งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
โคลงสุภาพ จัดทำโดย อรพิณ สุขใจ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

2 แผนผังโคลงสองสุภาพ เช่นให้เห็นเลบง แบบนา ตัวอย่างโคลงสองสุภาพ
ตัวอย่างโคลงสองสุภาพ โคลงสองเป็นอย่างนี้ แสดงแก่กุลบุตรชี้ เช่นให้เห็นเลบง แบบนา

3 แผนผังโคลงสามสุภาพ วรรคหนึ่งพึงเติมแล้ เล่ห์นี้จงยล เยี่ยงเทอญ
ตัวอย่างโคลงสามสุภาพ โคลงสามแปลกโคลงสอง ตามทำนองที่แท้ วรรคหนึ่งพึงเติมแล้ เล่ห์นี้จงยล เยี่ยงเทอญ

4 แผนผังโคลงสี่สุภาพ แทนพยางค์ที่เป็นคำเอก แทนพยางค์ที่ใช้เป็นคำสร้อย
แทนพยางค์ที่เป็นคำเอก แทนพยางค์ที่ใช้เป็นคำสร้อย แทนพยางค์ที่เป็นคำโท

5 โคลงสี่สุภาพ โคลงสี่สุภาพ ประกอบด้วยพยางค์ทั้งหมด ๓๐ พยางค์ นอกนั้นเป็นคำสร้อย มีข้อบังคับคำเอก คำโท ( คำเอก ๗ แห่ง คำโท ๔ แห่ง )

6 โคลงสี่สุภาพ โคลงสี่สุภาพ มีข้อบังคับคำเอก คำโท ( คำเอก ๗ แห่ง คำโท ๔ แห่ง ) ในข้อบังคับคำเอก สามารถใช้คำตายแทนได้

7 โคลงสี่สุภาพ โคลงสี่สุภาพ ๑ บทมี ๔ บาท สัมผัสในของโคลงนิยมใช้สัมผัสสระและสัมผัสอักษร สัมผัสสระ เช่น เสียง-เพียง พันธุ์-วัลย์ สัมผัสอักษร เช่น ยาม-ยาก หอม-แห่ง กลิ่น-กล่าว

8 ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ
เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า สองเขือพี่หลับใหล ลืมตื่น ฤาพี่ สองพี่คิดเองอ้า อย่าได้ถามเผือ ( ลิลิตพระลอ )


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google