งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม โดย น.ส. สาคร ดารักษ์ ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุร ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1

2 การบริหารจิต วิธีการฝึกคือ ให้กำหนดรู้ลมหายใจ ลมหายใจ เข้า-ออก ยาวหรือสั้น ให้กำหนดรู้ ทำได้ทุกเวลา เพราะมีลมหายใจด้วยกันทุกคน ฝึกฝนทำอย่างนี้บ่อย ๆ นานเข้ามีความชำนาญแล้วจะเป็นจิตบริสุทธิ์ สะอาดผ่องใส มีความตั้งมั่นไม่คลอนแคลน เกิดความพร้อม คือพร้อมที่จะทำงานได้ ตลอดเวลา ทางศาสนา เรียกว่า 1.ปริสุทธะ คือ จิตบริสุทธิ์ 2.สมาหิตะ คือ จิตตั้งมั่น 3.กัมมนียะ คือ จิตมีความพร้อม ประโยชน์ของการบริหารจิต ทำให้เกิดความรับผิดชอบขึ้น มีสติ สมาธิ ปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริง ทันต่อเปตุการณ์ ทันต่อโลก เกิดคุณธรรมประจำ ใจ เช่น บ้านเมืองต้องการให้ประหยัดเพราะน้ำมันแพงก็ต้องช่วยกันประหยัดทุกรูปแบบ จะมีสติระลึกได้อยู่เสมอ

3 การบริหารจิตแบบง่าย บริหารจิต เพื่อสุขภาพใจ
ท่ามกลางสังคมที่สับสนวุ่นวาย จิตใจของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข แต่น่าเสียดายที่เวลาส่วนใหญ่ใจของเราถูกดึงออกนอกตัวอยู่เสมอ อาจหาเวลามาทำแบบฝึกหัดทางจิตได้น้อย หรือบางทีไม่ได้เลย พอเจอมรสุมชีวิต บ้างถึงกับฆ่าตัวตายหรือสติแตกไปเลย

4 ข้อห้ามและอคติทางเพศ: จากศาสนาสู่แนวคิดจิตเวชศาสตร์
ในส่วนลัทธิสารัตถนิยมทางเพศ (Sexual Essentialism) นั้น อย่างน้อยประกอบไปด้วย ๕ แนวทางในเชิงมโนคติวิทยา ซึ่งมีความเกี่ยวโยงเรื่องความคิดทางเพศ และมีชัดเจนอย่างมาก นั้นก็คือ ๑) เรื่องเพศเป็นเรื่องทางลบ ๒) ความผิดพลาดเนื่องมาจากมาตรฐานที่วางไว้ผิดๆ ๓) ลำดับขั้นของคุณค่าของการกระทำทางเพศ ๔) ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของภัยทางเพศ และ ๕) การขาดแนวความคิดที่ความหลากหลาย และความเห็นอกเห็นใจต่อความแตกต่างทางเพศ

5 รักๆ ใคร่ๆ ในโลกไซเบอร์
สังคมที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและ "high technology" เอื้อประโยชน์ เพราะให้ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการติดต่อ แต่ทว่าก็เสมือนดาบสองคมเช่นกัน เพราะแทนที่จะใช้ในการทำงาน ติดต่อสื่อสารให้เกิดประโยชน์ กลับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการใช้แบบไร้สาระ เช่น หาคู่บ้าง คุยแบบไร้ประโยชน์ หรือใช้ประกอบกามกิจก็มีไม่น้อย @ เทคโนโลยีใหม่ๆ...กับความเสี่ยง ในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ มีหลายรายการโทรทัศน์นำเสนอเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีช่วยให้เกิดความสุขทางเพศ จนมีคนฉกฉวยผลประโยชน์จากภาพหรือพฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้น ไปหลอกลวงและชักจูงให้มีการใช้หรือรับบริการทางเพศตามมา และมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆ เช่นผู้ปกครอง ตัวอย่างวิธีการของการใช้เทคโนโลยีให้ เรื่องรักเรื่องใคร่เกิดความเสี่ยง

6 สุภาษิต จิตต รกเขถ เมธาวี ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต

7 ส่งงาน คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุร ไชยเจริญ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google