งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Next to. HomeNext to ไอร์แลนด์ ( ภาษาไอริช Éire) ชื่ออย่างเป็น ทางการของประเทศนี้คือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ( อังกฤษ : Republic of Ireland)( ภาษาไอริช โพบลัคท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Next to. HomeNext to ไอร์แลนด์ ( ภาษาไอริช Éire) ชื่ออย่างเป็น ทางการของประเทศนี้คือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ( อังกฤษ : Republic of Ireland)( ภาษาไอริช โพบลัคท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Next to

2

3 HomeNext to ไอร์แลนด์ ( ภาษาไอริช Éire) ชื่ออย่างเป็น ทางการของประเทศนี้คือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ( อังกฤษ : Republic of Ireland)( ภาษาไอริช โพบลัคท์ นา เฮย์เรอันน์ - Poblacht na hÉireann) มีประชากร 4 ล้านกว่าคน ไอร์แลนด์เหนือ เป็นส่วนหนึ่งของสหราช อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรือ ที่เรียกสั้นๆ ว่า " สหราชอาณาจักร " นั่นเอง ) ไอร์แลนด์เป็นอีก ประเทศหนึ่งที่ใช้เงินยูโร เมืองหลวงชื่อ ดับลิน พื้นที่ทั้งหมด 70,273 ตร. กม.

4 Back Next to ญี่ปุ่น มีเนื้อที่กว่า 377,835 ตาราง กิโลเมตร เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือ เกาะฮนชู ฮอกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลำดับซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็น ภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิภูเขาที่สูง ที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากร ของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลกคือประมาณ 128 ล้านคน เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือ กรุงโตเกียว ซึ่ง ถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไป ด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ ที่สุดในโลกภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษา ราชการ ใช้เงินสกุลเยน.

5 เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือติด กับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทาง เหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็น อันดับ สองของโลกปัจจุบันแคนาดาใช้ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเมืองหลวง ชื่อ ออตตาวา ( โตรอนโต เป็นเมืองใหญ่ที่สุด ) เนื้อที่ 9,984,670 ตร. กม. ประชากร 32.6 ล้านคนใช้ภาษา อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็น ภาษาราชการสกุลเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ($ CAD) Back Next to

6 เม็กซิโก ( อังกฤษ : Mexico) หรือชื่อทางการคือ สหรัฐเม็กซิโกเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมี พรมแดนจรดสหรัฐอเมริกาทางเหนือและจรดเบ ลีซและกัวเตมาลาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เม็กซิโกเป็นประเทศที่อยู่ทางเหนือสุดและ ตะวันตกสุดของภูมิภาคลาตินอเมริกาและเป็น ประเทศที่มีผู้ใช้ภาษาสเปนมากที่สุดในโลก เมือง หลวง เม็กซิโกซิตี้, เนื้อที่ 1,972,550 ตร. กม., ประชากร 108.7 ล้านคน, ใช้ภาษา สเปน, สกุลเงิน เปโซ (MXN) Back Next to

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt Next to. HomeNext to ไอร์แลนด์ ( ภาษาไอริช Éire) ชื่ออย่างเป็น ทางการของประเทศนี้คือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ( อังกฤษ : Republic of Ireland)( ภาษาไอริช โพบลัคท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google