งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปฐมวัย การพัฒนาเด็กใน ศตวรรษที่ 21 วิภา ตัณฑุลพงษ์ สพป. กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปฐมวัย การพัฒนาเด็กใน ศตวรรษที่ 21 วิภา ตัณฑุลพงษ์ สพป. กทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปฐมวัย การพัฒนาเด็กใน ศตวรรษที่ 21 วิภา ตัณฑุลพงษ์ สพป. กทม.

2 คุณภาพประเทศ คุณภาพพลเมือง คุณภาพของ ชุมชน คุณภาพเยาวชน คุณภาพผู้เรียน

3 การศึกษาที่ดีที่สุด ในโลก

4 ระดับการศึกษา ก่อนประถมศึกษา: Italy การศึกษาพื้นฐาน: Germany อุดมศึกษา: America การศึกษาผู้ใหญ่: Sweden

5 จุดเน้น นิวซีแลนด์ : การอ่าน เนเธอร์แลนด์ : ภาษาต่างประเทศ ญี่ปุ่น :วิทยาศาสตร์ อเมริกา : ศิลปะ

6 จุดเน้นของประเทศไทยมี ไหม ที่เป็นหนึ่งในโลก?

7 คำตอบคือ… มี อะไรล่ะ?

8 เวลาเรียน - ญี่ปุ่น 240 วัน -เยอรมนี 210 วัน -ไทย 200 วัน -อเมริกา 180 วัน

9 หลายประเทศ จำนวนวันที่เรียนมากกว่า ประเทศไทย แต่เวลาเรียนในแต่ละวันน้อย กว่า คำถามก็คือ… เวลาเรียนที่มากขึ้นทำให้นักเรียนของเรา เก่งขึ้น ได้คะแนนสอบมากขึ้น ใช่หรือไม่? ถ้าใช่ ทำไมประเทศอื่นๆซึ่งใช้เวลาเรียน น้อยกว่าเราจึงมีผลคะแนน และถูก จัดลำดับคุณภาพสูงกว่าประเทศไทย?

10 What leaders say about Education? Why Focus in Education?

11 US Government No Child left behind

12 UK Government Every Child is Matter

13 Finland Government We can not loose anyone

14 Russian Government Children are the Wealth of the Country

15 What is your School’s Statement about “ Children and Education? ”

16 โลกในศตวรรษที่ 21

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 21 st Century Learning

28

29 21 st Century Learners

30

31 ขณะนี้การพัฒนาโลกอยู่ในยุค ศตวรรษที่ 21 (21 st Century) ซึ่งนักการศึกษาได้ร่วมกันกำหนด สมรรถนะ (Competencies) และ ทักษะ (Skills) ที่สำคัญ จำเป็นสำหรับคนในศตวรรษนี้

32

33 If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow. - John Dewey -

34

35

36 Framework for 21st Century Learning The Partnership for 21st Century Skills has developed a vision for student success in the new global economy วิชาแกนหลักและเรื่องสำคัญใน ศตวรรษที่ 21

37

38

39

40

41

42

43

44 โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ หลักสูตรและวิธี เรียนต้องปรับให้ ทัน

45

46 Learning: The Treasure Within การศึกษาคือขุมทรัพย์ภายใน จตุสดมภ์การศึกษา (Four Pillars of Education) กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับ ศตวรรษที่ 21

47 Four Pillars of Education

48

49 Learning to know: การเรียน เพื่อรู้ หมายถึง การเรียน เพื่อเตรียม เครื่องมือ สำหรับ การศึกษา ตลอดชีวิต

50

51 Learning to do: การเรียน เพื่อใช้ ความรู้ใน การทำงาน ซึ่งเป็นผล ของการ เรียนรู้ที่เน้น การปฏิบัติ

52

53 Learning to leave together: การเรียน เพื่อใช้ ความรู้ ความสามา รถทาง สังคม

54

55 Learning to be: การเรียน เพื่อพัฒนา คนให้เป็น มนุษย์ที่ สมบูรณ์

56 อนาคตประเทศไทย อยู่ในมือเรา !

57 So..Go for it!


ดาวน์โหลด ppt ครูปฐมวัย การพัฒนาเด็กใน ศตวรรษที่ 21 วิภา ตัณฑุลพงษ์ สพป. กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google