งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is AR ? แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็น จริง (Reality) และความเสมือนจริง (Virtual) เข้า ด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is AR ? แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็น จริง (Reality) และความเสมือนจริง (Virtual) เข้า ด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What is AR ? แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็น จริง (Reality) และความเสมือนจริง (Virtual) เข้า ด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น Webcam, Computer, Cloud Computing หรือ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะ แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บน บน Monitor บน Projector หรือบนอุปกรณ์ แสดงผลอื่นๆ

2 แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ชมได้ทันที อาจมีลักษณะทั้งที่เป็น - ภาพนิ่งสามมิติ - ภาพเคลื่อนไหว หรือ - อาจจะเป็นสื่อที่มี เสียงประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ ออกมาแบบใด What is AR ?

3 Image Processing + Motion detect + Recognize Technique หัวใจของ AR คือ

4 What is AR ? http://www.youtube.com/watch?v=29 OSzQbxpcQ http://www.youtube.com/watch?v=h2OfQd YrHRs&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=Bmo gH4tp0Vw&feature=player_embedded http:// www.youtube.com/watch?v=At2ABQBU LwI&feature=player_embedded#at=20 http://www.youtube.com/watch?v=P9KPJlA5 yds&feature=player_embedded#at=33 http://www.youtube.com/watch?v=oHkUOp YNhoM&feature=player_embedded#at=52 3D Book World Lens E-Commerce BMW after service Business CardMedical AR

5 AR for SCG

6 3. Furniture appear 2. Place in front of webcam 1. Print AR code AR for SCG

7

8 Conclusions ข้อดี 1. เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ลูกค้านำสินค้าไปวางในพื้นที่ ที่ต้องการจริงๆ ได้ 2. ช่วยลดเวลาเดินทาง 3. สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ที่ ต้องการ ข้อเสีย 1. ภาพสินค้าไม่สมจริงเท่าที่ควร 2. การประมวลผลภาพ AR ใช้เวลามาก 3. มุมของสินค้าที่แสดงผลและขนาดยังไม่สมจริง

9 Conclusions ข้อเสนอแนะ 1. ระบบควรจะปรับปรุงกราฟิคของสินค้าให้สมจริง 2. ระบบควรจะตรวจจับและอ่านข้อมูลขอภาพ AR ให้ รวดเร็ว 3. ระบบควรแสดงมุมของภาพสินค้าให้สมจริง 4. พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมระบบที่ศูนย์ SCG Experience สำหรับให้ลูกค้านำรูปสถานที่ที่ ต้องการเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกสินค้าในศูนย์ฯ ( ใน ระบบ ) ไปจำลองด้วยกัน พร้อมกับมีผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะ


ดาวน์โหลด ppt What is AR ? แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็น จริง (Reality) และความเสมือนจริง (Virtual) เข้า ด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google