งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อ พื้นบ้าน. ความเชื่อพื้นบ้านเกิดจาก ความไม่รู้สาเหตุของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งอย่างแน่ชัด จึงต้อง พยายามหาสาเหตุอื่นมา อธิบาย เช่นอธิบาย ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อ พื้นบ้าน. ความเชื่อพื้นบ้านเกิดจาก ความไม่รู้สาเหตุของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งอย่างแน่ชัด จึงต้อง พยายามหาสาเหตุอื่นมา อธิบาย เช่นอธิบาย ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อ พื้นบ้าน

2 ความเชื่อพื้นบ้านเกิดจาก ความไม่รู้สาเหตุของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งอย่างแน่ชัด จึงต้อง พยายามหาสาเหตุอื่นมา อธิบาย เช่นอธิบาย ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ด้วยผลทาง ไสยศาสตร์ เพราะขาดความรู้ทาง วิทยาศาสตร์

3 ประเภทของ ความเชื่อ 1. ความเชื่องมงายไร้ เหตุผล 2. ความเชื่อที่มีเจตนาสั่ง สอนให้ประพฤติดีและ อยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข

4 ความเชื่อจำแนก ได้ 12 กลุ่ม 1. ความเชื่อเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 2. ความเชื่อเกี่ยวกับยา กลางบ้าน 3. ความเชื่อโชคลาง 4. ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์ ยาม นิมิต ความฝัน

5 5. ความเชื่อทางไสยศาสตร์ 6. ความเชื่อลักษณะของคน และสัตว์ 7. ความเชื่ออันเนื่องมาแต่ ศาสนา 8. ความเชื่อเกี่ยวกับการทำมา หากินและอาชีพ

6 9. ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี 10. ความเชื่อเรื่องเคล็ดและ การแก้เคล็ด 11. ความเชื่อเกี่ยวกับ นรก สวรรค์ ชาติ ภพ 12. ความเชื่อเกี่ยวกับ เลขดี เลขร้าย วันดี วันร้าย

7 ตัวอย่าง ความเชื่อ ห้ามเคาะปากหม้อด้วยจวัก / เกิดชาติปากแหว่ง ห้ามนั่งขวางบันได / จะคลอด ลูกไม่ออก ห้ามโพกหัวเข้าวัด / หัวจะล้าน ห้ามร้องเพลงในครัว / จะได้ สามีแก่

8 ห้ามขี่หมา / ฟ้าจะผ่า ห้ามชี้รุ้งกินน้ำ / นิ้วมือจะด้วน ห้ามข้ามหนังสือ / จะทำให้ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ห้ามกินกล้วยแฝด / จะได้ลูก แฝด


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อ พื้นบ้าน. ความเชื่อพื้นบ้านเกิดจาก ความไม่รู้สาเหตุของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งอย่างแน่ชัด จึงต้อง พยายามหาสาเหตุอื่นมา อธิบาย เช่นอธิบาย ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google