งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

METABOLIC RELATED OBESITY Seminar Gr.3. BCS โรคอ้วน ภาวะโรคอ้วน คือ ภาวะที่ร่างกายมี การสะสมไขมัน ส่วนเกินมากเกินไป ในสุนัขที่จัดว่าเป็น โรคอ้วนต้องมีคะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "METABOLIC RELATED OBESITY Seminar Gr.3. BCS โรคอ้วน ภาวะโรคอ้วน คือ ภาวะที่ร่างกายมี การสะสมไขมัน ส่วนเกินมากเกินไป ในสุนัขที่จัดว่าเป็น โรคอ้วนต้องมีคะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 METABOLIC RELATED OBESITY Seminar Gr.3

2 BCS

3 โรคอ้วน ภาวะโรคอ้วน คือ ภาวะที่ร่างกายมี การสะสมไขมัน ส่วนเกินมากเกินไป ในสุนัขที่จัดว่าเป็น โรคอ้วนต้องมีคะแนน รูปร่าง หรือ เรียกว่า Body condition score อยู่ที่ระดับ 5 ใน 5 การบ่งชี้ว่าสัตว์มีปัญหาโรคอ้วน

4 สาเหตุของโรคอ้วน primary cause metabolism at Liver secondary cause Adrenal gland, Thyroid gland, endocrine pancreas, Lipemia

5 กรณีศึกษา Male Bangkreaw intact 8 years old, 49 Kg Previous history: On dermatology treatment of thyroid supplement but was off it for a year On insulin 2 year ago for a month; insulin shock so discontinue insulin supplement Chief Complaint: Non weight bearing both hind limb. No neuro deficit on examination PU/PD Polyphagia Physical examination: Depress and responsiveness panting, lung sound crackle alopecia potted belly BCS= 5/5

6 Xray examination Increase density at perihilar area VHS 12.5 (normal : 8.5-10.5) Enlarged liver Calculi at renal pelvis (right) Ultrasound examination Heterogenous parenchyma with diffuse white steak throughout the liver : possibly marked fatty liver. Gall sludge without shadow and bile duct dilation. Increase calcified appearance at right renal pelvis ; possibly renal calculi. Enlarged heterogenous parenchyma of both prostate gland without vacuole ระวังโดนถามว่า Polyphagia เพราะอะไร ????กรณีศึกษา

7 ผลตรวจการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ neutrophilia lymphopenia eosinopenia X 10 6 /cumm 13.46.0-17.0

8 ผลตรวจการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ thrombocytosis hyperProteinemia hypertriglyceridemia Hypercholesterolemia hyperalbuminemia hyperproteinemia 540x10 3 / gm%

9 Sp.Gr. 1.015 1.020- 1.045 ผลตรวจการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ >20/HPF 0-5/HPF (concentrate urine)

10 ผลการทดสอบการทำงานของต่อมหมวกไต ผลการตรวจระดับ serum thyroid ผลตรวจการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ hypercortisolism hypothyroidism

11 Neurohormonal Regulation

12 Obese Death Overview ซ้ำเ ติม -PU/PD -Alopecia -Cystitis -Urinary stone -Hyperlipemia -Hepatic enlargement -Potted belly -Panting -Cardiac enlargement -Visceral fat -Non-weight bearing

13 ผลจากภาวะ Hypercortisolism ร่วมกับ Hypothyroidism ที่ซ้ำเติมภาวะ obesity

14 alopec ia Hepatic Enlargement Discussion : ผลของ hypothyroidism และ hypercorticolism ต่อ กระบวนการ metabolism

15 Discussion : ผลของ hypercortisolism ต่อภาวะ โรคอ้วน และ hepatic enlargement Liver Subcutaneous Visceral fat Subcutaneous Visceral fat Glycerol FFA Glucose Glycogen Hepatic enlargement พลังงาน TG VLDL Insulin resistance LPL ทำงาน FFA Glycerol Cortisol สลายโปรตีนใน กล้ามเนื้อ Alanine Central Obesity Fatty liver TG

16 Thyroid hormone ยับยั้งการทำงานของ Lipoprotein lipase Chylomicron, VLDL Hypertriglyceridem ia Lipemia Thyroxine hormone (T 3 ) LDL receptor จับกับ HDL ไม่ได้ LDL, HDL Hypercholesterolem ia Obesity Metabolism Fatty Liver Discussion : ผลของ hypothyroidism และ hypercorticosolism ต่อ ภาวะโรคอ้วน และ hepatic enlargement

17 Calcium Cortisol Thyroid h. Discussion : ผลของ hypothyroidism และ hypercortisolism ต่อภาวะ biliary sludge biliary sludge

18 Discussion : ผลของ hypercortisolism ต่อภาวะ Panting Respiratory Failure

19 Discussion : ผลจาก hypercortisolism และ hypothyroidism ต่อภาวะ Cardiac Enlargement Norm al HR RAA system Reabsorb Na +,H 2 o Cardiac muscle ß –Adrenergic recepter Na + -K + ATPase Ca 2+ channel hypothyroidism Metabolic rate Heart failure

20 Discussion : ผลจาก hypercortisolism ต่อภาวะ Non-Weight Bearing

21 ปี 2012 ก่อนเริ่มแสดง อาการ ปี 2013 หลังแสดง อาการ Discussion : ผลจาก hypercortisolism ต่อภาวะ Potted Belly

22 อาการอื่นๆ ที่เกิดจากภาวะ Hypercortisolism

23 Sp.Gr.1.015 1.020- 1.045 ผลตรวจการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ Reminding (concentrate urine)

24 Discussion : ผลจาก hypothyroidism และ hypercortisolism ต่อภาวะ Cystitis และ PU/PD Transitional epithelium cell Suppress function of ADH

25 Discussion : ผลของ hypercortisolism Urinary Stone

26 Cause of Urinary stone Cortisol Discussion : ผลของ hypercortisolism Urinary Stone

27 Alopecia Non-weight bearing osteoporosis Bone resobtion Final Overview

28 สรุป กรณีศึกษา ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบ ต่อมไร้ท่อ อาจเกิดขึ้นได้จากตัวของต่อมหมวก ไต และต่อมไทรอยด์เอง หรืออาจ เกิดจากความผิดปกติของ ต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่มีส่วนในการ กระตุ้นหรือ ยับยั้งการทำงานของอวัยวะที่มี หน้าที่ในการผลิต ฮอร์โมน

29 Obese Death Overview ซ้ำเ ติม -PU/PD -Alopecia -Cystitis -Urinary stone -Hyperlipemia -Hepatic enlargement -Potted belly -Panting -Cardiac enlargement -Visceral fat -Non-weight bearing

30 Thank you for your attention Any Question?


ดาวน์โหลด ppt METABOLIC RELATED OBESITY Seminar Gr.3. BCS โรคอ้วน ภาวะโรคอ้วน คือ ภาวะที่ร่างกายมี การสะสมไขมัน ส่วนเกินมากเกินไป ในสุนัขที่จัดว่าเป็น โรคอ้วนต้องมีคะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google