งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO PARKKRED HOSPITAL นวัตกรรมราว ผ่อนแรง. LOGO ที่มาและปัญหา supply จากการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน หน่วยจ่ายกลางมีสิ่งคุกคามทางด้านการยศาสตร์ ในระดับความเสี่ยงสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO PARKKRED HOSPITAL นวัตกรรมราว ผ่อนแรง. LOGO ที่มาและปัญหา supply จากการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน หน่วยจ่ายกลางมีสิ่งคุกคามทางด้านการยศาสตร์ ในระดับความเสี่ยงสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO PARKKRED HOSPITAL นวัตกรรมราว ผ่อนแรง

2 LOGO ที่มาและปัญหา supply จากการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน หน่วยจ่ายกลางมีสิ่งคุกคามทางด้านการยศาสตร์ ในระดับความเสี่ยงสูง

3 LOGO ที่มาและปัญหา จากการทำงานต้องออกแรงยกม้วนซองซีล จากการทำงานต้องออกแรงยกม้วนซองซีล ที่มีน้ำหนักมาก 2-4 กิโลกรัม เพื่อนำมาบรรจุก๊อส สำลี วัสดุการแพทย์ที่จะนำไปทำปราศจากเชื้อทุกวัน supply

4 LOGO ลดความเสี่ยง จากการบาดเจ็บ ในการทำงาน เป็นการแก้ปัญหา ด้านการยศาสตร์ เพื่อท่าทางการทำงาน ที่ถูกต้อง สะดวก ลดระยะเวลา ในการทำงาน วัตถุประสงค์ นวัตกรรมราวผ่อนแรง หน่วยจ่าย กลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด

5 LOGO concepts นวัตกรรมราวผ่อนแรง หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด การใช้เครื่องช่วยผ่อนแรง ที่ไม่ทำให้มาตรฐานการทำงานลดลง เป็นการช่วยดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกัน / ควบคุม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

6 LOGO concepts นวัตกรรมราวผ่อนแรง หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด นวัตกรรมราวผ่อนแรงประยุกต์มาจากที่แขวนกระดาษทิชชู่

7 LOGO ท่อนไม้กลม แผ่นเหล็กฉาก น๊อต อุปกรณ์ สกรู ราวผ่อน แรง

8 LOGO วิธีการทำ supply นำเอาม้วนซองซีลแต่ละขนาดมา แขวนไว้บนราวแขวน เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการ ทำงาน อีกทั้งป้องกันการชำรุดเสียหายของ ซองจากการตกหล่น

9 LOGO วิธีการทำ supply เมื่อต้องการใช้ ดึงออกจากม้วน ได้โดยง่ายและนำมาวัด กับแผ่นวัดขนาดซอง ตัดซอง ตามขนาดที่ต้องการ

10 LOGO วิธีการทำ supply เมื่อต้องการใช้ ดึงออกจากม้วน ได้โดยง่ายและนำมาวัด กับแผ่นวัดขนาดซอง ตัดซอง ตามขนาดที่ต้องการ

11 LOGO การประเมินผล บุคลากรไม่มีการบาดเจ็บในการทำงาน 1 ระดับความพึงพอใจภายหลังการใช้ = 90% 2 supply ใส่รูปเจ้าหน้าที่ SUPPLY ยิ้มแย้ม

12 LOGO การห่วงใยสุขภาพบุคลากรก่อให้เกิด ความสุขในการทำงาน ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ความพึง พอใจ คุณภาพ งาน

13 LOGO Thank you จากหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ดาวน์โหลด ppt LOGO PARKKRED HOSPITAL นวัตกรรมราว ผ่อนแรง. LOGO ที่มาและปัญหา supply จากการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน หน่วยจ่ายกลางมีสิ่งคุกคามทางด้านการยศาสตร์ ในระดับความเสี่ยงสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google