งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุงเทพมหานค ร เมืองแห่ง สุขภาพดี โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 12 กันยายน 2555 “Healthy Bangkok”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุงเทพมหานค ร เมืองแห่ง สุขภาพดี โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 12 กันยายน 2555 “Healthy Bangkok”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรุงเทพมหานค ร เมืองแห่ง สุขภาพดี โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 12 กันยายน 2555 “Healthy Bangkok”

2 สุขภาพว่าด้วยเรื่องโรคสุขภาพว่าด้วยสุขภาวะ สุขภาพ = สุขภาวะ

3 กรุงเทพมหานคร... เมือง ศิวิไล ?

4 ความเสี่ยงภัยบนวิถี ชีวิตคนเมือง

5

6 สถิติ... ติดอันดับ เมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 31 ใน โลก ( จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ www.citypopulation.de ที่จัดอันดับ " เมืองมหานคร " อันหมายถึงเมืองที่มีจำนวนประชากรพักอาศัยมากกว่า 10 ล้านคนขึ้นไป อันดับ 1 เมือง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนตึกสูง 1,157 ตึก อันดับ 2 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 631 ตึก อันดับ 3 เมืองดูไบ ) จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมาก ที่สุดในประเทศไทย ถึง 5,674,843 คน คิดเป็นร้อยละ 8.86 ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 64,076,033 คน ติดอันดับ 7 ค่าครองชีพแพงใน เอเชีย

7 อันดับ 7 เมืองตึกระฟ้าของ เอเชีย

8 สองด้านของเหรียญ

9 เมืองยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ครองแชมป์ 3 สมัยซ้อน... นิตยสารท่องเที่ยว ทราเวล + เลเชอร์ ประจำปี 2012

10 อันดับ 3 เมืองขวัญใจ นักท่องเที่ยว เว็บไซต์ ซีเอ็นเอ็นโก ( www.cnngo.com)

11 ติดอันดับ 4 เมืองรถติดระดับ โลก

12 ติด “ อันดับ 10 ของโลก ” และ “ อันดับ 1 ในอาเซียน ” ในฐานะเมืองใหญ่ที่มีความ เปราะบางต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศโลก

13 8 เรื่องสำคัญ Healthy Quebec

14 การสร้าง “ วิสัยทัศน์ร่วม ” (Shared VISION) มุมมองที่กว้าง อย่างเป็นองค์รวม ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ต้ องการ

15 “ วิธีทำงานใหม่ ” กระบวนการพัฒนา “Participatory Healthy Public Policy” (PHPP) การระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเข้าร่วม ขับเคลื่อน (Social Mobilization & Movement)

16 บทบาท กทม. ต่อการขับเคลื่อน “Healthy Bangkok” เป็นเจ้าภาพ “ เอื้ออำนวย กระบวนการมีส่วนร่วม ” ให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วม “ เป็น เจ้าของ ” ทำเองในส่วนที่จำเป็นและควรทำ ปฏิรูประบบและกลไกการทำงาน (de-bureaucratization & integration)

17 เป้าหมายปลายทาง คือ “Healthy Bangkok” สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt กรุงเทพมหานค ร เมืองแห่ง สุขภาพดี โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 12 กันยายน 2555 “Healthy Bangkok”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google