งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้านประชิดมุม A ด้านตรงข้ามมุม A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้านประชิดมุม A ด้านตรงข้ามมุม A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้านประชิดมุม A ด้านตรงข้ามมุม A

2 ด้านตรงข้ามมุม ฉาก : ฉาก ด้านประชิดมุม A: ชิด ด้านตรงข้ามมุม A: ข้าม A A A A A A

3

4

5

6

7

8

9 RADIANS Here are the main angles: DEGREES

10 Here are the corresponding points on the circumference:

11 การหาค่าตรีโกณมิติของมุมเมื่อมุมอยู่ที่แกน x และแกน y x y

12 x x’ y’ y 360 ̊

13 x x’ y’ y 180 ̊

14 x x’ y’ y 90 ̊

15 x x’ y’ y 270 ̊

16 การหาค่าตรีโกณมิติของมุมเมื่อมุมอยู่ที่แกน x และแกน y x y

17 จงหาค่า

18 การหาค่าตรีโกณมิติของมุมที่ตกนอกแกน x และ แกน y โดยการยึดแกน x เป็นหลักในการพิจารณา y x x

19 x x’ y’ y 60 ̊ 180 ̊

20 x x’ y’ y 45 ̊ 180 ̊

21 x x’ y’ y 30 ̊ 180 ̊

22 60 ̊ 45 ̊ 30 ̊

23

24 x x’ y’ y 60 ̊

25 x x’ y’ y 120 ̊ 60 ̊ 180 ̊ - 60 ̊

26 x x’ y’ y 60 ̊ 240 ̊ 180 ̊ +60 ̊

27 x x’ y’ y 60 ̊ 300 ̊ -60 ̊ +360 ̊

28 x x’ y’ y 240º เขียนได้ เป็น... 180º +60° ค่า sin 240º=?

29 60 º x x’ y’ y - Sin 60º - Cos 60º ดังนั้นดูแค่ 1 ค่าฟังชั่น sin ของ มุม 60 º 2 เครื่องหมายตาม Q - Sin 60º

30 60º x x’ y’ y - Cos 60º ค่า sin 240º จะเท่ากับ –sin60º ตอบ - Sin 60º

31 จงหาค่า sin 315º

32 x x’ y’ y 315º เขียนได้ เป็น... 360º - 45º

33 45º x x’ y’ y Cos 45º ดังนั้นดูแค่ 1.ค่าฟังชั่น sin ของ มุม - 45º 2. เครื่องหมายตามQ - Sin 45º

34 x x’ y’ y ค่า sin 315º จะเท่ากับ –sin45º ตอบ 45º - Sin 45º

35 จงหาค่าของ sin 225° = sin (180 ° +45 ° ) Q3Q3 = sin 45° - =

36 จงหาค่าของ tan 315° = tan (360 ° - 45 ° ) Q4Q4 = tan 45° - = Q4Q4 tan 45° Q4Q4 - Q4Q4 = - Q4Q4 = - tan 45° Q4Q4

37 จงหาค่าของ tan = tan ( ) = = == Q1Q1 + tan tan ( )

38 การหาค่าตรีโกณมิติของมุมที่ตกนอกแกน x และ แกน y โดยการยึดแกน y เป็นหลักในการพิจารณา y x y

39 x x’ y’ y 90 ̊ +45 ̊ 45º 9 0 ̊ x y 45º

40 x x’ y’ y 270 ̊ + 45 ̊ 45º 27 0 ̊ x y 45º

41 sincos tan cot seccosec

42 x x’ y’ y 45º 9 0 ̊ sin 135°

43 = sin (90 ° + 45 ° ) = + cos 45° Q2Q2 =

44 มุม

45 x x’ y’ y -30 ̊ 30 ̊

46 สรุป มุ ม

47 จงหา -

48 -

49 แบบฝึกหัด 1. จงหาค่าของ 3. กำหนด จงหาค่าของ 2. จงหาค่า ของ

50 4. กำหนด จงหาค่าของ

51 What's ?

52 There are only five things you need to remember: Sine guys are "up and down" guys Cosine guys are "back and forth" guys

53 The short length is The medium length is The long length is

54 Know where your angles are... Know And it's easy to remember the lengths at the angles:

55 All you really need are the sines and cosines because you can get all the others from these using basic identities: When you need to figure something out, just get in the habit of drawing a little unit circle. Works every time!

56 Let's do some! up and down guy short positive back and forth guy long negative up and down guy medium negative

57 What about those other guys? Easy.

58


ดาวน์โหลด ppt ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้านประชิดมุม A ด้านตรงข้ามมุม A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google