งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังคำ พลัง วรรณกรรม. งานสร้างสรรค์ด้วยภาษา งานสร้างสรรค์ด้วยภาษา ย่อมต้องการพลังคำที่จะนำไปสู่ พลังวรรณกรรมทั้งสิ้น ย่อมต้องการพลังคำที่จะนำไปสู่ พลังวรรณกรรมทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังคำ พลัง วรรณกรรม. งานสร้างสรรค์ด้วยภาษา งานสร้างสรรค์ด้วยภาษา ย่อมต้องการพลังคำที่จะนำไปสู่ พลังวรรณกรรมทั้งสิ้น ย่อมต้องการพลังคำที่จะนำไปสู่ พลังวรรณกรรมทั้งสิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังคำ พลัง วรรณกรรม

2 งานสร้างสรรค์ด้วยภาษา งานสร้างสรรค์ด้วยภาษา ย่อมต้องการพลังคำที่จะนำไปสู่ พลังวรรณกรรมทั้งสิ้น ย่อมต้องการพลังคำที่จะนำไปสู่ พลังวรรณกรรมทั้งสิ้น

3 พลังคำมีหน้าที่อย่างไร พลังคำมีหน้าที่อย่างไร เพื่อให้จินตนาการไป ไกลกว่า เพื่อให้จินตนาการไป ไกลกว่า สิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้ยิน สิ่ง ที่ได้กลิ่น สิ่งที่ได้รส สิ่งที่ได้ สัมผัส

4 คำจำกัดความของ พลังคำ พลัง วรรณกรรม คำจำกัดความของ พลังคำ พลัง วรรณกรรม จากคำสู่ความ จากคำสู่ความ จากความ สู่ความหมาย จากความ สู่ความหมาย จากความหมาย สู่ความรู้สึก จากความหมาย สู่ความรู้สึก จากความรู้สึก สู่ความงดงาม จากความรู้สึก สู่ความงดงาม จากความงดงาม จากความงดงาม สู่สำนึกความเป็นมนุษย์ สู่สำนึกความเป็นมนุษย์

5 ภาษาไม่ต้องใช้จินตนาการ ไม่มีการใช้พลังคำ ภาษาไม่ต้องใช้จินตนาการ ไม่มีการใช้พลังคำ น่าเสียดาย ใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่ น่าเสียดาย ใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่ ภาษาจินตนาการ ภาษาจินตนาการ อนิจจาน่าเสียดาย ฉันทำชีวิตหายไป ครึ่งหนึ่ง อนิจจาน่าเสียดาย ฉันทำชีวิตหายไป ครึ่งหนึ่ง ส่วนที่สูญมันลึกซึ้ง มีน้ำผึ้งบุหงาลดา มาลย์ ส่วนที่สูญมันลึกซึ้ง มีน้ำผึ้งบุหงาลดา มาลย์ ครึ่งหนึ่งหลงเหลือในอกนี้ สั่นชีวีเสียสะเทือน สะท้าน ครึ่งหนึ่งหลงเหลือในอกนี้ สั่นชีวีเสียสะเทือน สะท้าน ซ้ำโซ่ตรวนพันธนาการ ปานกะทาส ประหลาดใจ ซ้ำโซ่ตรวนพันธนาการ ปานกะทาส ประหลาดใจ อังคาร กัลยาณพงศ์ อังคาร กัลยาณพงศ์

6 ภาษาไม่ต้องใช้จินตนาการ ไม่มีการใช้ พลังคำ ภาษาไม่ต้องใช้จินตนาการ ไม่มีการใช้ พลังคำ คนหนุ่มสาวควรทำหน้าที่เพื่อสังคม คนหนุ่มสาวควรทำหน้าที่เพื่อสังคม ภาษาจินตนาการ ภาษาจินตนาการ เราคือคนหนุ่มสาวของวันนี้ มีภาระหน้าที่ที่ ผ่าเผย เราคือคนหนุ่มสาวของวันนี้ มีภาระหน้าที่ที่ ผ่าเผย หนทางเราก้าวหน้ากว่าใครเคย ต้องเริ่มต้น และลงเอยด้วยตนเอง หนทางเราก้าวหน้ากว่าใครเคย ต้องเริ่มต้น และลงเอยด้วยตนเอง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

7 ควรอ่านงานของใครบ้างเพื่อเพิ่มทักษะการ เข้าถึงจินตนาการของพลังคำ ควรอ่านงานของใครบ้างเพื่อเพิ่มทักษะการ เข้าถึงจินตนาการของพลังคำ หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช แม่อนงค์ นามปากาของ มาลัย ชูพินิจ แม่อนงค์ นามปากาของ มาลัย ชูพินิจ ดอกไม้สด ดอกไม้สด วินิตา ดิถียนต์ วินิตา ดิถียนต์ กฤษณา อโศกสิน กฤษณา อโศกสิน ไพลิน รุ้งรัตน์ ไพลิน รุ้งรัตน์ ปิยะพร ศักดิ์เกษม ปิยะพร ศักดิ์เกษม

8


ดาวน์โหลด ppt พลังคำ พลัง วรรณกรรม. งานสร้างสรรค์ด้วยภาษา งานสร้างสรรค์ด้วยภาษา ย่อมต้องการพลังคำที่จะนำไปสู่ พลังวรรณกรรมทั้งสิ้น ย่อมต้องการพลังคำที่จะนำไปสู่ พลังวรรณกรรมทั้งสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google