งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 สารอาหารที่จุลินทรีย์ผลิต แอลกอฮอล์ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 สารอาหารที่จุลินทรีย์ผลิต แอลกอฮอล์ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 สารอาหารที่จุลินทรีย์ผลิต แอลกอฮอล์ต้องการ

2 สารอาหารที่จุลินทรีย์ผลิตแอลกอฮอล์ต้องการ โดยทั่วไปประกอบไปด้วย - แหล่งคาร์บอน - แหล่งไนโตรเจน - แหล่งแร่ธาตุ - แหล่งวิตามิน - และอื่นๆ เช่น growth factor

3 แหล่งคาร์บอน (carbon source) คาร์บอนเป็นธาตุที่สำคัญในการสร้าง พลังงานและเซลล์กระบวนการผลิต แอลกอฮอล์โดยทั่วไปนิยมใช้ คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งคาร์บอน คาร์โบไฮเดรตที่มีมากและนิยมใช้ได้แก่ 1. น้ำตาล น้ำตาลที่ใช้ส่วนใหญ่มักใช้น้ำตาล โมเลกุลเดี่ยวและน้ำตาลโมเลกุลคู่ เช่น glucose fructose sucrose maltose

4 2. แป้ง แป้งที่ใช้อาจ เป็น แป้งข้าวโพด แป้งจากธัญพืช ชนิดต่างๆ แป้งมัน สำปะหลัง หรือ อาจใช้เมล็ดข้าว หรือธัญพืชอื่นที่บด เป็นชิ้นเล็กๆ การ ใช้วัตถุดิบจำพวก แป้งจำเป็นต้องมี การย่อยแป้งไป เป็นน้ำตาล

5 แหล่งไนโตรเจน (Nitrogen source) จุลินทรีย์ มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ ประมาณร้อยละ 8-10 ของน้ำหนักแห้งของ เซลล์ แหล่งของไนโตรเจนได้แก่ - แหล่งอนินทรีย์ไนโตรเจน - แหล่งอินทรีย์ไนโตรเจน

6 แหล่งแร่ธาตุ (Elements source) แร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการเจริญและการ หมักของยีสต์แบ่งเป็น 3 พวกได้แก่ 1. Macroelements ได้แก่ K, Mg, Ca, Zn, Fe, Mn, Cl 2. Microelements ได้แก่ Co, B, Cd, Cr, Cu, I, Mo, Mi, Va 3. Inhibitors ได้แก่ Ag, As, Bd, Hg, Li, Ni ถ้ามีในระดับความเข้มข้นสูงกว่า 10-100 mM จะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตและการหมัก ของยีสต์

7 แหล่งวิตามิน (Vitamin source) วิตามินเป็นตัวควบคุมเมตาบลิซึมของ ยีสต์ โดยจะควบคุมเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพราะวิตามินเป็น co-emzyme หรือ สารเริ่มต้น (precursor) ที่ทำให้เอนไซม์ ทำงานได้เต็มที่วิตามินที่ยีสต์ต้องการส่วน ใหญ่คือ ไบโอติน, แพนโธธีนิคแอซิค

8 แหล่งน้ำ (water source) โดยทั่วไปการเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงเชื้อ ในการผลิตแอลกอฮอล์จะนิยมใช้น้ำประปา หรือถ้าไม่มีน้ำประปาหรือมีไม่เพียงพอ ก็อาจ ใช้น้ำจากแหล่งอื่นแทนได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการควบคุมคุณภาพน้ำให้สม่ำเสมอ เนื่องจากการใช้น้ำที่มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ ด้วย

9 แหล่งออกซิเจน (oxygen source) ออกซิเจน เป็นธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อการเจริญของ จุลินทรีย์โดยเฉพาะพวกที่ต้องการอากาศ (aerobe) ปริมาณออกซิเจนใน อาหารจะเป็นตัวควบคุมอัตราการเจริญและการ ผลิตสารเมแทบไลท์การให้ ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์นิยมให้โดยการอัดอากาศ เข้าไปในอาหารเลี้ยงเชื้อ หรืออาจให้ในรูปแก๊สออกซิเจนบริสุทธิ์ก็ได้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 สารอาหารที่จุลินทรีย์ผลิต แอลกอฮอล์ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google