งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pasture and Forage Crops Glossary. Forage ( พืชอาหารสัตว์ ) หมายถึง พืชใดๆ ที่สัตว์กินเป็น อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pasture and Forage Crops Glossary. Forage ( พืชอาหารสัตว์ ) หมายถึง พืชใดๆ ที่สัตว์กินเป็น อาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pasture and Forage Crops Glossary

2 Forage ( พืชอาหารสัตว์ ) หมายถึง พืชใดๆ ที่สัตว์กินเป็น อาหาร

3

4 Pasture ( ทุ่งหญ้าเลี้ยวสัตว์ ) หมายถึงพื้นที่ที่มีอาหาร สัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหญ้าหรือถั่วอาหารสัตว์

5

6 Stolon ( ไหล ) หมายถึง ลำต้นของหญ้าที่เจริญไป ทางด้านข้างขนานไปบนพื้นดิน พร้อมกับราก สามัญ

7

8 Adventitious Roots ( รากสามัญ ) รากสามัญจะเจริญออกมาจากส่วน หัว ของพืช ( ซึ่งเป็นลำต้นแบบพิเศษชนิดหนึ่ง ) หรืออาจจะเจริญออกมาจากกิ่ง

9 Rhizome ( เหง้าหรือแหง่ง ) หมายถึงลำต้นของหญ้าที่ เจริญไปทางด้านข้างอยู่ใต้พื้นดินพร้อมกับราก สามัญ

10

11 Stoloniferous หมายถึง พืชที่มีไหลแผ่ขยายไปบนพื้นดิน

12

13 Rhizomatous หมายถึง พืชที่มีไหลแผ่ขยายไปใต้พื้นดิน

14

15 Leaf blade ( ตัวใบหรือแผ่นใบ หรือ Lamina) หมายถึง ส่วนแผ่นใบ มีรูปร่างคล้ายหอกยาวเรียว ปลายแหลม

16

17 Leaf sheath ( กาบใบ ) หมายถึง ส่วนกาบที่ห่อหุ้มลำต้นอยู่ติด กับลำต้นที่ส่วนของข้อ

18 Growing Point/Meristem ( จุดกำเหนิดหรือจุดเจริญของพืช ) หมายถึง บริเวณเนื้อเยื่อที่มีการแบ่งเซลล์อย่าง รวดเร็ว

19

20 Apical meristem หมายถึง เนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ส่วนปลายหรือ ยอด

21

22 Intercalary meristem เนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ระหว่างกาบใบและตัวใบ หรือ ที่ข้อ (Node)

23

24 Inflorescence ( ช่อดอก ) หมายถึงกลุ่มของดอกที่อยู่บน แกน (Axis หรือ Rachis)

25

26 Ruminant ( สัตว์เคี้ยวเอื้อง ) หมายถึง สัตว์ที่มีการ สำรอกอาหารที่กินเข้าไปแล้วกลับขึ้นมา เคี้ยวอีก

27 Rumination ( การเคี้ยวเอื้อง ) หมายถึง การที่สัตว์ขยอก อาหารที่กลืนเข้าไปแล้วออกมาคี้ยวใหม่

28

29 Rumen ( กระเพาะผ้าขี้ริ้ว ) หมายถึง ชื่อของ กระเพาะชนิดหนึ่งของสัตว์กระเพาะรวม สัตว์กระเพาะรวมมี 4 กระเพาะคือ 1. Rumen 2.Reticulum 3.Omasum 4.Abomasum


ดาวน์โหลด ppt Pasture and Forage Crops Glossary. Forage ( พืชอาหารสัตว์ ) หมายถึง พืชใดๆ ที่สัตว์กินเป็น อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google