งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โคลงสุภาพ จัดทำโดย อรพิณ สุขใจ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โคลงสุภาพ จัดทำโดย อรพิณ สุขใจ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โคลงสุภาพ จัดทำโดย อรพิณ สุขใจ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

3 แผนผังโคลงสองสุภาพ ตัวอย่างโคลง สองสุภาพ โคลงสองเป็นอย่างนี้ แสดงแก่กุลบุตรชี้ เช่นให้เห็นเลบง แบบนา

4 แผนผังโคลงสามสุภาพ ตัวอย่างโคลง สามสุภาพ โคลงสามแปลกโคลงสอง ตามทำนองที่แท้ วรรคหนึ่งพึงเติมแล้ เล่ห์นี้ จงยล เยี่ยงเทอญ

5 แผนผังโคลงสี่สุภาพ แทนพยางค์ที่เป็นคำ เอก แทนพยางค์ที่เป็น คำโท แทนพยางค์ที่ใช้ เป็นคำสร้อย

6 โคลงสี่สุภาพ โคลงสี่สุภาพ ประกอบด้วยพยางค์ทั้งหมด ๓๐ พยางค์ นอกนั้นเป็นคำสร้อย มีข้อบังคับคำเอก คำโท ( คำเอก ๗ แห่ง คำโท ๔ แห่ง )

7 โคลงสี่สุภาพ ในข้อบังคับคำเอก สามารถใช้คำตายแทนได้ โคลงสี่สุภาพ มีข้อบังคับคำเอก คำโท ( คำ เอก ๗ แห่ง คำโท ๔ แห่ง )

8 โคลงสี่สุภาพ โคลงสี่สุภาพ ๑ บทมี ๔ บาท สัมผัสในของโคลงนิยม ใช้สัมผัสสระและสัมผัสอักษร สัมผัสสระ เช่น เสียง - เพียง พันธุ์ - วัลย์ สัมผัสอักษร เช่น ยาม - ยาก หอม - แห่ง กลิ่น - กล่าว

9 ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใด พี่ เอย เสียงย่อมยอยศใครทั่วหล้า สองเขือพี่หลับใหลลืมตื่น ฤาพี่ สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ ถามเผือ ( ลิลิต พระลอ )


ดาวน์โหลด ppt โคลงสุภาพ จัดทำโดย อรพิณ สุขใจ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google