งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

22. ร้านวิไลวรรณ ลาบก้อย. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางวิไลวรรณ ปงคำเฟย 2. อายุ 40-50 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "22. ร้านวิไลวรรณ ลาบก้อย. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางวิไลวรรณ ปงคำเฟย 2. อายุ 40-50 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 22. ร้านวิไลวรรณ ลาบก้อย

2 ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางวิไลวรรณ ปงคำเฟย 2. อายุ 40-50 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อสถานประกอบการ ร้านวิไลวรรณ ลาบก้อย 2. ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคน เดียว 3. อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้นไป 4. ความสามารถในการรองรับลูกค้า 5-10 โต๊ะ 5. จำนวนพนักงาน 3 คน

4

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 6. รายได้ของสถานประกอบการ - 7. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ 1 งาน 8. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร วัสดุที่ใช้สร้าง ครึ่ง ปูนครึ่งไม้ 9. ประเภทของอาหารที่จะหน่าย 9.1 ประเภท อาหารพื้นเมือง ก้อย ลาบเหนียว อุ ต้ม เนื้อ 9.2 ราคา อาหารประเภทกับข้าว 50 บาท อื่นๆ ข้าวเหนียว กระติ๊บละ 10 บาท จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร จำนวน....3-10.. คน / ครั้ง

6

7 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 10. ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด อันดับที่ 1 ลาบเหนียว อันดับที่ 2 อุ / ต้มแซ่บ อันดับที่ 3 ก้อย 11. สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านโทรศัพท์ ร้านขายของชำ ร้าน จำหน่ายรถจักรยานยนต์ 12. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร พัดลม / ตู้เย็น / เครื่องเสียง 13. การตกแต่งภูมิสถาปัตย์ / สวนหย่อม - -

8 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 14. ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มาก ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม น้อย ( ขายได้ตลอดทั้งปี ) 15. ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า มีการให้ส่วนลด / แถม จัดเพราะดึงดูดใจลูกค้า 16. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร  ชาวไทยคนอีสาน  ชาวต่างประเทศ - 17. หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ( มี ) เทศบาลด่านซ้าย ด้านการโฆษณา

9 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถาน ประกอบการร้านอาหาร 18. การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร มีป้ายชื่อร้าน


ดาวน์โหลด ppt 22. ร้านวิไลวรรณ ลาบก้อย. ตอนที่ 1 ข้อมูล ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1. ชื่อผู้ประกอบการ นางวิไลวรรณ ปงคำเฟย 2. อายุ 40-50 ปี 3. สถานภาพ. สมรส 4. ระดับการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google