งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Child Study Why…….? 1 ทำให้เราได้ตระหนักถึง ความเป็นปัจเจกภาพของเด็ก แต่ละคนมากขึ้น 2. เปิดโอกาสให้เรามองเห็น ของขวัญที่เด็กนำมาจากโลก จิตวิญญาณ ( เด็กทุกคนนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Child Study Why…….? 1 ทำให้เราได้ตระหนักถึง ความเป็นปัจเจกภาพของเด็ก แต่ละคนมากขึ้น 2. เปิดโอกาสให้เรามองเห็น ของขวัญที่เด็กนำมาจากโลก จิตวิญญาณ ( เด็กทุกคนนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Child Study Why…….? 1 ทำให้เราได้ตระหนักถึง ความเป็นปัจเจกภาพของเด็ก แต่ละคนมากขึ้น 2. เปิดโอกาสให้เรามองเห็น ของขวัญที่เด็กนำมาจากโลก จิตวิญญาณ ( เด็กทุกคนนำ ข่าวสารล่าสุดลงมาจาก Soul 3. ช่วยลดความอคติในเด็ก แก่ผู้ดูแล Why…….? 1 ทำให้เราได้ตระหนักถึง ความเป็นปัจเจกภาพของเด็ก แต่ละคนมากขึ้น 2. เปิดโอกาสให้เรามองเห็น ของขวัญที่เด็กนำมาจากโลก จิตวิญญาณ ( เด็กทุกคนนำ ข่าวสารล่าสุดลงมาจาก Soul 3. ช่วยลดความอคติในเด็ก แก่ผู้ดูแล

2 ขั้นตอนการทำ Child Study บอกเหตุผลว่า ทำไมเราถึงเลือก เด็กคนนี้ เฝ้าสังเกตเด็กดู ลักษณะภายนอก การเล่น ความคิด การกระทำ อารมณ์ สังคม Lower senses เชื่อมโยงตนเอง ผ่านความรู้สึกสู่ จินตนาการของเรา Beginning to use imagination เพื่อที่เราจะได้ เข้าถึงเด็ก Biography ชีวประวัติ 2 สัปดาห์ในการเฝ้าสังเกต

3 ปล่อยให้หลับ 1 สัปดาห์ เราได้เรียนรู้อะไร ใหม่ๆจากเด็ก บ้าง ( หารือ ) เราได้ เปลี่ยนแปลง ตัวเองอย่างไร บ้างที่ไม่ใช่แค่ มุมมอง ! ขั้นตอนการทำ Child Study รวมเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ในการเฝ้า สังเกต / เด็ก 1 คน

4

5

6

7 สาเหตุของพฤติกรรมที่ท้าทาย เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ / สื่อ การใส่ใจดูแล เด็ก ความสัมพันธ์ แม่ลูก / พ่อ เปลี่ยน การคมนาคม จราจร โลก เปลี่ยนแปลงเร็ว


ดาวน์โหลด ppt Child Study Why…….? 1 ทำให้เราได้ตระหนักถึง ความเป็นปัจเจกภาพของเด็ก แต่ละคนมากขึ้น 2. เปิดโอกาสให้เรามองเห็น ของขวัญที่เด็กนำมาจากโลก จิตวิญญาณ ( เด็กทุกคนนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google