งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนวน สุภาษิต คำพังเพย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำคม คำขวัญ

2 คำพังเพย เป็นคำเปรียบเทียบเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้ติชม ซึ่งสะท้อน
สำนวน หมายถึงถ้อยคำที่ใช้ในการพูดจาสื่อสารกันโดยมีความหมายเป็นนัย ไม่แปลความหมายของคำตรงตัว มักจะแปลความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ  คำพังเพย เป็นคำเปรียบเทียบเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้ติชม ซึ่งสะท้อน ถึงความคิด ความเชื่อถือ และค่านิยม อันเป็นลักษณะของคนไทย คำพังเพยเป็นถ้อยคำที่มีลักษณะเดียวกับสำนวน แต่ต่างจากสำนวนตรงที่มีจุดมุ่งหมายเชิงสั่งสอน แต่เป็นไปในทำนองเสียดสี ประชดประชัน แฝงความหมายเชิงติชมไว้ด้วย คำพังเพยส่วนมากมีลักษณะเป็นข้อคิด และมีความหมายลึกซึ้ง เนื้อความที่สั่งสอนนั้น ไม่ได้เป็นความจริงอันเที่ยงแท้

3 กระต่ายหมายจันทร์

4 ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด
ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิด

5 ขนทรายเข้าวัด

6 ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

7 นกน้อยทำรังแต่พอตัว

8 ตีงูให้กากิน

9 วัวแก่อยากกิน หญ้าอ่อน

10 ให้ว่ายน้ำ สอนจระเข้

11 สองมือ จับปลา

12 สุภาษิต ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง คำกล่าวที่มีคติควรฟัง สุภาษิตจึงมีลักษณะเดียวกับสำนวนและคำพังเพย แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอน เตือนสติให้คิด ไม่มีการเสียดสีหรือติชมอย่างคำพังเพย เป็นถ้อยคำที่แสดงหลักความจริง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว ๆ ไป ภาษิตนี้ยังมีความหมายรวมไปถึง สัจธรรม คำสั่งสอนที่เป็นความจริงอันเที่ยงแท้ทางศาสนาด้วย เช่น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ฯลฯ แต่เรานิยมเรียกสัจธรรมเหล่านี้ว่า "สุภาษิต"

13 กงเกวียนกำเกวียน

14 เวรสนองเวร กรรมสนองกรรม
เวรสนองเวร กรรมสนองกรรม

15 ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

16 เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด

17 คำคม หมายถึง คำที่หลักแหลมชวนให้คิด
คำคม หมายถึง คำที่หลักแหลมชวนให้คิด

18 ความพยายามครั้งที่ร้อย ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ
ความพยายามครั้งที่ร้อย ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ

19 อ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอ

20 เราซื้อนาฬิกาได้ แต่เราไม่อาจซื้อเวลาได้
เราซื้อนาฬิกาได้ แต่เราไม่อาจซื้อเวลาได้

21 การทำดีไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็น เรารู้ก็พอ
การทำดีไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็น เรารู้ก็พอ

22 คำขวัญ หมายถึง ถ้อยคำที่แต่งขึ้นสั้น ๆ เพื่อเตือนใจ หรือเพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต

23 ธรรมชาติเป็นของท่าน จงยึดมั่นรักษามัน
ธรรมชาติเป็นของท่าน จงยึดมั่นรักษามัน

24 น้ำเหลือน้อยกว่าที่คิด ช่วยกันประหยัดคนละนิด เพื่อทุกชีวิตได้ดำรงต่อไป

25 การประหยัดไฟฟ้า มีคุณค่าต่อบ้านเมือง

26 ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

27 ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

28 น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินกู้ชาติ รวมญาติที่จันทบุรี


ดาวน์โหลด ppt สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google