งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ

3 ครูวิเชียร มีสม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้และเข้าใจการมีเพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัว

4 ครูวิเชียร มีสม 3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ - อารมณ์รุนแรง - อารมณ์อ่อนโยน - อารมณ์มีหลายอย่าง

5 4 ทำอย่างไรชีวิตจะดำเนินไป อย่างราบรื่น มีความสุข - คู่สมรสต้องเข้าใจเบื้องต้น - รู้จักการปรับตัวที่ดี - ขจัดความขัดแย้ง

6 5 มีความเข้าใจและ ความอดทน ควบคุมอารมณ์ ต่างๆได้ ต้องมีวุฒิทาง อารมณ์

7 ครูวิเชียร มีสม 6 เวลามีปัญหา กลุ้มใจ ผู้ชาย เลือกปรึกษาใคร บ่อยที่สุด เพื่อน คนรัก ครอบครัว ไม่บอกใคร แก้ปัญหาเอง เพื่อน คนรัก ครอบครัว ไม่บอกใคร แก้ปัญหาเอง 14.. 43.. 6.. 37..

8 ครูวิเชียร มีสม 7 ผู้ชายสังเกตุส่วน ไหนของ ผู้หญิงเป็นอย่าง แรก ผู้ชายสังเกตุส่วน ไหนของ ผู้หญิงเป็นอย่าง แรก ยิ้มของเธอ หน้าอก ขา ทรงผม รูปร่าง ยิ้มของเธอ หน้าอก ขา ทรงผม รูปร่าง 14.. 23.. 9.. 3.. 51..

9 ครูวิเชียร มีสม 8 ผู้ชายชอบให้ ผู้หญิงของเขา แต่งตัวสไตล์ไหน ที่สุด เสื้อยืด กางเกง ยีนส์ ชุดกระโปรงพริ้ว ยาว ชุดสาวออฟฟิศ แต่งอย่างทุก วันนี้ก็พอ เสื้อยืด กางเกง ยีนส์ ชุดกระโปรงพริ้ว ยาว ชุดสาวออฟฟิศ แต่งอย่างทุก วันนี้ก็พอ 14.. 13.. 7.. 66..

10 ครูวิเชียร มีสม 9 ถ้าไม่ได้ไปพักร้อนกับ คนรักผู้ชาย อยากจะไปเที่ยวกับ ใครมากที่สุด ถ้าไม่ได้ไปพักร้อนกับ คนรักผู้ชาย อยากจะไปเที่ยวกับ ใครมากที่สุด ครอบครัว กลุ่มเพื่อนสนิท แฟนคนอื่น ไปคนเดียว ครอบครัว กลุ่มเพื่อนสนิท แฟนคนอื่น ไปคนเดียว 34.. 51.. 6.. 9..

11 ครูวิเชียร มีสม 10 ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด ภาวะของครอบครัว ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในชีวิต

12 ครูวิเชียร มีสม 11 ความพร้อมก่อนการสมรส 1. ตัวบุคคล บคลิกภาพ ความสนใจ ความคิดเห็น สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์

13 ครูวิเชียร มีสม 12 1.1 รูปร่างหน้าตา 1.2 อุปนิสัย 1.3 วัยและวุฒิภาวะ 1.4 การศึกษา อาชีพ 1.5 สุขภาพกาย 1.6 ความรัก

14 ครูวิเชียร มีสม 13 2. ภูมิหลังครอบครัว 2.1 การอบรมเลี้ยงดู 2.2 ฐานะครอบครัว 2.3 ความสัมพันธ์ครอบครัว

15 ครูวิเชียร มีสม 14 การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส 1. ความเหมาะสมของคู่สมรส อายุ รายได้ การศึกษา ญาติและ เพื่อน 2. การเรียนรู้ครองคู่อย่างรู้ใจ 3. การวางแผนครอบครัว

16 ครูวิเชียร มีสม 15 4. การตรวจร่างกาย 5. การวางแผนการใช้จ่าย 6. การคิดไม่เปลี่ยนคู่ 7. การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 8. การเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์

17 ครูวิเชียร มีสม 16 การตรวจสุขภาพก่อนสมรส 1. เพื่อป้องกันโรคเกิดจากตนเอง 2. เพื่อป้องกันโรคมีผลต่อสุขภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 3. เพื่อเตรียมความพร้อม

18 ครูวิเชียร มีสม 17 การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด 1. การคุมกำเนิดชั่วคราว 2. การทำหมันชาย - หญิง

19 ครูวิเชียร มีสม 18 การคุมกำเนิดชั่วคราว 1. ยาเม็ดคุมกำเนิด 2. ยาฉีดคุมกำเนิด 3. ถุงยางอนามัย 4. ห่วงอนามัย 5. ยาฝังคุมกำเนิด

20 ครูวิเชียร มีสม 19 การคุมกำเนิดชั่วคราว 6. ยาเม็ดฟองฟู่ 7. ยาสเปรย์ฉีดคุมกำเนิด 8. การนับวัน

21 ครูวิเชียร มีสม 20 การทำหมัน

22 ครูวิเชียร มีสม 21 ใบงาน


ดาวน์โหลด ppt ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google