งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pasture and Forage Crops Glossary

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pasture and Forage Crops Glossary"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pasture and Forage Crops Glossary

2 Forage (พืชอาหารสัตว์) หมายถึง พืชใดๆ ที่สัตว์กินเป็นอาหาร

3

4 Pasture (ทุ่งหญ้าเลี้ยวสัตว์) หมายถึงพื้นที่ที่มีอาหารสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหญ้าหรือถั่วอาหารสัตว์

5

6 Stolon (ไหล) หมายถึง ลำต้นของหญ้าที่เจริญไปทางด้านข้างขนานไปบนพื้นดิน พร้อมกับรากสามัญ

7

8 Adventitious Roots (รากสามัญ) รากสามัญจะเจริญออกมาจากส่วนหัว ของพืช (ซึ่งเป็นลำต้นแบบพิเศษชนิดหนึ่ง)หรืออาจจะเจริญออกมาจากกิ่ง

9 Rhizome (เหง้าหรือแหง่ง) หมายถึงลำต้นของหญ้าที่เจริญไปทางด้านข้างอยู่ใต้พื้นดินพร้อมกับรากสามัญ

10

11 Stoloniferous หมายถึง พืชที่มีไหลแผ่ขยายไปบนพื้นดิน

12

13 Rhizomatous หมายถึง พืชที่มีไหลแผ่ขยายไปใต้พื้นดิน

14

15 Leaf blade (ตัวใบหรือแผ่นใบ หรือ Lamina) หมายถึง ส่วนแผ่นใบ มีรูปร่างคล้ายหอกยาวเรียว ปลายแหลม

16

17 Leaf sheath (กาบใบ) หมายถึง ส่วนกาบที่ห่อหุ้มลำต้นอยู่ติดกับลำต้นที่ส่วนของข้อ

18 Growing Point/Meristem
(จุดกำเหนิดหรือจุดเจริญของพืช) หมายถึง บริเวณเนื้อเยื่อที่มีการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว

19

20 Apical meristem หมายถึง เนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ส่วนปลายหรือยอด

21

22 Intercalary meristem เนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ระหว่างกาบใบและตัวใบ หรือที่ข้อ (Node)

23

24 Inflorescence (ช่อดอก) หมายถึงกลุ่มของดอกที่อยู่บนแกน (Axis หรือ Rachis)

25

26 Ruminant (สัตว์เคี้ยวเอื้อง) หมายถึง สัตว์ที่มีการสำรอกอาหารที่กินเข้าไปแล้วกลับขึ้นมาเคี้ยวอีก

27 Rumination (การเคี้ยวเอื้อง) หมายถึง การที่สัตว์ขยอกอาหารที่กลืนเข้าไปแล้วออกมาคี้ยวใหม่

28

29 Rumen (กระเพาะผ้าขี้ริ้ว) หมายถึง ชื่อของกระเพาะชนิดหนึ่งของสัตว์กระเพาะรวม สัตว์กระเพาะรวมมี 4 กระเพาะคือ 1. Rumen 2.Reticulum 3.Omasum 4.Abomasum


ดาวน์โหลด ppt Pasture and Forage Crops Glossary

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google