งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What is AR ? แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What is AR ? แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What is AR ? แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Reality) และความเสมือนจริง (Virtual) เข้าด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น Webcam, Computer, Cloud Computing หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บน บน Monitor บน Projector หรือบนอุปกรณ์ แสดงผลอื่นๆ แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Reality) และความเสมือนจริง (Virtual) เข้าด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น Webcam, Computer, Cloud Computing หรืออุปกรณ์ อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บน บน Monitor บน Projector หรือบนอุปกรณ์ แสดงผลอื่นๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ชมได้ทันที อาจมีลักษณะทั้งที่เป็น - ภาพนิ่งสามมิติ - ภาพเคลื่อนไหว หรือ - อาจจะเป็นสื่อที่มี เสียงประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด

2 - อาจจะเป็นสื่อที่มี เสียงประกอบ
What is AR ? แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ชมได้ทันที อาจมีลักษณะทั้งที่เป็น - ภาพนิ่งสามมิติ - ภาพเคลื่อนไหว หรือ - อาจจะเป็นสื่อที่มี เสียงประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Reality) และความเสมือนจริง (Virtual) เข้าด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น Webcam, Computer, Cloud Computing หรืออุปกรณ์ อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บน บน Monitor บน Projector หรือบนอุปกรณ์ แสดงผลอื่นๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ชมได้ทันที อาจมีลักษณะทั้งที่เป็น - ภาพนิ่งสามมิติ - ภาพเคลื่อนไหว หรือ - อาจจะเป็นสื่อที่มี เสียงประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด

3 หัวใจของ AR คือ Image Processing + Motion detect Recognize Technique
What is AR ? หัวใจของ AR คือ Image Processing + Motion detect Recognize Technique หัวใจของมันคือ “ Image Processing : วิเคราะห์ code ที่เราสร้างขึ้น + Motion detect : ระบบในการตรวจจับการเคลื่อนไหว + Recognize Technic : เทคนิคในการจดจำ พื้นฐานหลักของ AR ที่ยอดเยี่ยม หรือเป็น Perfect Solution นั้นจำเป็นที่ต้องรวบรวมหลักการของ Motion Detection, Beat Detection และ Voice Recognize and Image Processing นอก จากการจับการเคลื่อนไหวผ่าน Motion Detect แล้ว การตอบสนองบางอย่างของระบบผ่านสื่อนั้น ต้องมีการจับ Voice ของผู้ใช้บริการและประมวลผลด้วยหลักการ Beat Detection เพื่อเกิดจังหวะการสร้างทางเลือกให้แก่ระบบ เช่น เสียงในการสั่งให้ตัว Interactive Media ทำอะไรต่อไป การสั่งการด้วยเสียงจัดว่าเป็น AR เช่นกัน และในส่วนของ Image Processing นั้น เป็นส่วนเสริมจากงานวิจัยของต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนย่อยของ AR เพราะเน้นไปที่การทำงานทางเลือกของ AI (Artificial Intelligent) หรือปัญญาประดิษฐ์ ในการสื่ออารมณ์กับผู้ใช้บริการผ่านสีและรูปภาพ ไปจนถึงเม็ดสีของใบหน้าและอารมณ์ เช่น ตรวจสอบว่าสีไหนอยู่ในหมวดสีแดง

4 What is AR ? 3D Book World Lens E-Commerce BMW after service
BMW after service Business Card Medical AR

5 http://www.scgexperience.co.th/th/ar/ AR for SCG
ตัวอย่าง web ของ SCG AR Technology

6 2. Place in front of webcam
AR for SCG 1. Print AR code แสดงขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคร่าวๆ 2. Place in front of webcam 3. Furniture appear

7 AR for SCG DEMO แสดงตัวอย่างการใช้งาน

8 เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ลูกค้านำสินค้าไปวางในพื้นที่ที่ต้องการจริงๆ ได้
Conclusions ข้อดี เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ลูกค้านำสินค้าไปวางในพื้นที่ที่ต้องการจริงๆ ได้ ช่วยลดเวลาเดินทาง สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ที่ต้องการ ข้อเสีย ภาพสินค้าไม่สมจริงเท่าที่ควร การประมวลผลภาพ AR ใช้เวลามาก มุมของสินค้าที่แสดงผลและขนาดยังไม่สมจริง

9 ระบบควรจะปรับปรุงกราฟิคของสินค้าให้สมจริง
Conclusions ข้อเสนอแนะ ระบบควรจะปรับปรุงกราฟิคของสินค้าให้สมจริง ระบบควรจะตรวจจับและอ่านข้อมูลขอภาพ AR ให้รวดเร็ว ระบบควรแสดงมุมของภาพสินค้าให้สมจริง พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมระบบที่ศูนย์ SCG Experience สำหรับให้ลูกค้านำรูปสถานที่ที่ต้องการเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกสินค้าในศูนย์ฯ (ในระบบ) ไปจำลองด้วยกัน พร้อมกับมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะ


ดาวน์โหลด ppt What is AR ? แนวคิดหลักของเทคนิค AR นั้นคือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google