งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AIR SUSPENSION SYSTEM. AIR SUSPENSION SYSTEM Main Leve ling valv e Water trap Air compressor Press ure regul ator valve Level ing valve Ch eck val ve.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AIR SUSPENSION SYSTEM. AIR SUSPENSION SYSTEM Main Leve ling valv e Water trap Air compressor Press ure regul ator valve Level ing valve Ch eck val ve."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AIR SUSPENSION SYSTEM

2 AIR SUSPENSION SYSTEM Main Leve ling valv e Water trap Air compressor Press ure regul ator valve Level ing valve Ch eck val ve Rear surge tank Level ing valve Suspen sion reserve tank Front surge tank

3 AIR SUSPENSION SYSTEM Main slide สปริงถุงลม (AIR SPRING) หรือ ถุงลม (AIR BAGS) ระบบกันสะเทือนหรือระบบรองรับน้ำหนักด้วย สปริงลม (AIR BAGS) ติดตั้งแทนที่แหนบหรือสปริง ชุดประกอบของสปริงลมแต่ละชุดเป็นถุงที่ยืดหยุ่นได้ บรรจุอยู่ในห้องลมทำด้วยโลหะถุงบรรจุลมอัด ซึ่งทำ หน้าที่รับน้ำหนักของรถ เมื่อล้อประทะกับสิ่งกีดขวาง หรือหลุ่มบ่อบนถนน อากาศจะถูกอัดตัวมากยิ่งขึ้น และรับเอาอาการสั่นสะเทือนจากถนนไว้ ข้อดี 1. ความสูงของรถได้ระดับคงที่ 2. ความนิ่มนวลในการขับขี่สูง แม้จะมีน้ำหนัก บรรทุกอย่างไรก็ตาม ข้อเสีย : โครงสร้างของระบบช่วงล่างยุ่งยาก

4 AIR SUSPENSION SYSTEM AIR SPRING Main slide Stopper Protector Clamp Pisto n cap Plate Guard ring Diaphragm Orifice plate Pisto n Front

5 AIR SUSPENSION SYSTEM AIR SPRING Main slide Rear Protector Clamp Pisto n cap Plate Guard ring Diaphragm Orifice plate Pisto n

6 AIR SUSPENSION SYSTEM Main slide วาล์วปรับระดับหรือปรับความสูง (LEVELING VALVE) วาล์วปรับระดับหรือปรับความสูงเป็น อุปกรณ์ที่ควบคุมให้ความสูงของรถคงที่ ไม่ว่า น้ำหนักบรรทุกจะมากหรือน้อยเพียงใด มันเป็น วาล์วเปิดลมโดยอัตโนมัติให้ลมที่มีแรงดันจาก ปั๊มลมเข้าไปยังถุงลม เพื่อปรับระดับความสูง และจะปิดเมื่อระดับความสูงได้ที่ วาล์วปรับระดับ หรือปรับความสูง (LEVELING VALVE) นี้จะไม่มีผลเมื่อรถวิ่ง ผ่านถนนที่ขรุขระ

7 AIR SUSPENSION SYSTEM Main slide From air tank Exhaust To air spring

8 AIR SUSPENSION SYSTEM Main slide From air tank Valve seal To air spring Check valve seat spring Rocker body Diaphragm assembly

9 AIR SUSPENSION SYSTEM Main slide Discharge valve Exhaust From air spring

10 SPECIAL SUSPENSION Main slide Leveling valve Frame Air suspension Linkage Exhaust Axle Inlet Exhaust Air suspension

11 SPECIAL SUSPENSION Main slide Leveling valve Frame Linkage Exhaust Axle Inlet Exhaust Air suspension

12 SPECIAL SUSPENSION Main slide Leveling valve Frame Linkage Exhaust Axle Inlet Exhaust Air suspension

13 AIR SUSPENSION SYSTEM Main slide ระบบรองรับน้ำหนักแบบสปริงลมหรือ ถุงลม ประกอบด้วย ถุงลม 2 ตัว ติดตั้งไว้ ที่คานหน้าในตำแหน่งเดียวกับที่ติดตั้ง แหนบแผ่น, เรเดียซ ร็อด (RADIUS ROD) 3 ตัว ซึ่ง 2 ตัวติดตั้งที่ด้านล่างของ คานหน้า และ 1 ตัวติดตั้งที่ด้านบนใน ตำแหน่งกลางคานหน้า นอกจากนี้ยังมี แลท - เออะแร็ล ร็อด (LAT-ERAL ROD), เหล็กกันโคลง (STABILIZER), โช้กอับ (SHOCK ABSORBER) 2 ตัวพร้อมวาล์ว ปรับระดับหรือปรับความสูง (LEVELING VALVE)

14 AIR SUSPENSION SYSTEM Main slide คุณสมบัติของสปริงลม ( ถุงลม ) ก็ เหมือนกันกับสปริงขดคือไม่สามารถรับ แรงดันทางด้านข้างหรือรับปฏิกิริยาจาก แรงขับได้ ดังนั้น เรเดียซ ร็อด (RADIUS ROD) และ แลท - เออะแร็ล ร็อด (LAT- ERAL ROD), ได้ถูกนำมาติดตั้ง ที่ปลาย ของร็อด แต่ละตัวจะมีบุ๊ชยางและปลอกไน ล่อน เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน และแรง ดันที่ จะส่งไปยังโครงรถ

15 Main slide AIR SUSPENSION SYSTEM

16 Main slide AIR SUSPENSION SYSTEM

17 Main slide AIR SUSPENSION SYSTEM


ดาวน์โหลด ppt AIR SUSPENSION SYSTEM. AIR SUSPENSION SYSTEM Main Leve ling valv e Water trap Air compressor Press ure regul ator valve Level ing valve Ch eck val ve.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google