  Insert Citations/ References to PowerPoint

7 ลักษณะการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA ( หนังสือ )

8 ลักษณะการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA ( บทความ )

9 ลักษณะการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA ( วิทยานิพนธ์ )


ดาวน์โหลด ppt การทำรายการอ้างอิง และ ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบ วิทยานิพนธ์ จุฑาทิพย์ โอสนานนท์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google