งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำ จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำ จังหวัดชุมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำ จังหวัดชุมพร

2 การปลูก การแปรรูป การตลาด 1. หลักสูตรกาแฟ

3 พื้นที่ / สภาพของจังหวัดชุมพร 1. เหมาะสมกับการปลูกกาแฟมากที่สุดใน ประเทศไทย “ พันธ์ไรบีสต้า ” 2. ในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ในด้านการปลูก กาแฟและการผลิตเป็นอย่างดี โดยเกษตรกรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ การพัฒนาด้านวิชาการ เหตุผลที่เลือกหลักสูตรนี้

4 มีโรงงานแปรรูปผลผลิตกาแฟใน ท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ การแปรรูป

5 1. กาแฟของชุมพรเป็นที่นิยมของ ผู้บริโภคไม่น้อยกว่ากาแฟจากที่อื่น 2. มีแนวโน้มการขยายตลาดได้มากขึ้น เพราะปัจจุบันคนทั่วไป นิยมบริโภคกาแฟมากขึ้น การตลาด

6 การปลูก การแปรรูป การตลาด 2. หลักสูตร กล้วย

7 1. กล้วยเป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัด ชุมพร มีปลูกทั่วไปปลูกง่าย นักเรียน ทำได้มีหลากหลายพันธ์ตามต้องการ ที่จะนำไปใช้ 2. บางฤดูกาลมีผลผลิตล้นตลาดเพราะ ตรงกับฤดูกาลของผลไม้อื่นๆ เช่น เงาะ ทุเรียนลองกองฯ ทำให้ผลกล้วยสดจำหน่ายได้น้อย เหตุผลที่เลือกหลักสูตรนี้

8 การแปรรูป 1. มีความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ แล้ว 2. มีสถาบันทางวิชาการที่สนับสนุนได้ ในเรื่องต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์และ วิชาการอื่นๆ 3. ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้ เก็บได้นาน ขนส่งสะดวก

9 การตลาด 1. มีตลาดกว้างทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัด 2. ราคาไม่แพง ลงทุนไม่สูง เกินไป


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำ จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google