งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จัก “ ขยะมูลฝอย ” กันเถอะ. ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท 1. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อย สลาย เช่น เศษผัก เศษ อาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ เป็น ต้น 1. ขยะย่อยสลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จัก “ ขยะมูลฝอย ” กันเถอะ. ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท 1. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อย สลาย เช่น เศษผัก เศษ อาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ เป็น ต้น 1. ขยะย่อยสลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จัก “ ขยะมูลฝอย ” กันเถอะ

2 ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท 1. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อย สลาย เช่น เศษผัก เศษ อาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ เป็น ต้น 1. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อย สลาย เช่น เศษผัก เศษ อาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ เป็น ต้น ถังรองรับขยะ สี เขียว

3 มารู้จัก “ ขยะมูลฝอย ” กันเถอะ ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท 2. ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอย รีไซเคิล คือบรรจุ ภัณฑ์ หรือ วัสดุเหลือใช้นำ กลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง เครื่องดื่ม กล่อง UHT 2. ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอย รีไซเคิล คือบรรจุ ภัณฑ์ หรือ วัสดุเหลือใช้นำ กลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง เครื่องดื่ม กล่อง UHT ถังรองรับขยะ สี เหลือง

4 มารู้จัก “ ขยะมูลฝอย ” กันเถอะ ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท 3. ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอย ทั่วไป ย่อยสลาย ยาก ไม่คุ้มค่ากับการ นำมาใช้ใหม่ เช่น ห่อลูกอม ซอง บะหมี่ ถุงพลาสติกเปื้อน อาหาร 3. ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอย ทั่วไป ย่อยสลาย ยาก ไม่คุ้มค่ากับการ นำมาใช้ใหม่ เช่น ห่อลูกอม ซอง บะหมี่ ถุงพลาสติกเปื้อน อาหาร ถังรองรับขยะ สี น้ำเงิน

5 มารู้จัก “ ขยะมูลฝอย ” กันเถอะ ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท 4. ขยะอันตราย กระทบต่อ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม คน พืช สัตว์ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรส เซนต์ กระป๋องสารเคมี ฯลฯ 4. ขยะอันตราย กระทบต่อ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม คน พืช สัตว์ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรส เซนต์ กระป๋องสารเคมี ฯลฯ ถังรองรับขยะ สี ส้ม สีแดง

6 มารู้จัก “ ขยะ ” กันเถอะ การคัดแยก “ ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ” ในโรงเรียน กระดาษ แก้ว พลาสติก

7 มารู้จัก “ ขยะมูลฝอย ” กันเถอะ


ดาวน์โหลด ppt มารู้จัก “ ขยะมูลฝอย ” กันเถอะ. ขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท 1. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อย สลาย เช่น เศษผัก เศษ อาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ เป็น ต้น 1. ขยะย่อยสลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google