งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กำเนิด ขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วภูมิภาคของ พระองค์ ทรงทอดพระเนตรและทราบถึงปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กำเนิด ขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วภูมิภาคของ พระองค์ ทรงทอดพระเนตรและทราบถึงปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กำเนิด ขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วภูมิภาคของ พระองค์ ทรงทอดพระเนตรและทราบถึงปัญหา ต่างๆ ที่สร้างความเดือดร้อนทุกข์เข็ญให้กับ พสกนิกรโดยเฉพาะด้านการเกษตร การเลี้ยง สัตว์และอื่นๆ โครงการนี้จึงตั้งขึ้นบนพื้นที่ส่วน หนึ่งในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อที่จะได้ทดลองหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ให้ ถูกต้องและตรงจุดด้วยพระองค์เอง ทรงออก พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองในการดำเนินงาน ต่อมามีผู้ร่วมบริจาคและมีรายได้จากการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์บางส่วน

3

4

5

6

7 ห้องเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งเป็นอาหารสังเคราะห์ ประกอบด้วยธาตุอาหาร สำคัญที่พืชจำเป็นต้องใช้ในปริมาณมาก เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม และสารอาหาร อื่นๆ เช่น วิตามิน น้ำตาล น้ำมะพร้าว กล้วยบดหรือ วุ้น เพื่อช่วยให้พืชตั้งอยู่ได้ ห้องถ่ายเนื้อเยื่อเป็นห้องสำหรับการนำชิ้นส่วน ของพืชมาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่เตรียมไว้ใน สภาพปลอดเชื้อ เครื่องมือที่สำคัญในห้องนี้ คือ ตู้ สำหรับเลี้ยงหรือถ่ายเนื้อเยื่อเป็นตู้ที่มีอาการถ่ายเท ผ่านแผ่นกรองที่สามารถกรองจุลินทรีย์ได้ ตลอดเวลาทำให้อากาศภายในตู้บริสุทธิ์ปราศจาก การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ช่วยให้ทำงาน สะดวกและรวดเร็ว

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กำเนิด ขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วภูมิภาคของ พระองค์ ทรงทอดพระเนตรและทราบถึงปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google