งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม โดย น. ส. สาคร ดารักษ์ ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุร ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม โดย น. ส. สาคร ดารักษ์ ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุร ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม โดย น. ส. สาคร ดารักษ์ ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุร ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1

2 การบริหารจิต วิธีการฝึกคือ ให้กำหนดรู้ลมหายใจ ลมหายใจ เข้า - ออก ยาวหรือสั้น ให้กำหนดรู้ ทำได้ทุกเวลา เพราะมีลม หายใจด้วยกันทุกคน ฝึกฝนทำอย่างนี้บ่อย ๆ นานเข้ามีความชำนาญแล้วจะ เป็นจิตบริสุทธิ์ สะอาดผ่องใส มีความตั้งมั่นไม่คลอน แคลน เกิดความพร้อม คือพร้อมที่จะทำงานได้ ตลอดเวลา ทางศาสนา เรียกว่า 1. ปริสุทธะ คือ จิตบริสุทธิ์ 2. สมาหิตะ คือ จิตตั้งมั่น 3. กัมมนียะ คือ จิตมีความพร้อม ประโยชน์ของการบริหารจิต ทำให้เกิดความ รับผิดชอบขึ้น มีสติ สมาธิ ปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริง ทันต่อเปตุการณ์ ทันต่อโลก เกิดคุณธรรมประจำ ใจ เช่น บ้านเมืองต้องการให้ประหยัดเพราะน้ำมันแพงก็ ต้องช่วยกันประหยัดทุกรูปแบบ จะมีสติระลึกได้อยู่เสมอ

3 การบริหารจิตแบบง่าย บริหารจิต เพื่อสุขภาพใจ ท่ามกลางสังคมที่สับสนวุ่นวาย จิตใจของเราจึง เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถต่อสู้กับสิ่ง ต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข แต่น่าเสียดายที่เวลา ส่วนใหญ่ใจของเราถูกดึงออกนอกตัวอยู่เสมอ อาจหาเวลามาทำแบบฝึกหัดทางจิตได้น้อย หรือบางทีไม่ได้เลย พอเจอมรสุมชีวิต บ้าง ถึงกับฆ่าตัวตายหรือสติแตกไปเลย

4 ข้อห้ามและอคติทางเพศ : จาก ศาสนาสู่แนวคิดจิตเวชศาสตร์ +++++ ในส่วนลัทธิสารัตถนิยมทางเพศ (Sexual Essentialism) นั้น อย่างน้อยประกอบไปด้วย ๕ แนวทางในเชิงมโนคติ วิทยา ซึ่งมีความเกี่ยวโยงเรื่องความคิดทางเพศ และมีชัดเจนอย่างมาก นั้นก็คือ ๑ ) เรื่องเพศเป็นเรื่องทางลบ ๒ ) ความผิดพลาดเนื่องมาจากมาตรฐานที่วางไว้ผิดๆ ๓ ) ลำดับขั้นของคุณค่าของการกระทำทางเพศ ๔ ) ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของภัยทางเพศ และ ๕ ) การขาดแนวความคิดที่ความหลากหลาย และ ความเห็นอกเห็นใจต่อความแตกต่างทางเพศ +++++

5 รักๆ ใคร่ๆ ในโลกไซเบอร์ สังคมที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและ "high technology" เอื้อประโยชน์ เพราะให้ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการ ติดต่อ แต่ทว่าก็เสมือนดาบสองคมเช่นกัน เพราะแทนที่จะใช้ ในการทำงาน ติดต่อสื่อสารให้เกิดประโยชน์ กลับถูกใช้เป็น เครื่องมือในการใช้แบบไร้สาระ เช่น หาคู่บ้าง คุยแบบไร้ ประโยชน์ หรือใช้ประกอบกามกิจก็มีไม่น้อย @ เทคโนโลยีใหม่ๆ... กับความเสี่ยง ในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ มีหลายรายการโทรทัศน์นำเสนอเรื่องราวของการใช้ เทคโนโลยีช่วยให้เกิดความสุขทางเพศ จนมีคนฉกฉวย ผลประโยชน์จากภาพหรือพฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้น ไป หลอกลวงและชักจูงให้มีการใช้หรือรับบริการทางเพศตามมา และมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆ เช่นผู้ปกครอง ตัวอย่างวิธีการ ของการใช้เทคโนโลยีให้ เรื่องรักเรื่องใคร่เกิดความเสี่ยง

6 สุภาษิต จิตต รกเขถ เมธาวี ผู้มี ปัญญา พึงรักษาจิต

7 ส่งงาน คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุร ไชยเจริญ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจิต ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม โดย น. ส. สาคร ดารักษ์ ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ คุณครู ศราวุร ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google