งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนวน หมายถึงถ้อยคำที่ใช้ในการ พูดจาสื่อสารกันโดยมีความหมายเป็นนัย ไม่แปลความหมายของคำตรงตัว มักจะ แปลความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ คำพังเพย คำพังเพย เป็นคำเปรียบเทียบเรื่องต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนวน หมายถึงถ้อยคำที่ใช้ในการ พูดจาสื่อสารกันโดยมีความหมายเป็นนัย ไม่แปลความหมายของคำตรงตัว มักจะ แปลความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ คำพังเพย คำพังเพย เป็นคำเปรียบเทียบเรื่องต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนวน หมายถึงถ้อยคำที่ใช้ในการ พูดจาสื่อสารกันโดยมีความหมายเป็นนัย ไม่แปลความหมายของคำตรงตัว มักจะ แปลความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ คำพังเพย คำพังเพย เป็นคำเปรียบเทียบเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้ติชม ซึ่งสะท้อน ถึงความคิด ความเชื่อถือ และค่านิยม อัน เป็นลักษณะของคนไทย คำพังเพยเป็นถ้อยคำที่มีลักษณะเดียวกับสำนวน แต่ต่างจากสำนวนตรงที่มีจุดมุ่งหมายเชิงสั่งสอน แต่เป็นไปในทำนองเสียดสี ประชดประชัน แฝง ความหมายเชิงติชมไว้ด้วย คำพังเพยส่วนมากมี ลักษณะเป็นข้อคิด และมีความหมายลึกซึ้ง เนื้อความที่สั่งสอนนั้น ไม่ได้เป็นความจริงอันเที่ยง แท้

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 สุภาษิต ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง คำกล่าวที่มีคติควรฟัง สุภาษิตจึงมี ลักษณะเดียวกับสำนวนและคำพังเพย แต่มี จุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอน เตือนสติให้คิด ไม่มี การเสียดสีหรือติชมอย่างคำพังเพย เป็นถ้อยคำ ที่แสดงหลักความจริง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว ๆ ไป ภาษิตนี้ยังมีความหมายรวมไปถึง สัจธรรม คำสั่งสอนที่เป็นความจริงอันเที่ยงแท้ทางศาสนา ด้วย เช่น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร ฯลฯ แต่เรานิยมเรียกสัจธรรม เหล่านี้ว่า " สุภาษิต "

13

14

15

16

17 คำคม หมายถึง คำที่หลัก แหลมชวนให้คิด

18

19

20

21 การทำดีไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็น เรารู้ก็พอ

22 คำขวัญ หมายถึง ถ้อยคำที่แต่ง ขึ้นสั้น ๆ เพื่อเตือนใจ หรือเพื่อเป็น มงคลแห่งชีวิต

23

24 น้ำเหลือน้อยกว่าที่คิด ช่วยกันประหยัดคนละนิด เพื่อทุกชีวิตได้ดำรงต่อไป

25 การประหยัดไฟฟ้า มีคุณค่าต่อบ้านเมือง

26 ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

27 ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

28 น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินกู้ชาติ รวมญาติที่จันทบุรี


ดาวน์โหลด ppt สำนวน หมายถึงถ้อยคำที่ใช้ในการ พูดจาสื่อสารกันโดยมีความหมายเป็นนัย ไม่แปลความหมายของคำตรงตัว มักจะ แปลความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบ คำพังเพย คำพังเพย เป็นคำเปรียบเทียบเรื่องต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google