งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย

2 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญกรมอนามัย
การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก การลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

3 สถิติข้อมูลร้องเรียนมลพิษ แยกตามประเภทมลพิษ ปี 2550

4 กราฟข้อมูลร้องเรียนมลพิษ แยกตามประเภทมลพิษ ปี 2550

5 สถิติร้อยละประเภทมลพิษที่มีการร้องเรียนปี 2550
1. เสียงดัง/เสียงรบกวน 39 % 2. กลิ่นเหม็น % 3. ฝุ่นละอองเขม่าควัน % 4. น้ำเสีย % 5. กากของเสีย % 6. อื่นๆ %

6 ผลกระทบต่อ คน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
ก๊าซพิษ ฝุ่น สารกัมมันตภาพ เสียง แสง การสั่นสะเทือน ขยะมีพิษ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล สารเคมี บ้าน + คน สุขภาพ กาย จิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

7 EIA + HIA กิจการขนาดใหญ่
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กิจการขนาดใหญ่ แสง เสียง กลิ่น ฝุ่น ความสั่นสะเทือนสารกัมตภาพรังสี อาชีวอนามัย EIA + HIA ก๊าซพิษ น้ำเสีย ขยะมีพิษ สุขภาพ กาย จิต สังคม เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ

8 แสง เสียง กลิ่น ฝุ่น ความสั่นสะเทือนสารกัมมันตภาพรังสี
พรบ. การสาธารณสุข แสง เสียง กลิ่น ฝุ่น ความสั่นสะเทือนสารกัมมันตภาพรังสี กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 133 ประเภท พรบ.สธ + HIA ก๊าซพิษ น้ำเสีย ขยะมีพิษ สุขภาพ กาย จิต สังคม เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ

9 ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google