งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Water Soluble Vitamins. Vitamin B complex Vitamin C ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็น coenzyme ละลายน้ำได้ดี ขับออกทางปัสสาวะได้ง่าย พบภาวะพิษได้น้อย Water soluble.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Water Soluble Vitamins. Vitamin B complex Vitamin C ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็น coenzyme ละลายน้ำได้ดี ขับออกทางปัสสาวะได้ง่าย พบภาวะพิษได้น้อย Water soluble."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Water Soluble Vitamins

2 Vitamin B complex Vitamin C ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็น coenzyme ละลายน้ำได้ดี ขับออกทางปัสสาวะได้ง่าย พบภาวะพิษได้น้อย Water soluble vitamins

3

4 vitamin B1 ประกอบด้วย pyrimidine และ thiazole ring ต่อกัน ด้วย methylene bridge Thiamine

5 thiamine pyrophosphate (TPP) (active form) thiamine thiamine diphosphotransferasebrain and liver

6 cofactor for : 1. pyruvate dehydrogenase 2.  -ketoglutarate dehydrogenase 3.transketolase : pentose phosphate pathway deficiency in thiamine intake severely reduced capacity of cells to generate energy Thiamine

7 Aerobic glycolysis ในภาวะที่มี oxygen เพียงพอ pyruvate จะถูกส่งเข้ามาใน mitochondria และ ถูกเปลี่ยนเป็น acetyl CoA ด้วย pyruvate dehydrogenase (PDH) เพื่อเข้าสู่ Krebs cycle pyruvate acetyl CoA oxaloacetate citrate Krebs cycle NADH + H + NAD + * อาศัย coenzyme : thiamine (B1) lipoic acid CoA FAD (B2) NAD (B3) pyruvate dehydrogenase * Pyruvate Dehydrogenase Complexes

8 Krebs’cycle CITRATE  - Kg SUCC.CoA OAA ACETYL CoA  -ketoglutarate+NAD + +CoA succ CoA+NADH.H + +CO 2 α–ketoglutarate dehydrogenase complexes B 1

9 (CH 3 C COOH) PYRUVATE LACTATE GLUCOSE O KREBS’ CITRATE  -Kg SUCC.CoA OAA ACETYL CoA (CH 3 -CH.COOH) OH B 1 ถ้าขาด TPP จะทำให้ pyruvate เข้า Krebs’ cycle ไม่ได้ และจะ เปลี่ยนเป็น lactic acid แทน

10 The dietary requirement for thiamine : proportional to the caloric intake of the diet ranges from 1.0 - 1.5 mg/day for normal adults Thiamine แหล่งกำเนิด มีทั่วไปในอาหารจากพืชและสัตว์ (ข้าวซ้อมมือ, เนื้อหมู และถั่ว) การสีข้าว – ลดปริมาณ B1

11 1.dry beriberi (neuritic beriberi) 2.wet beriberi (cardiac beriberi) 3.infantile beriberi (acute beriberi) 4.cerebral beriberi ; Wernicke’s encephalopathy Korsakoff’s psychosis Thiamine deficiency สะสมในร่างกายน้อย ประมาณ 25-30 mg เพียงพอใช้ได้ 2-3 wks สาเหตุ : กินอาหารไม่ถูกสัดส่วน, ได้รับ antithiamine factors, dialysis ทำให้เกิดโรคเหน็บชา (beriberi)

12 1.Thiaminase : หอย, ปลาร้า,กุ้ง bacteria - Bacillus thiaminolyticus 2. Non-enzyme thermostable antithiamine factor ชา, กาแฟ, ใบเมี่ยง, หมาก พลู 3. Thiamine antagonist : synthetic substances pyrithiamine, amprolium, butylthiamine Antithiamine factors

13 neurological symptoms ได้รับ thiamine น้อยกว่าความต้องการเล็กน้อย เส้นประสาทอักเสบ (peripheral neuritis), ชาปลายมือ ปลายเท้า, deep tendon reflex Acetyl CoA  acetylcholine  ประสาทมีความไว  lack of energy  wrist drop, foot drop  กล้ามเนื้ออ่อนแรง (muscle weakness) Dry beriberi (neuritic beriberi)

14 Wet beriberi (cardiac beriberi) : heart failure, volume overload edema : ขาหนัก บวมที่ขาและหน้า energy , pyruvic acid คั่ง, lactic acidosis Infantile beriberi (acute beriberi): ทารก 2-3 months, low thiamine breast milk (แม่ขาด B 1 ) ร้องเสียงแหบ บวม ท้องอืด อาเจียน ชัก heart failure, death การรักษาโดยการฉีด B 1 อาการทางระบบไหลเวียนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน12 ชม. Beriberi

15 มักพบในผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง (alcoholism)  กินน้อย  ขาดสารอาหาร symptoms : ataxia : เดินเซ opthalmoplegia : กล้ามเนื้อตาไม่มีแรง, เห็นภาพซ้อน (diplopia) confusion : สับสน ซึมเศร้า Korsakoff’s psychosis  กรณีอาการรุนแรง Wernicke - Korsakoff syndrome รักษาโดยให้ B 1 ก่อนให้ glucose Wernicke’s encephalopathy

16 Biochemistry Workup Thiamine loading test : the best indicator of thiamine deficiency Measure transketolase activity preloading and postloading of 5 mg of thiamine An increase of >15% in enzyme activity = definitive marker of deficiency

17

18 vitamin B2 yellow or yellow-orange in color precursor for the coenzymes –flavin mononucleotide (FMN) –flavin adenine dinucleotide (FAD) Riboflavinenzyme (yellow enzyme/flavoproteins) FMN/FAD+apoenzyme Hydrogen transfer : dehydrogenase, oxidase

19 FMN / FAD synthesis riboflavin riboflavin kinase FAD pyrophosphorylase

20 1. Dehydrogenase : ส่ง Hydrogen ให้สารอื่นที่ไม่ใช่ oxygen Glutathione reductase NADPH 2 NADP + FAD FADH 2 oxidized glutathione L - amino acid oxidase substrate oxidized substrate FMN FMNH 2 H2O2H2O2 O2O2 2. Oxidase : ส่ง Hydrogen ให้กับ oxygen รวมกันได้ H 2 O 2 Flavoprotein functions reduced glutathione

21 ความผิดปกติที่ ตา ริมฝีปาก ลิ้น ตา : กลัวแสง (photophobia), น้ำตาไหล, ตาแดง (circumcorneal injection), ปวดแสบร้อน ริมฝีปาก : ริมฝีปากและมุมปากแตก (cheilosis), มุมปากแตก เรียกว่า ปากนกกระจอก (angular stomatitis) ลิ้น : ลิ้นมีการอักเสบ, ผิวลิ้นเลี่ยน (atrophy of papillae), ลิ้นสีแดงปนม่วง (magenta color tongue) Riboflavin deficiency

22 often seen in chronic alcoholics due to their poor dietary habits

23 The dietary requirement for riboflavin : –ranges from 1.2 - 1.7 mg/day for normal adults Riboflavinแหล่งกำเนิด วิตามินบีสอง มีมากในตับ หัวใจ ไข่ นม และผักใบเขียว แบคทีเรียในลำไส้สังเคราะห์ riboflavin ได้ แต่ไม่เพียงพอ

24 1.Erythrocyte glutathione reductase activity coefficient (EGRAC) (glutathione reductase : major flavoproteins in rbc) EGRAC =EGRA with added FAD EGRA without added FAD AC < 1.2 normal > 1.4 riboflavin def. 2. Riboflavin(B 2 ) in RBC, plasma, urine Riboflavin : lab test

25

26 Niacin nicotinic acid nicotinamide vitamin B3 :Source : พบมากใน เนื้อสัตว์, ตับ, ถั่ว ในข้าวโพด, ผิวเมล็ดข้าว  ไม่สามารถนำไปใช้ได้ 2

27 Biosynthesis of NAD + & NADP + ATP+glutamine+H 2 O ADP+glutamate NAD + synthase

28 เป็นส่วนประกอบของ coenzyme 2 ชนิด : NAD +, NADP + NAD + & NADP + : cofactors for numerous dehydrogenase & reductase Niacin functions CHO : Pentose phosphate pathway (PPP), Decarboxylation (pyruvate, α-ketoglutarate) Lactate dehydrogenase (LDH) Amino acid : Glutamate dehydrogenase Lipid : β-oxidation synthesis of FA, TG, steriod, cholesterol etc.

29 tryptophan 60 mg nicotinic acid 1 mg pyridoxine(B 6 )* riboflavinB 2 leucine xanthurenic acid** ** ระดับ urine xanthurenic acid ในคนที่ขาด B 6 จะ   tryptophan loading test (ทดสอบ B 6 deficiency) * การขาด B 6 จะทำให้การสังเคราะห์ NAD + จาก tryptophan  Niacin synthesis Daily requirement : 13 - 19 niacin equivalents (NE)/day for adult One NE is = 1 mg of free niacin

30 “Pellagra” ซึ่งมี classic triad (3D) : Diarrhea :เยื่อบุทางเดินอาหารอักเสบ, ปากลิ้นอักเสบ คล้ายขาด riboflavin Dermatitis :ผิวหนังที่ถูกแดดจะผิดปกติ (pellagrous dermatitis) Dementia :รู้สึกสัมผัสผิดปกติ (paresthesia), นอนไม่หลับ, ซึมเศร้า, ความจำเสื่อมและสับสน Niacin deficiency

31

32

33 Pantothenic acid Pantothenic acid = pantoic acid + β-alanine Vitamin B5

34 Pantothenic acid functions required for synthesis of CoA is a component of the acyl carrier protein (ACP) of fatty acid synthase  required for the metabolism of carbohydrate via the TCA cycle all fats proteins At least 70 enzymes : require CoA or ACP derivatives for their functions.

35 Biosynthesis of CoA Phosphopantothenoylcysteine decarboxylase CO 2 CoA

36 Pantothenic acid deficiency : Source : ในอาหารจะอยู่ในรูป CoA และ ACP ตับ, ไต, หัวใจ, ไข่แดง, เนื้อสัตว์, น้ำนม, whole grain cereals extremely rare symptoms are difficult to assess subtle resemble those of other B vitamin deficiencies

37

38 Pyridoxal, pyridoxamine and pyridoxine are collectively known as vitamin B6. Pyridoxine pyridoxalpyridoxaminepyridoxine converted to pyridoxal phosphate (the biologically active form of vitamin B 6 ) catalysed by pyridoxal kinase pyridoxal phosphate

39 Pyridoxine functions cofactor in enzymes involved in transamination reactions (synthesis and catabolism of amino acids) cofactor for glycogen phosphorylase in glycogenolysis Requirement 1.4 - 2.0 mg/day for a normal adult pregnancy and lactation : the requirement increases  0.6 mg/day

40 Pyridoxine deficiency ภาวะขาด B 6 พบน้อย มักจะเป็นการขาดวิตามิน B รวม พบในผู้ที่มีการดูดซึมไม่ดี หรือได้รับสารที่มีฤทธิ์ต้านวิตามินนี้ –B 6 antagonist : Isoniazid, Penicillamine, anticonvulsant, Thyroxine, DOPA –จับกับ pyridoxal and pyridoxal phosphate (resulting in a deficiency in this vitamin) microcytic hypochromic anemia pregnancy : แพ้ท้อง อาจมี B 6 ต่ำ genetic disease with B 6 deficiency symptoms e.g. homocysteinuria sourcessources : เนื้อปลา, เนื้อสัตว์, ไข่, นม, ถั่ว

41

42 Sources intestinal bacteria สังเคราะห์ได้มาก เครื่องใน, ยีสต์, ไข่, นม Biotin Functions Biotin เป็น coenzyme ของ carboxylase enzyme Carboxyl carrier (เติม carbon 1 อณูให้สารอื่น) ATP + H 2 PO 3 ADP biotin-enzyme (biocytin) Biotin-CO 2 enz R-COO - R

43 Biotin functions : carboxyl carrier 1.Pyruvate carboxylase : gluconeogenesis pyruvate  oxaloacetate 2.Acetyl CoA carboxylase : fatty acid synthesis acetyl CoA  malonyl CoA 3.Propionyl CoA carboxylase : catabolism branched chain amino acid propionyl CoA  methylmalonyl CoA 4.3-methylcrotonyl CoA carboxylase : catabolism leucine Carboxylase enzyme ในคนมี 4 ชนิด :

44 Biotin deficiency rare after long antibiotic therapies which deplete the intestinal flora following excessive consumption of raw eggs ไข่ขาวมี glycoprotein avidin biotin (in food) glycoprotein avidin+ avidin-biotin complex ( ย่อยและดูดซึมไม่ได้ )

45 Biotin deficiency การทดลองกินไข่ดิบ 6 โหล / wk. 3-4 wks. ผิวหนังผื่นแดง, ลอกหลุดเลือดจาง Atrophy of lingual papillae Treatment : oral biotin 150-300 μg/day หายใน 4-5 วัน

46

47 Vitamin B12 Source –สังเคราะห์จากจุลชีพเท่านั้น พืชและสัตว์สังเคราะห์ไม่ได้ –คนที่กินมังสวิรัติอาจขาดได้ –ตับ, เครื่องในสัตว์, ไข่, ปลา, หอย, กะปิ, น้ำปลา (bound to protein as methycobalamin or 5'-deoxyadenosylcobalamin) Cobalamin

48 must be hydrolyzed from protein in order to be active Cobalamin digestion & absorption hydrolysis in- stomach (gastric acids, pepsin) - intestines (trypsin) bound to intrinsic factor (a protein secreted by parietal cells of the stomach) carried to the ileum : absorbed bound to transcobalamin II : transported to the liver via blood

49 1.methylmalonyl-CoA mutase Cobalamin functions There are only two reactions in the body that require vitamin B 12 as a cofactor. propionyl CoA odd chain FA methylmalonyl- CoA succinyl CoA branched chain amino acid B7B7B7B7 B 12 methylmalonyl- CoA mutase

50 2.methionine synthase Cobalamin functions  Vitamin B12 deficiency : - inhibition of methionine synthase activity - homocysteinuria - “folate trap” (as methyltetrahydrofolate)

51 Cobalamin deficiency liver can store up to 6 years worth of vit B12  deficiencies in this vitamin are rare Pernicious anemia megaloblastic anemia ชาปลายมือปลายเท้า (neurosensory loss) กินอาหารไม่รู้รส, ความจำเสื่อม myelin และ peripheral nerve เสื่อม methylmalonic acid inhibit fatty acid synthesis  abnormal neuron ให้ folate แล้วไม่หาย

52 Cobalamin deficiency pattern of “neurosensory loss with cobalamin deficiency” megaloblastic anemia จาก impaired DNA synthesis RBC ขนาดโตเหมือนขาด folate hypersegmented neutrophil

53

54 Folic acid ประกอบด้วย pteroic acid (pteridine ring กับ para- aminobenzoic acid) conjugate กับ glutamic acid Source : พืชสีเขียว, ตับ, ถั่ว, ไข่แดง, มะเขือเทศ จุลชีพสังเคราะห์ได้ เสียสภาพถึง 95% ถ้าต้มกับน้ำ

55 Folic acid functions NADPH DHFR Folate DHF THF Folic acid is reduced within cells (principally the liver where it is stored) to tetrahydrofolate (THF or H4folate) through the action of dihydrofolate reductase (DHFR) DHFR The function of THF derivatives : carry and transfer various forms of one carbon units during biosynthetic reactions one carbon units e.g. methyl, methylene, methenyl, formyl or formimino groups

56 One carbon transfer reactions

57 Folic acid functions 1.One-carbon transfer reaction folate coenzymes mediate the transfer of one-carbon units in many nucleic acids & amino acids metabolisms 2.Nucleic acid metabolism The synthesis of DNA from its precursors (thymidine and purines) is dependent on folate coenzymes. 3.Amino acid metabolism The synthesis of methionine from homocysteine requires a folate coenzyme as well as a vitamin B12- dependent enzyme. folate deficiency   synthesis of methionine  homocysteine Increased levels of homocysteine : toxic to cells

58 Folic acid

59 Folic acid deficiency Megaloblastic anemia จาก impaired DNA synthesis RBC ขนาดโต hypersegmented neutrophil nearly identical to those described for vitamin B12 deficiency ไม่มีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย ให้ folate แล้วหาย

60 Folic acid deficiency ได้รับจากอาหารน้อย ดูดซึมไม่ดี  conjugase inhibitor เช่นยาบางชนิด e.g. barbituate, ethanol, metformin นำไปใช้ได้ไม่ดี  folic acid antagonist e.g. methotrexate, pyrimethamine, trimethoprim เพิ่มความต้องการ : เด็ก, หญิงตั้งครรภ์-ให้นมบุตร increased number of rapidly proliferating cells present in the blood The need for folate will nearly double by the third trimester. dialysis สาเหตุ

61

62 Ascorbic acid sources :ผัก, ผลไม้สด e.g. มะขามป้อม, ดอกแค, ส้ม, มะนาว, มะเขือเทศ Daily requirement : - ทารก 35 mg - เด็ก 45 mg - ผู้ใหญ่ 60 mg

63 Ascorbic acid functions 1.main function : reducing agent hydroxylation of proline residues in collagen

64 Ascorbic acid functions maintenance of : normal connective tissue wound healing (synthesis of connective tissue is the first event in wound tissue remodeling) necessary for bone remodeling (collagen in the organic matrix of bones) 1.main function : reducing agent hydroxylation of proline residues in collagen

65 Ascorbic acid functions 2.Cofactor in several metabolic reactions catabolism of tyrosine synthesis of epinephrine from tyrosine synthesis of the bile acids steroidogenesis 3.Free radical scavenger (antioxidant) 4.Immune function  : phagocytic activity  5.Nitrite scavenger 6.Fe absorption : Fe 3+ Fe 2+

66 Ascorbic acid deficiency Scurvy โรคลักปิดลักเปิด ขาดได้ใน 1 เดือน เลือดออกตามไรฟัน, เหงือกบวม, แผลหายช้า, กระดูก,ฟัน หักง่าย Infantile scurvy ทารก 6-18 mo. เลือดออกใต้ผิวหนังและเยื่อหุ้มกระดูก  อาการบวม เจ็บมากเวลาขยับตัว  นอนนิ่ง (pseudoparalysis) นอนขาแบะ (frog leg position)

67 Scurvy In advanced cases : beading at the costochondral junctions of the ribs (scorbutic rosary = sternum sinks inward)

68 Biochemistry Workup fasting serum ascorbic acid level > 0.6 mg/dL rules out scurvy > 0.3 mg/dLacceptable 0.2-0.29 mg/dLlow < 0.2 mg/dLdeficient < 0.1 mg/dL scurvy Plasma ascorbic acid level : tends to reflect the recent dietary intake rather than the actual tissue levels of vitamin C

69 Biochemistry Workup level of vitamin C in leukocytes > 15 mg/dL nutritional adequacy 8-15mg/dLlow 0-7 mg/dL deficiency 0 mg/dL scurvy Leukocyte levels : more accurately correlates to tissue stores high-pressure liquid chromatographic (HPLC) method


ดาวน์โหลด ppt Water Soluble Vitamins. Vitamin B complex Vitamin C ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็น coenzyme ละลายน้ำได้ดี ขับออกทางปัสสาวะได้ง่าย พบภาวะพิษได้น้อย Water soluble.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google